blog
Serviciul Stare Civilă
Intrare Stare civila

Date de contact:

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu,
245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250-86.10.02
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

 

 

 

Atributii:

 • Inregistreaza actele de stare civila- nasteri, casatorii, decese; opereaza mentiuni pe marginea actelor de stare civila, opereaza sentinte stabilire tagada paternitate, opereaza rectificari in instanta, elibereaza dublicate certificate nastere, casatorie, deces.
 • Completeaza buletinele statistice pentru nascuti, decedati, casatoriti, completeaza comunicari de modificari la evidenta populatiei, completeaza comunicari pentru nascuti la evidenta populatiei, inregistreaza actele de adoptie.
 • Completeaza dosare de schimbare de nume pe cale administrativa.
 • Elibereaza livrete de familie pentru casatorii si dosarele de alocatie complementara si monoparentala.
 • Elibereaza adeverinte pentru dosarele de alocatie pentru copii nou nascuti, intocmeste dosare pentru copii nou nascuti.
 • Intocmeste sesizari succesorale(anexa I), trimis comunicari la primarii pentru persoanele decedate(anexa III).
 • Completeaza si trimit situatii privind activitatea de stare civila(lunare si trimestriale), opereaza sentinte civile.
 • Intocmesc dosare actiuni in instanta(anulari, rectificari acte).
 • Efectueaza acte de transcriere(nasteri, casatorii, decese).
 • Opereaza adrese ale Ministerului de Interne(dobandire si redobandire cetatenie, renuntare cetatenie.


Activitatea Stare Civila este reglementata de urmatoarele acte normative:

 • Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Metodologia nr. 1/1997 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr. 119/1996;
 • Ordonanta Guvernului nr.41/2003 privind schimbarea numelui pe cale dministrativa;
 • Hotararea Guvernului nr. 1375/2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani;
 • Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
 • Hotararea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania;
 • Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata si modificata;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
 • Ordonanta Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani cu modificari si completari aprobata prin Legea 290/24.10.2005.Acte necesare:


1. ACTE NECESARE PENTRU OFICIEREA CASATORIEI

 • certificate de nastere original si copie;
 • buletine de identitate;
 • certificate prenuptiale (de la medicul de familie, policlinica);

Pentru persoanele la a 2-a casatorie se prezinta :

 • certificat deces al sotului decedat
 • sentinta de divort ramasa definitiva

In zilele nelucratoare taxa de oficiere casatorie este de :

 • 50 lei – pentru oficiere casatorie(obligatorie)
 • 50 lei – taxa filmare
 • 25 lei – taxa fotografiere

Varsta legala pentru casatorie este de 18 ani atat pentru femei cat si pentru barbati.
Actele se depun la Starea Civila cu minimum 10 zile inainte de oficializarea casatoriei.


2. CASATORIA CU CETATEAN STRAIN

 • actul care atesta ca a fost desfacuta casatoria anterioara sau a incetat, original, copie si traducere legalizata;
 • dovada de- certificatul de nastere, original, copie si traducere legalizata la autoritatiile locale, in cazul in care exista conventie intre Romania si statul respectiv;
 • daca aceasta conventie nu exista, dovada se va elibera de Ambasada statului respectiv (dovada va cuprinde, in mod obligatoriu faptul ca, in conformitate cu legea nationala sunt indeplinite conditiile de fond si ca se poate casatori in Romania);
 • pasaport.

3. ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISRAREA NOU NASCUTULUI

 • certificatul constatator de nastere;
 • actele de identitate ale parintilor(carte de identitate,bulletin ,adeverinta);
 • certificate de nastere ale parintilor(în cazul în care nu sunt casatoriti);
 • certificatul de casatorie.

Nasterea poate fi declarata de catre parinti iar în cazuri exceptionale de catre asistentul maternal sau asistentul medical.
Inregistrarea noului nascut se face in termen de:

 • 15 zile pentru copilul nascut viu;
 • 3 zile pentru copilul nascut mort.

4. ACTE NECESARE ELIBERARE LIVRET DE FAMILIE LA CERERE

 • buletine de identitate sot si sotie;
 • certificat de casatorie;
 • certificate de nastere ale copiilor.

5. ACTE NECESARE DECLARARII DECESULUI

 • certificat medical constator al decesului;
 • buletin identitate persoana decedata;
 • certificat de nastere persoana decedate;
 • certificat de casatorie;
 • buletin identitate declarant;
 • pentru decese din accidente – adeverinta de la Parchet (necesara si in cazul in care decesul se declara cu o intirziere de peste 3 zile).

Declarearea decesului se face în 3 zile.


6. ACTE NECESARE ELIBERARE DUPLICAT CERTIFICAT NASTERE /CASATORIE/DECES

 • cerere tip;
 • buletin identitate/carte de identitate/adeverinta de identitate;

Se elibereaza numai titularului de act, iar pentru copii minori(pana la 14 ani) parintilor sau tutorelui.


7. TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR SI EXTRASELOR DE STARE CIVILA PROCURATE DIN STRAINATATE

 • Cerere tip (de la Biroul de stare civila);
 • Certificate(nastere, casatorie, deces in original emis de autoritatiile straine, cu apostila);
 • Traducerea si legalizarea certificatelor(nastere, casatorie, deces);
 • Buletin de identitate/Carte de identitate;
 • Procura, daca este necesar.

 

nr nume data KB desc.
1 Cerere eliberare certificat 17-02-2009 12 Descarca
2 Cerere transcriere in registrele de stare civila romane 17-02-2009 10 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.