blog
Proiecte de hotărâri 2021
nr nume data KB desc.
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea repartizarii excedentului bugetar inregistrat la data de 31.12.2020 precum si aprobarea acoperirii deficitului bugetar.
07-01-2021 1491 Descarca
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Suspendare temporara a platii chiriei datorate conform contractelor de inchiriere.
07-01-2021 1768 Descarca
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Retea scolara
23-01-2021 2663 Descarca
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Plan activitati LG416
23-01-2021 6100 Descarca
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Atestare calitate de administrator condominii
23-01-2021 1668 Descarca
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu oportunitate Lot 3 Plăiet
23-01-2021 3650 Descarca
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare studiu oportunitate concesionare lot 8 Plaiet
23-01-2021 3614 Descarca
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare studiu oport concesionare 50 mp str. T.Vladim
23-01-2021 3337 Descarca
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare valoare si scrisoare de garantie proiect ISU
23-01-2021 3398 Descarca
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Introducere in domeniu public teren IRE
27-01-2021 2798 Descarca
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Schimbare temporara destinatie sala sport
27-01-2021 2418 Descarca
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Construire pasaj
29-01-2021 3059 Descarca
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Reprezentanti CL in CA postliceala
13-02-2021 2464 Descarca
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Atestare Ginerica Mihai condominii
13-02-2021 1395 Descarca
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate conces teren pt depozit
13-02-2021 4919 Descarca
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie buget la 31.12.2020
13-02-2021 4773 Descarca
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate concesiune teren treapt
13-02-2021 4622 Descarca
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnare consilieri comisie evaluare secretar
13-02-2021 1352 Descarca
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Organigrama
17-02-2021 11171 Descarca
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Atestare condominii
17-02-2021 1392 Descarca
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare caiet sarcini lot 8 Plăieț
17-02-2021 11565 Descarca
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Comisie evaluare documentatii concesiune
17-02-2021 1490 Descarca
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare caiet sarcini lot 3 Plăieț
17-02-2021 11685 Descarca
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Caiet de sarcini lot 2 Treapt
03-03-2021 11886 Descarca
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Caiet de sarcini Treapt
03-03-2021 11894 Descarca
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dezmembrare Treapt
03-03-2021 6599 Descarca
27 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate concesionare 150 mp
19-03-2021 9463 Descarca
28 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Transmitere drept de concesiune teren Treapt
19-03-2021 2353 Descarca
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare demarare procedura construire bloc
19-03-2021 1938 Descarca
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Trecere din pub UAT ului in pub statului ISU
19-03-2021 1675 Descarca
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare actualizare chirii bloc ANL
19-03-2021 2120 Descarca
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Valorificare tâmplărie recuperata
19-03-2021 1799 Descarca
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare contract cadru OIREP deseuri
19-03-2021 16379 Descarca
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Indexare impozite si taxe aplicabil in anul 2022
09-04-2021 9415 Descarca
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare buget local 2021
16-04-2021 8216 Descarca
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilire salarii
16-04-2021 4629 Descarca
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Indexare impozite si taxe aplicabil in anul 2022
17-04-2021 9415 Descarca
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare cheltuieli neeligibile proiect centru socio-cultural
17-04-2021 2313 Descarca
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare regulament CLH
17-04-2021 1098 Descarca
40 Anexa
Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al orașului Horezu
17-04-2021 1361 Descarca
41 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Extrindere cimitir Saliste
17-04-2021 1484 Descarca
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate concesionare 5000 mp TV
17-04-2021 1643 Descarca
43 Anexa
Studiul de oportunitate 5000 mp TV
17-04-2021 388 Descarca
44 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare caiet de sarcini si docum licitatie pt concesionare 150 mp TV
17-04-2021 1521 Descarca
45 Anexa 1
CAIET DE SARCINI
17-04-2021 356 Descarca
46 Anexa 2
DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
17-04-2021 464 Descarca
47 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare atestare Dinica Viorel administrator
