blog
Proiecte de hotărâri 2019
nr nume data KB desc.
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare Strategie eficienta energetica
25-02-2019 696 Descarca
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Conditii acces furnizori retele publice de comunicatii
25-02-2019 3125 Descarca
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare si completare Regulament, Caiet de sarcini și a Contractului de delegare a gestiunii serv de salubrizare
25-02-2019 1966 Descarca
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Plan de lucrari Lg.416
25-02-2019 2079 Descarca
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Retea scolara 2019-2020
25-02-2019 1662 Descarca
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Plan actiuneCentru de zi Săliște
25-02-2019 2522 Descarca
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Plan actiune SPAS
25-02-2019 2770 Descarca
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Raport activitate asistenti personali
25-02-2019 960 Descarca
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Raport activitate Centru de zi Saliste
25-02-2019 1448 Descarca
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Raport activitate SPAS
25-02-2019 1690 Descarca
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cont de executie la 31.12.2018
25-02-2019 6591 Descarca
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Transformare functie publica urmare a promovarii
25-02-2019 2049 Descarca
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Vanzare ANL Tepurlan
25-02-2019 11739 Descarca
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Vanzare ANL Pirvulescu
25-02-2019 12055 Descarca
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Actualizare chirii ANL
25-02-2019 2652 Descarca
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Plan actiune munca in folosul comunitatii
25-02-2019 1768 Descarca
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare anexa domeniu public
25-02-2019 4608 Descarca
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Ajustare tarife salubrizare
25-02-2019 6504 Descarca
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare documentatie teh-econ. SF Camping
28-03-2019 2389 Descarca
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL priv. inv. moder, str. Mircea cel Bătrân
28-03-2019 1889 Descarca
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Ajustare tarife salubrizare colectare, transport, depozitare deseuri
27-08-2019 837 Descarca
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Organigrama aug
27-08-2019 1803 Descarca
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare anexa HCL 60 centru ISU
27-08-2019 728 Descarca
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilire preț pavele
28-03-2019 883 Descarca
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Acceptare noi membri in ADI OLTENIA CARPATICA
01-04-2019 783 Descarca
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Actualizare valori active corporale și necorporale și modif lista bunuri din dom pub date in folosinta operatorului regional APAVIL
01-04-2019 2019 Descarca
27 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare inventar pe anul 2018
01-04-2019 2655 Descarca
28 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare organigrama
12-04-2019 2327 Descarca
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare regulament pentu acordare titlu cetatean de onoare
12-04-2019 1247 Descarca
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilire salarii de baza pentu anul 2019
12-04-2019 1623 Descarca
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare indicatori Construire cresa Pomul Vietii
12-04-2019 7123 Descarca
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Buget local pe anul 2019
12-04-2019 3241 Descarca
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Vanzare ANL
05-05-2019 2317 Descarca
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Vanzare locuinta ANL
19-05-2019 4686 Descarca
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Organigrama
19-05-2019 2933 Descarca
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dezmembrare teren Plaietu-Olari
19-05-2019 2412 Descarca
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Infratire Clervaux
19-05-2019 899 Descarca
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dare in folosinta gratuita sali clasa Univeresitatii din Petrosani
19-05-2019 2978 Descarca
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cont de execuție la 31.03.2019
19-05-2019 2710 Descarca
40 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cetatean de onoare
19-05-2019 1390 Descarca
41 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Asociere CJ susținere sport de performanță
19-05-2019 1555 Descarca
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Bugetul Târgului Cocosul de Hurez
19-05-2019 976 Descarca
43 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare deviz reconditionare monument Romani
19-05-2019 1219 Descarca
44 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alipire teren pct Treapturi
24-06-2019 1315 Descarca
45 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 1 din 2016 comisie validare
24-06-2019 575 Descarca
46 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Demisie consilier si validare supleant
24-06-2019 790 Descarca
47 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Sustinere financiara ACS Flacara Horezu
24-06-2019 828 Descarca
48 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modficare anexa domeniul public
24-06-2019 1502 Descarca
49 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Validare mandat consilier
24-06-2019 791 Descarca
50 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 33 dare in admin Universitatii din Petrosani
23-07-2019 862 Descarca
51 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare situatii premiere Zilele orasului Horezu
23-07-2019 602 Descarca
52 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Program manifestari Zilele orasului Horezu
23-07-2019 696 Descarca
53 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Decontare cursuri instruire asistenti personali
23-07-2019 901 Descarca
54 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegere presed sedinta
28-08-2019 163 Descarca
55 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Decontare cursuri asistenti personali
28-08-2019 925 Descarca
56 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatare reprezentantului orasului Horezu in ADI Oltenia Carpatica
28-08-2019 990 Descarca
57 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatare reprezentantului orasului Horezu in ADI Apa Valcea
28-08-2019 1556 Descarca
58 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare executie la data de 30.06.2019
28-08-2019 2685 Descarca
59 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL norme privind buna gospodarire in orasul Horezu
28-08-2019 836 Descarca
60 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare buget local 2019
11-09-2019 1103 Descarca
61 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Vanzare locuinta ANL
20-09-2019 4686 Descarca
62 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare Studiu de oportunitate concesionare 313 mp
24-09-2019 2013 Descarca
63 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Majorare pret Gcal energie termica
24-09-2019 883 Descarca
64 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatare reprez UAT sa semneze modif contracte
24-09-2019 8121 Descarca
65 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare art.2 din HCL 55 privind taxa speciala salubrizare
24-09-2019 1148 Descarca
66 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Reprezentanti in CA al institutiilor de invatamant și in CEAC
24-09-2019 1499 Descarca
67 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare de buget
18-10-2019 910 Descarca
68 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare indicatori Gradinita
18-10-2019 2228 Descarca
69 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Prelungire contract cabinete medicale
18-10-2019 2032 Descarca
70 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Punere la dispoz a terenurilor pentru proiect apă
18-10-2019 1082 Descarca
71 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Apavil
25-10-2019 1087 Descarca
72 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Act aditional la contract vanzare ANL
25-11-2019 679 Descarca
73 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegere presedinte de sedinta
25-11-2019 159 Descarca
74 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Buget manifestari culturale decembrie 2019
25-11-2019 704 Descarca
75 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Destinatie si folosinta str.Mircea cel Batran
25-11-2019 589 Descarca
76 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Organigrama
25-11-2019 2933 Descarca
77 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilire masuri disciplinare consilier Draganescu Dumitru
25-11-2019 856 Descarca
78 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Suplimentare bug echipa fotbal
25-11-2019 523 Descarca
79 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 84 din 2019 pachete copii
05-12-2019 5341 Descarca
80 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie buget trim III
05-12-2019 4689 Descarca
81 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Convocare și ordinea de zi a șed. ordinare CL Horezu - 19.12.2019
16-12-2019 476 Descarca
82 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Concesionare 313 mp str.A.I.Cuza
16-12-2019 13318 Descarca
83 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatare ADI Apa Valcea
16-12-2019 2674 Descarca
84 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Sustinere Flacara
16-12-2019 1000 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.