blog
Proiecte de hotărâri 2011
nr nume data KB desc.
1 PH prelungire SAPARD
aprobarea prelungirii termenului de executie si a contractului pentru programul SAPARD, Masura 3.5 „Reabilitare drum forestier Romanii de Sus – Lunga, oras Horezu, judetul Vâlcea”, pâna la data de 15.12.2008
17-02-2009 189 Descarca
2 PH rect.bug
Rectificarea bugetului local pe anul 2008.
17-02-2009 207 Descarca
3 PH - Ajustarea preturilor locale pentru producerea si distributia energiei termice
Ajustarea preturilor locale pentru producerea si distributia energiei termice in sistem centralizat, pe baza de combustibil Calor Economic 3 in orasul Horezu, judetul Valcea.
17-02-2009 738 Descarca
4 PH Aprobarea incheierii unui contract de superficie si imputernicirea Primarului sa semneze acest contract la notarul public 17-02-2009 214 Descarca
5 PH rect.bug
Rectificarea bugetului local pe anul 2008.
17-02-2009 189 Descarca
6 PH ST.FEZ SALISTE
Aprobarea Studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi pentru obiectivul « Regularizare de albie râu Romanilor, localitatea Romanii de Sus, judeţul Vîlcea »
17-02-2009 231 Descarca
7 PH Tarife alimentare apa
Aprobarea modificarii preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa in orasul Horezu, judetul Valcea.
30-04-2009 211 Descarca
8 PH Raport Camera de Conturi
Raportul anual de control privind bilantul contabil si contul de executie a bugetului local aferente anului 2007, intocmit de Directia de Control Financiar Ulterior din cadrul Camerei de Conturi Valcea.
30-04-2009 379 Descarca
9 PH Plan de analiză şi acoperire a riscurilor
Aprobarea reactualizarii Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situatii de urgenţă al oraşului Horezu, judeţul Vîlcea.
30-04-2009 323 Descarca
10 PH Inventariere teren
Inventarierea in domeniul privat al oraşului Horezu a unui teren.
30-04-2009 208 Descarca
11 PH Inventariere constructii
Inventarierea in domeniul privat al oraşului Horezu a unor constructii si vanzarea acestora proprietarului terenului pe care se afla constructiile.
30-04-2009 212 Descarca
12 PH Domeniul Public
Modificarea si completarea domeniului public al orasului Horezu, judetul Valcea.
30-04-2009 210 Descarca
13 PH Concesionare prin licitatie publica
Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a loturilor aferente terenului domeniului public componente ale Planului Urbanistic Zonal aprobat « Zona turistica Plaiet », str. Olari, oras Horezu, judetul Valcea.
30-04-2009 234 Descarca
14 PH Concesionare Stejari
Aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de 11823 mp aferent construcţiilor Campingului Stejari, situat pe str.T.Vladimirescu, oraşul Horezu, judeţul Vîlcea, Consum Horezu, societate cooperativă.
30-04-2009 213 Descarca
15 PH Buget Local
Aprobarea bugetului local pe anul 2009.
30-04-2009 353 Descarca
16 PH Modificarea şi completarea Hotărârii nr.32 din 19.05.2009
Modificarea şi completarea Hotărârii nr.32/19.05.2009 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale de interes local.
04-06-2009 195 Descarca
17 PH Deseuri
Aprobarea cererii de finanţare pentru business plan « Parc ecologic Horezu –Ecologizarea mediului privind gestionarea şi procesarea deşeurilor, menajere, animale şi medicale de pe raza oraşului Horezu»
04-06-2009 193 Descarca
18 PH Asigurarea liberei circulaţii a autovehiculelor
Asigurarea liberei circulaţii a autovehiculelor prin fluidizarea traficului prin blocarea/deblocarea autovehiculelor sau remorcilor staţionate neregulamentar pe drumurile publice ale oraşului Horezu.
04-06-2009 319 Descarca
19 Anexa nr. 1 la HCL
Asigurarea liberei circulaţii a autovehiculelor prin fluidizarea traficului pe drumurile publice de pe raza oraşului Horezu prin blocarea/deblocarea autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar.
04-06-2009 36 Descarca
20 Anexa nr. 2 La HCL
PROCES VERBAL
04-06-2009 43 Descarca
21 PH Criterii locuinte ANL
Aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Horezu.
