blog
Proiecte de hotărâri 2020
nr nume data KB desc.
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare excedent bugetar
08-01-2020 1287 Descarca
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL nr.81 din 28.11.2019
20-01-2020 446 Descarca
3 Anexe la Raportul de specialitate
1 + 2 + 3 la HCL nr.81 din 28.11.2019
20-01-2020 1535 Descarca
4 Raport de specialitate
HCL nr.81 din 28.11.2019
20-01-2020 474 Descarca
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare art. II din HCL nr.22 din 28.03.2019
20-01-2020 1215 Descarca
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Plan de lucrări Legea nr. 416
23-01-2020 2691 Descarca
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare Regulament salubrizare Vâlcea
23-01-2020 1835 Descarca
8 Anexa
Regulament salubrizare Valcea
23-01-2020 1332 Descarca
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare și completare HCL 81 - 28.11.2019
23-01-2020 1412 Descarca
10 Anexe la Raportul de specialitate
Mod calcul
23-01-2020 1535 Descarca
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Solicitare scrisoare de garantie
29-01-2020 1586 Descarca
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea proiectului "Reabilitare, modernizare și extindere sistem de iluminat public în orașul Horezu, județul Vâlcea" precum și a cheltuielilor aferente
11-02-2020 4571 Descarca
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Planului anual de acțiune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul orașului Horezu, județul Vâlcea, pe anul 2020
11-02-2020 7943 Descarca
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea, pe anul 2020, a Planului anual de acțiune pentru Centrul de zi pentru copii Săliște, din orașul Horezu, județul Vâlcea
11-02-2020 3798 Descarca
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea actualizării chiriilor locuințelor ANL și intrarea în vigoare a cuantumului acestor chirii începând cu data de 01.04.2020
14-02-2020 2286 Descarca
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea rețelei școlare din orașul Horezu, județul Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021
14-02-2020 2425 Descarca
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
14-02-2020 3703 Descarca
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 31.12.2019
14-02-2020 6322 Descarca
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea bugetului local pe anul 2020
14-02-2020 6565 Descarca
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren de la SC ONRAD TRANS SRL la SC RADURAZVI TRANSPORT SRL
14-02-2020 4889 Descarca
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea initierii procedurilor pentru înființarea unei Societăți Comerciale cu răspundere limitată, de interes local, sub autoritatea Consiliului local
14-02-2020 1847 Descarca
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Actualizarea componenței Grupului de lucru local pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome în Unitatea Administrativ Teritorială orașul Horezu, județul Vâlcea
14-02-2020 1483 Descarca
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, pe anul 2020
14-02-2020 2608 Descarca
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegerea președintelui de ședință
14-02-2020 353 Descarca
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare indicatori tehnico economici gradinita
19-02-2020 2815 Descarca
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Efectuarea unui schimb de imobil - terenuri și construții, între orașul Horezu și domnul Dăscălete Ștefan
20-02-2020 12628 Descarca
27 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare Studiu oportunitate pt PUZ Construire aerodrom
17-03-2020 3761 Descarca
28 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Comisie evaluare oferte concesiune
17-03-2020 1476 Descarca
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 6 Scrisoare garantie centru socio cultural
17-03-2020 1893 Descarca
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alocare suma bani coronavirus
17-03-2020 3631 Descarca
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL indicatori ISU
17-03-2020 2447 Descarca
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare indicatori tehnico ec obiectiv LICEU
18-03-2020 2494 Descarca
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Trecere in domeniul public al UAT a terenului de 240 mp
25-03-2020 2191 Descarca
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dare in administrare bunuri imobile catre Spital
25-03-2020 3166 Descarca
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dare in administrare imobile LICEU
25-03-2020 5048 Descarca
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Vanzare ANL Giurgiuveanu Dorela
25-03-2020 2745 Descarca
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Infiintare societate
25-03-2020 2233 Descarca
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Inchidere automate de cafea din oras
25-03-2020 1032 Descarca
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modalitate de vot CLH in situatii extreme
25-03-2020 1694 Descarca
40 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare indicatori proiect PARC
08-04-2020 3143 Descarca
41 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare demarare procedura atribuire Contract delegare serviciu salubrizare
08-04-2020 10081 Descarca
42 Anexa
Caiet de Sarcini Valcea
08-04-2020 1657 Descarca
43 Anexa
Contract Valcea
08-04-2020 1062 Descarca
44 Anexa
Instrucțiunile către ofertanți
08-04-2020 796 Descarca
45 Anexa
Formulare
08-04-2020 861 Descarca
46 Anexa
Regulament Salubrizare Valcea
08-04-2020 1332 Descarca
47 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Introducere in domeniul public a unor imobile
10-04-2020 2256 Descarca
48 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare indexare cu inflatia a impozitelor si taxelor locale
24-04-2020 10595 Descarca
49 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Prelungire termen valabilitate PUG
24-04-2020 2384 Descarca
50 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare raport inventariere
24-04-2020 7162 Descarca
51 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Trecere in privat pt scoatere din functiune si dezafectare cladire Fortuna
28-04-2020 11153 Descarca
52 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alipire drum Lunga-Bolca
08-05-2020 10293 Descarca
53 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare buget
08-05-2020 2878 Descarca
54 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alipire DC 147A
08-05-2020 4780 Descarca