17-04-2021 1352 Descarca
48 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegere presedinte de sedinta
17-04-2021 1401 Descarca
49 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Concesionare 2000 mp
20-04-2021 1033 Descarca
50 Anexa
Studiul de oportunitate
20-04-2021 321 Descarca
51 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 2 ANL
10-05-2021 1771 Descarca
52 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Centrala termica
10-05-2021 1035 Descarca
53 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie buget la 31.03.2021
22-05-2021 5049 Descarca
54 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate pt PUZ locuinte specialisti
22-05-2021 8408 Descarca
55 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Comisie tehnica de amenajare a teritoriului
22-05-2021 1981 Descarca
56 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare studiu de oportunitate concesionare pod IRE
22-05-2021 4956 Descarca
57 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Act aditional caldura
22-05-2021 826 Descarca
58 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Ajustare tarif maturat
22-05-2021 2416 Descarca
59 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Documentatie concesionare 5000 mp Treapt
18-06-2021 12247 Descarca
60 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare docum conces 2000 mp Treapt
18-06-2021 12410 Descarca
61 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare studiu de oportunitate conces 4415 mp
18-06-2021 4236 Descarca
62 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Introducere in dom pub teren Treapt
18-06-2021 1579 Descarca
63 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare norme procedurale achizitionare servicii de credit bancar
18-06-2021 6450 Descarca
64 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alocare bani liceu premiere
18-06-2021 1552 Descarca
65 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Contract cofinantare lumina VF. lui Roman
22-06-2021 12401 Descarca
66 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare studiu concesionare teren si sera
24-07-2021 9482 Descarca
67 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Concesionare lot 2 Plaiet Olari
24-07-2021 2954 Descarca
68 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare studiu oportunitate concesionare 2 ha
24-07-2021 4079 Descarca
69 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Concesionare 3000 mp Treapt
24-07-2021 3701 Descarca
70 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Trecere din dom statului in dom pub UAT teren
24-07-2021 4091 Descarca
71 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare contract concesiune
24-07-2021 2339 Descarca
72 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dare in folosinta gratuita DEO cabluri si PT
24-07-2021 2181 Descarca
73 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modif art.2 din HCL 34 vanzare tamplarie
24-07-2021 2162 Descarca
74 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Solicitare scrisoare de garantie proiect adapost caini
24-07-2021 2503 Descarca
75 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare stat de functii
24-07-2021 3473 Descarca
76 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegere presedinte de sedinta
24-07-2021 1033 Descarca
77 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Incheiere parteneriat pt proiect centura ocolitoare
28-07-2021 4141 Descarca
78 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL lemne de foc
28-07-2021 1841 Descarca
79 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL tamplarie liceu si gradi
28-07-2021 2489 Descarca
80 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare anexa HCL dezinfectanti liceu
07-08-2021 2607 Descarca
81 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare contr concesiune
07-08-2021 1981 Descarca
82 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Studiu de oportunitate 278 mp str.Stadionului
07-08-2021 11511 Descarca
83 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dare in folosinta gratuita echipamente medicale
07-08-2021 11631 Descarca
84 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Transmitere fara plata a unor mijloace fixe
07-08-2021 13308 Descarca
85 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare PUZ locuinte tineri specialisti
07-08-2021 15100 Descarca
86 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Actualizare Regulament ROF
22-08-2021 1356 Descarca
87 Anexa
ROF
22-08-2021 1019 Descarca
88 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Energie termica
22-08-2021 2650 Descarca
89 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie buget
22-08-2021 5549 Descarca
90 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Tarif gunoi
22-08-2021 3571 Descarca
91 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Concesionare 2 ha
22-08-2021 11709 Descarca
92 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Concesiunare lot 2 Plaiet
22-08-2021 11180 Descarca
93 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Documentatie concesionare 3000 mp
22-08-2021 11237 Descarca
94 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare indicatori ISU
22-08-2021 406 Descarca
95 Anexa
Modificare indicatori ISU
22-08-2021 7924 Descarca
96 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Sustinere financiara eveniment sportiv