10-06-2009 361 Descarca
22 PH Bugetul local pe anul 2010
Aprobarea bugetulu local pe anul 2010 va avea loc in sedinta ordinara din data de 04.03.2010.
22-02-2010 1813 Descarca
23 PH ANL
Transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a terenului în suprafaţă de 5002 mp, pentru construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, cu asigurarea din bugetul local a costului utilităţilor aferente construcţiilor şi încheierea
27-04-2010 193 Descarca
24 PH ANST
Aprobarea aderarii la Asociatia Nationala a Statiunilor Turistice din Romania, cu sediul in orasul Covasna, str. Piliske, nr.1, judetul Covasna in vederea dezvoltarii si promovarii turismului pe plan local.
03-03-2010 260 Descarca
25 PH BUGET
Aprobarea bugetului local pe anul 2010.
01-03-2010 253 Descarca
26 PH CNI
Aprobarea transmiterii în folosinţa gratuită Companiei Naţionale de Investiţii-CNI-SA Bucureşti, a imobilului-clădire, Liceu - sala de gimnastică(Grup Şcolar „Constantin Brâncoveanu”)
11-03-2010 191 Descarca
27 PH Dezmebrare
Dezmebrarea unui imobil-teren.
11-03-2010 261 Descarca
28 PH Dezmembrare 2
Dezmembrarea unui imobil-teren.
25-03-2010 261 Descarca
29 PH Domeniu public
Aprobarea trecerii din domeniul public al oraşului Horezu, în domeniul privat al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea a unui teren.
09-03-2010 316 Descarca
30 PH Energie
Aprobarea depunerii Cererii de finanţare, a Studiului de Fezabilitate pentru proiectul “Asigurarea sustenabilitatii energetice din surse alternative a consumatorilor, institutii publice si iluminat public din orasul Horezu, jud. Vâlcea",
27-04-2010 352 Descarca
31 PH Aprobarea participarii în proiect
Aprobarea participarii în proiectul “Rolul şi implicarea autorităţilor locale în cresterea ratei de ocupare a forţei de muncă”, aprobarea cofinantarii în valoare de 10.350 Euro, aprobarea asigurarii fondurilor necesare implementarii şi aprobarea semnării
26-04-2010 350 Descarca
32 PH Mantamodos
Aprobarea participării, oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, în calitate de partener la proiectul „EUROKERAMICART THEMATIC NETWORK”, având ca aplicant oraşul Mantamados, Grecia, în cadrul Programului „Europa pentru cetăţeni”.
09-02-2010 350 Descarca
33 PH Phare1
Suportarea de catre Orasul Horezu a unor eventuale costuri neeligibile constatate in urma procesului de verificare a Raportului final pentru proiectul „Dezvoltarea Serviciilor de Voluntariat pentru Situatii de Urgenta in zona Orasului Horezu”
03-03-2010 254 Descarca
34 PH Plan de functii
Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2010 pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Horezu si serviciile subordonate.
02-03-2010 255 Descarca
35 PH PSI
Aprobarea sistării prestării serviciilor de stingere a incendiilor cu autospeciala din dotare la comunele arondate, începând cu data de 01.05.2010.
26-04-2010 188 Descarca
36 PH PUD OTESANU
Aprobare PUD Pensiune agroturistica, orasul Horezu, str. Tudor Vladimirescu, nr.41, beneficiar OTESANU CONSTANTIN EUGEN.
28-04-2010 310 Descarca
37 PH PUG
Aprobarea Planului Urbanistic General al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
25-04-2010 187 Descarca
38 PH schimb de garsoniere
Avizarea unui schimb de garsoniere.
26-04-2010 186 Descarca
39 Aprobarea încheierii unui contract
Aprobarea încheierii unui contract de superficie şi împuternicirea Primarului să semneze acest contract la notarul public.
08-03-2010 197 Descarca
40 PH Aprobarea cofinantării
Aprobarea cofinantării în valoare de 8600 lei, pentru proiectul„TINERI RESPONSABILI PENTRU VIITORUL ORASULUI”.
29-04-2010 347 Descarca
41 PH Turism
Aprobarea depunerii unei cereri de finanţare pentru proiectul „Cocosul de Hurez – dezvoltarea, consolidarea si promovarea Festivalului Ceramicii Populare Romanesti, Horezu, judetul Valcea.
09-03-2010 350 Descarca
42 PH Vânzare teren
Aprobarea vânzării unui teren.
08-03-2010 318 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.