blog
Proiecte de hotărâri 2021
nr nume data KB desc.
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea repartizarii excedentului bugetar inregistrat la data de 31.12.2020 precum si aprobarea acoperirii deficitului bugetar.
07-01-2021 1491 Descarca
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Suspendare temporara a platii chiriei datorate conform contractelor de inchiriere.
07-01-2021 1768 Descarca
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Retea scolara
23-01-2021 2663 Descarca
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Plan activitati LG416
23-01-2021 6100 Descarca
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Atestare calitate de administrator condominii
23-01-2021 1668 Descarca
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu oportunitate Lot 3 Plăiet
23-01-2021 3650 Descarca
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare studiu oportunitate concesionare lot 8 Plaiet
23-01-2021 3614 Descarca
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare studiu oport concesionare 50 mp str. T.Vladim
23-01-2021 3337 Descarca
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare valoare si scrisoare de garantie proiect ISU
23-01-2021 3398 Descarca
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Introducere in domeniu public teren IRE
27-01-2021 2798 Descarca
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Schimbare temporara destinatie sala sport
27-01-2021 2418 Descarca
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Construire pasaj
29-01-2021 3059 Descarca
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Reprezentanti CL in CA postliceala
13-02-2021 2464 Descarca
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Atestare Ginerica Mihai condominii
13-02-2021 1395 Descarca
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate conces teren pt depozit
13-02-2021 4919 Descarca
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie buget la 31.12.2020
13-02-2021 4773 Descarca
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate concesiune teren treapt
13-02-2021 4622 Descarca
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnare consilieri comisie evaluare secretar
13-02-2021 1352 Descarca
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Organigrama
17-02-2021 11171 Descarca
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Atestare condominii
17-02-2021 1392 Descarca
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare caiet sarcini lot 8 Plăieț
17-02-2021 11565 Descarca
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Comisie evaluare documentatii concesiune
17-02-2021 1490 Descarca
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare caiet sarcini lot 3 Plăieț
17-02-2021 11685 Descarca
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Caiet de sarcini lot 2 Treapt
03-03-2021 11886 Descarca
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Caiet de sarcini Treapt
03-03-2021 11894 Descarca
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dezmembrare Treapt
03-03-2021 6599 Descarca
27 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate concesionare 150 mp
19-03-2021 9463 Descarca
28 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Transmitere drept de concesiune teren Treapt
19-03-2021 2353 Descarca
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare demarare procedura construire bloc
19-03-2021 1938 Descarca
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Trecere din pub UAT ului in pub statului ISU
19-03-2021 1675 Descarca
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare actualizare chirii bloc ANL
19-03-2021 2120 Descarca
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Valorificare tâmplărie recuperata
19-03-2021 1799 Descarca
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare contract cadru OIREP deseuri
19-03-2021 16379 Descarca
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Indexare impozite si taxe aplicabil in anul 2022
09-04-2021 9415 Descarca
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare buget local 2021
16-04-2021 8216 Descarca
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilire salarii
16-04-2021 4629 Descarca
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Indexare impozite si taxe aplicabil in anul 2022
17-04-2021 9415 Descarca
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare cheltuieli neeligibile proiect centru socio-cultural
17-04-2021 2313 Descarca
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare regulament CLH
17-04-2021 1098 Descarca
40 Anexa
Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al orașului Horezu
17-04-2021 1361 Descarca
41 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Extrindere cimitir Saliste
17-04-2021 1484 Descarca
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate concesionare 5000 mp TV
17-04-2021 1643 Descarca
43 Anexa
Studiul de oportunitate 5000 mp TV
17-04-2021 388 Descarca
44 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare caiet de sarcini si docum licitatie pt concesionare 150 mp TV
17-04-2021 1521 Descarca
45 Anexa 1
CAIET DE SARCINI
17-04-2021 356 Descarca
46 Anexa 2
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
17-04-2021 464 Descarca
47 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare atestare Dinica Viorel administrator
17-04-2021 1352 Descarca
48 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegere presedinte de sedinta
17-04-2021 1401 Descarca
49 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Concesionare 2000 mp
20-04-2021 1033 Descarca
50 Anexa
Studiul de oportunitate
20-04-2021 321 Descarca
RSS 2001-2020. Toate drepturile rezervate.