blog
Proiecte de hotărâri 2024
nr nume data KB desc.
1 PH aprobare repartizare excedent bugetar inregistrat la 31.12.2023 03-01-2024 63 Descarca
2 PH aprobare buget local pentru anul 2024 15-01-2024 9240 Descarca
3 PH modificare organigrama si stat de functii 19-01-2024 722 Descarca
4 PH neasumare organizare procedura achizitionare corn si lapte 22-01-2024 236 Descarca
5 PH alegere presedinte de sedinta 22-01-2024 93 Descarca
6 PH analiza stadiu inscriere date in Reg.agricol trim IV anul 2023 22-01-2024 398 Descarca
7 PH aprobare inventar domeniu privat 22-01-2024 572 Descarca
8 PH aprobare procedură acordare ajutoare de urgență SI masuri suport 22-01-2024 826 Descarca
9 PH aprobare tarif toalete publice 22-01-2024 206 Descarca
10 PH dezmembrare in 3 loturi 22-01-2024 239 Descarca
11 PH dezmembrare in 4 loturi 22-01-2024 281 Descarca
12 PH plan actiuni VMI 22-01-2024 504 Descarca
13 PH trecere din dom pub al UAT in dom pub al Judetului 22-01-2024 264 Descarca
14 PH trecere din public in privat 850519 mp 22-01-2024 175 Descarca
15 PH trecere in prtivat 6525 mp 22-01-2024 181 Descarca
16 PH trecre in privat 18489 mp 22-01-2024 201 Descarca
17 PH aprobare incheiere parteneriat 25-01-2024 561 Descarca
18 PH valorificare tamplarie recuperata de la sc Urșani 26-01-2024 1452 Descarca
19 PH asociere cu CJ Valcea pt implenetare Varianta de ocolire Horezu 29-01-2024 305 Descarca
20 P.H.modificare HCL 94 aprobare indicatorilor proiect Scoala Profesionala 30-01-2024 494 Descarca
21 PH preluare asistente medicale de la Cresa 31-01-2024 181 Descarca
22 PH actualizare chirii ANL pt anul 2024 02-02-2024 177 Descarca
23 PH aprobare buget local 2024 02-02-2024 640 Descarca
24 PH alocare bani pt o competitie de box 06-02-2024 176 Descarca
25 PH completare Act constitutiv societate cu un nou cod CAEN 06-02-2024 274 Descarca
26 PH dezafectare cladire sediu politie 08-02-2024 1501 Descarca
27 PH modificare Strategie locala 08-02-2024 105 Descarca
28 PH buget 2024 la data de 08.02.2024 08-02-2024 689 Descarca
29 PH executie buget la 31.12.2023 20-02-2024 664 Descarca
30 PH valorificare tamplarie PVC si calorifere 20-02-2024 131 Descarca
31 PH trecere din public in privat a supr de 580 mp 20-02-2024 110 Descarca
32 PH modificare anexa la dom privat 20-02-2024 149 Descarca
33 PH rectificare de buget 20-02-2024 13503 Descarca
34 PH aprobare parteneriat cu CNAIR Proiectare si executie VO Horezu 29-02-2024 681 Descarca
35 PH aprobare depunere si implementare proiect fotovoltaice 29-02-2024 848 Descarca
36 PH aprobare SF și indicatori tehnico econ Parc fotovoltaic 29-02-2024 448 Descarca
37 PH aprobare solicitare Scrisoare de garantie pt proiectul Amenajare teren minifotbal sat Urșani 08-03-2024 216 Descarca
38 PH desemnare 2 consilieri pt evaluarea secretarului general in anul 2023 08-03-2024 174 Descarca
39 PH modif art.2 din HCL 31 08-03-2024 124 Descarca
40 PH modificare anexa la inventar dom privat 08-03-2024 297 Descarca
41 PH modificare organigrama 08-03-2024 540 Descarca
42 PH modificare ROF Centru de zi pt copii Saliste 08-03-2024 577 Descarca
43 PH studiu de oportunitate pt concesionarea supr de 16256 mp Parc Industrial 13-03-2024 1390 Descarca
44 PH caiet de sarcini pt concesionarea supr de 16256 mp Parc Industrial 13-03-2024 1130 Descarca
45 PH studiu de oportunitate pt concesionarea terenului in supr de 580 mp str.T.V 13-03-2024 1380 Descarca