55 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Sprijin financiar pt plata serviciilor oferite de bone
14-05-2020 1573 Descarca
56 Metodologia-acordare SPRIJIN FIN BONE 14-05-2020 874 Descarca
57 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie la 31.03.2020
25-05-2020 5485 Descarca
58 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Metodologie acordare sprijin fin serviciilor oferite de bona
25-05-2020 7904 Descarca
59 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare SF si indicatori piata
25-05-2020 2352 Descarca
60 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Sustinere financiara echipa de fotbal
25-05-2020 1413 Descarca
61 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegerea presedintelui de sedinta
25-05-2020 353 Descarca
62 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Proiect de hotărâre CL atrib. contr. del. Serv. Salubrit
18-06-2020 2195 Descarca
63 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare studiu de oportunitate concesionare 5000 mp
22-06-2020 3068 Descarca
64 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare arondare SPCLEP
22-06-2020 4159 Descarca
65 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Vanzare pavele
23-06-2020 1939 Descarca
66 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare bugetara iulie 2020
10-07-2020 1348 Descarca
67 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alipire centru str. Unirii
10-07-2020 2594 Descarca
68 PAD propunere alipire Unirii 10-07-2020 896 Descarca
69 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Trecere din privat in public padure
24-07-2020 3022 Descarca
70 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate 10.000 mp Treapt
24-07-2020 9631 Descarca
71 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Introducere in domeniul public teren
24-07-2020 1324 Descarca
72 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Achizitionare serviciu consultanta juridica
24-07-2020 1946 Descarca
73 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilire volum si pret pt valorificare masa lemnoasa catre populatie
24-07-2020 3425 Descarca
74 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Orașul Horezu, județul Vâlcea
05-08-2020 1750 Descarca
75 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului, instituțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului Local Horezu, județul Vâlcea
05-08-2020 4702 Descarca
76 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Infiintarea sistemului de distributie a gazelor naturale în orasul Horezu și stațiunea Vf. lui Roman, județul Vâlcea
06-08-2020 463 Descarca
77 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Valorificare lemn de lucru din pasunea Scarisoara
26-08-2020 1874 Descarca
78 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie buget la data de 30.06.2020
25-08-2020 6113 Descarca
79 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Implementare proiect ”Construire adapost caini fara stapan”
26-08-2020 5346 Descarca
80 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desfiintare constructie
15-10-2020 6281 Descarca
81 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL lemne
15-10-2020 1580 Descarca
82 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare de buget
28-08-2020 1603 Descarca
83 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Reprezentanti in CA invatamant
28-08-2020 2357 Descarca
84 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare comisii de specialitate
05-11-2020 1980 Descarca
85 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegere presedinte de sedinta
05-11-2020 1090 Descarca
86 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare regulament CLH
05-11-2020 1032 Descarca
87 Regulament CLH 05-11-2020 21152 Descarca
88 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Reprezentant in CA spital
05-11-2020 1163 Descarca
89 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Reprezentare in consiliile de administratie invatamant
05-11-2020 3047 Descarca
90 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilire comisie pentru numararea voturilor
10-11-2020 933 Descarca
91 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegere viceprimar
10-11-2020 975 Descarca
92 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Prelungire contrcat cu Telekom
10-11-2020 1471 Descarca
93 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare plata pt utilizarea imobilelor CT1 si CT2
17-11-2020 997 Descarca
94 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Impozite și taxe locale pentru anul 2021
19-11-2020 20904 Descarca
95 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Achizitie tablete scolare
27-11-2020 2256 Descarca
96 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dezinfectanti liceu
27-11-2020 3370 Descarca
97 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Burse elevi
27-11-2020 1420 Descarca
98 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie buget
27-11-2020 6596 Descarca
99 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Repartizare mobilier recuperat din cresă
27-11-2020 1107 Descarca
100 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatare reprezentant UAT in ADI APA
27-11-2020 5090 Descarca
101 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alocare bani
02-12-2020 1719 Descarca
102 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Introducere in domeniul public a unui imobil
02-12-2020 1851 Descarca
103 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Depunere documentatie atestare oras ca statiune turistica interes nat
02-12-2020 1753 Descarca
104 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Infiintare iluminat
18-12-2020 1540 Descarca
105 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Delegare iluminat
18-12-2020 2121 Descarca
106 Anexa 3 la PROIECT DE HOTĂRÂRE
Regulament IL - Oras Horezu
18-12-2020 709 Descarca
107 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Infiintare activitate deratizare, dezinsectie
24-12-2020 1236 Descarca
108 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Sustinere financiar echipă de fotbal
24-12-2020 1850 Descarca
109 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatare reprezentant in ADI Apa
24-12-2020 2653 Descarca
110 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dare in folosinta gratuita spatiu OCPI
24-12-2020 3877 Descarca
111 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare regulament salubrizare
24-12-2020 3365 Descarca
112 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Tarif reciclabile practicate de Brai Cata
24-12-2020 2904 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.