blog
Proiecte de hotărâri 2012
nr nume data KB desc.
1 Proiect Hotarare
Aprobarea folosirii excedentului existent la 31.12.2011 în suma totală de 96531,99 lei pentru cheltuieli curente.
24-02-2012 155 Descarca
2 Proiect Hotarare
Aprobarea bugetului local pe anul 2012.
24-02-2012 143 Descarca
3 Proiect Hotarare
Darea în administrarea Spitalului orăşenesc Horezu a obiectivului „Spaţii cazare Spitalul orăşenesc Horezu”.
24-02-2012 143 Descarca
4 Proiect Hotarare
Aprobarea Planului de lucrări şi devizului estimativ privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza oraşului Horezu.
24-02-2012 145 Descarca
5 Proiect Hotarare
Aprobarea studiului de fezabilitate “ Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona depresiunii Horezu, etapa I.Construcţie clădire administrativă, anexe meşteşugăreşti, foişor de foc şi amen. incintă târg „Cocoşul de Hurez"
24-02-2012 162 Descarca
6 Proiect Hotarare
Aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraşului Horezu, instituţiile şi serviciile subordonate Consiliului local Horezu.
24-02-2012 308 Descarca
7 Proiect Hotarare
Aprobarea reţelei şcolare din oraşul Horezu pentru anul şcolar 2012-2013.
24-02-2012 143 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.