46 PH aprobare caiet sarcini concesionare 850mp 13-03-2024 1189 Descarca
47 PH valorificare tamplarie PVC sediu primarie 13-03-2024 152 Descarca
48 PH aprobare indexare cu inflatia a nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025 18-03-2024 904 Descarca
49 PH trecere din pub in privat in vederea dezafectarii imobilului C14 Spitalul Horezu 22-03-2024 12664 Descarca
50 PH stabilire salarii 22-03-2024 160 Descarca
51 PH stabilire buget pe anul 2024 societate 22-03-2024 220 Descarca
52 PH taiere si valorificare arbori din specia molid 22-03-2024 180 Descarca
53 PH plan actiune Centru de Zi Saliste 22-03-2024 222 Descarca
54 PH aprobare Plan DAS pt anul 2024 22-03-2024 335 Descarca
55 PH dezmembrare in 3 loturi pt autobaza 22-03-2024 202 Descarca
56 PH dezmembrare in 2 loturi pt SRM gaze 22-03-2024 157 Descarca
57 PH dezmembrare in 2 loturi Treapt pt cimitir 22-03-2024 2785 Descarca
58 PH aprobare Regulament parcari publice cu plata 22-03-2024 663 Descarca
59 PH Aprobare raport anual de inventariere bunuri apartinand dom pub si privat 22-03-2024 646 Descarca
60 PH actualizare date tehnice la unele imobile 22-03-2024 199 Descarca
61 PH acordare ajutor de urgenta pt reconstruire casa arsa in incendiu 22-03-2024 11185 Descarca
62 PH aprobare Comisie de Circulatie si Regulament 22-03-2024 334 Descarca
63 PH aprobare Comisie de Circulatie si Regulament 22-03-2024 544 Descarca
64 PH respingere demersuri initiate de asociatia Kogayon geoparc 26-03-2024 284 Descarca
65 PH aprobare studiu de oportunitate PUZ construire sala evenimente 26-03-2024 16647 Descarca
66 PH alocare bani din bugetul local pt conferinta ”Suflet romanesc” 26-03-2024 124 Descarca
67 PH rectificare de buget in sanatate 26-03-2024 91 Descarca
68 PH aprobare depunere proiect Centru de studii Brancovenesti.... Manastirea Hurezi 27-03-2024 743 Descarca
69 PH aprobare indicatori tehnico econ proiect Manastirea Hurezi 27-03-2024 1271 Descarca
70 PH depunere proiect Restaurare pictura exterioara...Casa parohiala...Urșani 27-03-2024 731 Descarca
71 PH aprobare indicatori tehnico econ Restaurare pictura exterioara, refacere... Casei parohiale... Ursani 27-03-2024 608 Descarca
72 PH depunere proiect Reabilitare, modernizare și extindere zona centrala pietonala 27-03-2024 157 Descarca
73 PH Aprobare indicatori pt proiectul Reabilitare modernizare și extindere centru pietonal 27-03-2024 5823 Descarca
74 PH aprobare asociere cu CJ pt finatarea Targului Cocosul de Hurez 03-04-2024 131 Descarca
75 PH asociere cu CJ VL in vederea sustinerii sportului de performanta 03-04-2024 278 Descarca
76 PH modificare SIDU, revizia 5 03-04-2024 357 Descarca
77 PH rectificare de buget 03-04-2024 13503 Descarca
78 PH aprobare depunere proiect apa canal 03-04-2024 389 Descarca
79 PH rectificare 17-04-2024 566 Descarca
80 PH aprobare protocol VO centura 17-04-2024 612 Descarca
81 PH achizitionare serviciu de consultanta - revendicare imobiliara 17-04-2024 332 Descarca
82 PH aprobare depunere si implementare proiect mobilitate urbana 17-04-2024 541 Descarca
83 PH documentatie tehnico-eco pt proiectul Modernizare serviciu de transport persoane 17-04-2024 1196 Descarca
84 PH modificare PMUD 19-04-2024 140 Descarca
85 PH aprobare studiu de oportunitate pt concesionare Treapt 23-04-2024 1509 Descarca
86 PH aprobare caiet de sarcini concesionare 23-04-2024 1207 Descarca