24-08-2021 1177 Descarca
97 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Introducere in dom pub a unui teren
24-08-2021 1501 Descarca
98 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Infiintare posturi
16-09-2021 2110 Descarca
99 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare SF construire locuinte pt tineri specilisti ANL
21-09-2021 2475 Descarca
100 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare SF si deviz utilitati și sistematizare pe verticală obiectiv bloc ANL
21-09-2021 2521 Descarca
101 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Reactualizare deviz general proiect centru socio medical
21-09-2021 2084 Descarca
102 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Arondare Cresă la Grădinița cu PP nr.1 Horezu
21-09-2021 1733 Descarca
103 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare buget
25-09-2021 2194 Descarca
104 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Procedura tichete gradinita
25-09-2021 4323 Descarca
105 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Reprezentanti in CA din invatamant
25-09-2021 2590 Descarca
106 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Introducere in dom pub drum
25-09-2021 1027 Descarca
107 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Introducere in dom pub teren
25-09-2021 1174 Descarca
108 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare documentatie licitatie concesionare teren+constructii
25-09-2021 11451 Descarca
109 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare de buget
19-10-2021 1621 Descarca
110 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare Cerere de finantare și deviz proiect Extindere retele de alimentare cu apa și canalizare in or Horezu
19-10-2021 3794 Descarca
111 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare cere de finatare si deviz gen proiect Reabilitare strazi in orasul Horezu
19-10-2021 2890 Descarca
112 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare indicatori proiect reabilitare, modernizare LICEU
19-10-2021 2380 Descarca
113 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Majorare cheltuieli neeligibile proiect Construire adapost caini
19-10-2021 975 Descarca
114 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandat pt instanta
22-10-2021 1124 Descarca
115 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare protocol colaborare cu UM Curtea de Argeș
22-10-2021 4343 Descarca
116 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Demolare constructie GRup sanitar Targ Treapt
22-10-2021 5451 Descarca
117 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dezmembrare teren
22-10-2021 5508 Descarca
118 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare studiu oportunitate pt concesionare teren Targ Treapt
22-10-2021 6877 Descarca
119 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare acord implementare investitie
22-10-2021 2711 Descarca
120 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Procedură și condiții de acordare ajutoare de urgență
22-10-2021 7723 Descarca
121 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegere președinte de ședinta
22-10-2021 775 Descarca
122 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnare consilieri in comisia de evaluare a probei interviu directori invatamant
22-10-2021 1087 Descarca
123 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Sustinere financiara Flacara
22-10-2021 758 Descarca
124 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare colaborare cu Obștea Or.Horezu
26-10-2021 993 Descarca
125 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare vanzare Parc Fotovoltaic
20-11-2021 1892 Descarca
126 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alocare bani pt cadori de Craciun
20-11-2021 1459 Descarca
127 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie buget la data de 30.09.2021
20-11-2021 6070 Descarca
128 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Actualizare date tehnice str.Florilor
20-11-2021 1502 Descarca
129 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Documentatie concesionare teren pct La Stejari-Targ
20-11-2021 11257 Descarca
130 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare indicatori proiect PARC
20-11-2021 2092 Descarca
131 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Reactualizare Deviz general proiect Centru socio-cultural saliste
20-11-2021 3158 Descarca
132 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Impozite și taxe locale anul 2022
26-11-2021 23356 Descarca
133 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare de buget
08-12-2021 1621 Descarca
134 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Prelungire Scrisoare de garantie proiect ISU
08-12-2021 1680 Descarca
135 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Solicitare suma pt plata ajutorului de incalzire
08-12-2021 1261 Descarca
136 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Sustinere financiara ACS Flacara
22-12-2021 1749 Descarca
137 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 58 - statie autobuz
22-12-2021 1806 Descarca
138 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Documentatie concesionare lot 7 Parc Industrial Treapt
22-12-2021 18364 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.