87 PH aprobare cotizatie 23-04-2024 739 Descarca
88 PH aprobare indexare cu inflatia a nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2025 23-04-2024 904 Descarca
89 PH buget Cocos Hurez 23-04-2024 505 Descarca
90 PH prelungire contract comodat universitate petrosani 23-04-2024 213 Descarca
91 PH presedinte de sedinta 23-04-2024 146 Descarca
92 PH achizitionare serviciu de consultanta fond funciar 26-04-2024 198 Descarca
93 PH aprobare act constitutiv actualizat al SC EDIL TRANS SRL 26-04-2024 610 Descarca
94 PH rectificare de buget 26-04-2024 13503 Descarca
95 Anexă la Proiect de hotarare nr.92 - Regulament Salubrizare Valcea cu anexe 26-04-2024 662 Descarca
96 PH regulament Salubrizare Judet 26-04-2024 283 Descarca
97 PHexecutie buget pe trim I 15-05-2024 673 Descarca
98 PH rectificare de buget 15-05-2024 13503 Descarca
99 PH modificare indicatori tehnico econ pt obiectivul VO Horezu 15-05-2024 266 Descarca
100 PH modif indicatori obiectiv Reabilitare strazi 15-05-2024 213 Descarca
101 Proiect de hotarare marcare, punere in valoare, taiere arbori din pasunea Scarisoara 15-05-2024 131 Descarca
102 PH sustinere cheltuieli de transport la targuri ale mesterilor ceramisti 15-05-2024 1984 Descarca
103 PH acordare ajutor de urgență dl.Ilinca 22-05-2024 303 Descarca
104 PH actualizare Regulament taxi 24-05-2024 1332 Descarca
105 PH aprobare Program de actiune prevenire si combatere marginalizare sociala 24-05-2024 162 Descarca
106 PH aprobare regulament, caiet de sarcini, contract delegare serviciu transport 24-05-2024 3516 Descarca
107 PH aprobare studiu de oportnitate infiintare serviciu de transport local 24-05-2024 307 Descarca
108 PH documentatie atribuire prin concesionare teren Treapt 24-05-2024 1201 Descarca
109 PH mandatare ADI Zona metropolitana Horezu 24-05-2024 257 Descarca
110 PH studiu de oportunitate concesionare 24-05-2024 1811 Descarca
111 PH denumire amfiteatru Constantin Zărnescu 28-05-2024 726 Descarca
112 PH aprobare PUZ introducere inintravilan teren 31-05-2024 1443 Descarca
113 Anexa nr.1 la PH aprobare PUZ 31-05-2024 583 Descarca
114 Anexa nr.2 la PH aprobare PUZ 31-05-2024 792 Descarca
115 PH pret lemn din Scarisoara 12-06-2024 4553 Descarca
116 PH incheiere contract vanzare energie electrica produsa de CEF Horezu 12-06-2024 13706 Descarca
117 PH aprobare docum necesare atrib Contract delegare prin concesiune serv de salubrizare, statia raureni și Brezoi 12-06-2024 2337 Descarca
118 PH aprobare doc necesare atribuire Contract delegare Serv salubrizare statia Roesti 12-06-2024 2118 Descarca
119 PH modif organigrama, asist personali 21-06-2024 531 Descarca
120 PH studiu de oportunitate concesionare teren zona Treapt nr.143A 21-06-2024 1298 Descarca
121 PH aprobare studiu de oportunitate teren nr.143B 21-06-2024 1392 Descarca
122 PH aprobare docum conces teren nr.143A 21-06-2024 1182 Descarca
123 PH aprobare documentatie concesionare teren nr.143B 21-06-2024 1191 Descarca
124 P.H. preluare teren concesionat de la Balsam 21-06-2024 224 Descarca
125 PH infiintare punct de lucru societate Edil Trans 26-06-2024 133 Descarca
126 PH aprobare organigrama societate 26-06-2024 3104 Descarca
127 PH mandatare mandat special ADI APA 10-07-2024 5836 Descarca
128 PH reziliere contract concesiune 10-07-2024 2411 Descarca
129 PH rectificare de buget 10-07-2024 13503 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.