blog
Proiecte de hotărâri 2023
nr nume data KB desc.
1 ANUNT ordinea de zi pt sedinta din luna ianuarie
IANUARIE
04-01-2023 592 Descarca
2 PH excedent și deficit 04-01-2023 1167 Descarca
3 Buget Local 2023 Editia I 06-01-2023 2194 Descarca
4 Buget local - lista de investiții
2023
09-01-2023 1150 Descarca
5 Buget local 2023 Editia II 13-01-2023 5242 Descarca
6 PH alegere presedinte de sedinta 20-01-2023 866 Descarca
7 PH analiza stadiu de inscriere date in Registru agricol 20-01-2023 3963 Descarca
8 PH aprobare actualizare valori Inventarul bunurilor 20-01-2023 15324 Descarca
9 PH aprobare Plan lucrări cf Lg.416 20-01-2023 4974 Descarca
10 PH ajustare tarif salubrizare 20-01-2023 6613 Descarca
11 PH modificare art.1 și art.2 din HCL 126 din 2022 20-01-2023 1980 Descarca
12 PH organigrama 2023 20-01-2023 5363 Descarca
13 PH salarii pt anul 2023 20-01-2023 3519 Descarca
14 PH scoatere din uz in vederea dezafectării Sere 20-01-2023 17333 Descarca
15 PH sustinere Flacara 20-01-2023 976 Descarca
16 PH buget local pe anul 2023 27-01-2023 1517 Descarca
17 PH Adi Apa Caiet de sarcini 27-01-2023 5308 Descarca
18 PH sustinere Flacara 27-01-2023 976 Descarca
19 P.H. proiect teren minifotbal 01-02-2023 261 Descarca
20 Anexă - Indicatori tehnico-economici PH teren minifotbal 01-02-2023 711 Descarca
21 PH aderare audit 01-02-2023 224 Descarca
22 PH aprobare ACORD aderare audit 01-02-2023 217 Descarca
23 PH aprobare contributie aderare AUDIT 01-02-2023 515 Descarca
24 PH aprobare prelungire contract inchiriere SC Redcom Junior 17-02-2023 2211 Descarca
25 PH aprobare strategie ADIA APA 17-02-2023 40517 Descarca
26 PH aprobare Studiu de specialitate, Regulament si Indicatori alimentare cu apa si canalizare 17-02-2023 5255 Descarca
27 Anexa nr. 1 la HCL nr....Studiul de specialitate pt stabilirea indicatorilor de performanța 17-02-2023 7335 Descarca
28 Anexa nr.2 la HCL nr......Regulament serviciu apa si canalizare 17-02-2023 1454 Descarca
29 Anexa la Regulament -propuneri indicatori de performanta pentru 2023 17-02-2023 2749 Descarca
30 PH executie buget trim IV 2022 17-02-2023 8380 Descarca
31 PH mandatare pt votare modificare Contract de delegare 17-02-2023 18836 Descarca
32 PH prelungire contract inchiriere teren SC Madeine Beauty 17-02-2023 2014 Descarca
33 PH asociere cu CJV dotare unitati de invatamant 17-02-2023 6204 Descarca
34 PH parteneriat cu CJV pt bibliotecile valcene 17-02-2023 6509 Descarca
35 PH PUZ construire locuinte colective 17-02-2023 902 Descarca
36 PH sustinere Flacara 17-02-2023 976 Descarca
37 PH modificare organigrama 17-02-2023 6407 Descarca
38 PH aprobare indexare cu indicele inflației a nivelului impozitelor, taxelor și a altor taxe locale pt anul 2024 03-03-2023 11209 Descarca
39 PH aprobare date tehnice str.Al.I.Cuza 06-03-2023 2184 Descarca
40 PH aprobare studiu de oportunitate PUZ construire statie mixta carburanti 06-03-2023 5397 Descarca
41 PH incetare mandat consilier local Hoanta Augustiana 22-03-2023 106 Descarca
42 PH rectificare de buget martie 22-03-2023 178 Descarca
43 PH desemnare 2 consilieri pt evaluare secretar 22-03-2023 50 Descarca
44 PH inventariere 2022 22-03-2023 2012 Descarca
45 PH inventar bunuri in folosinta Apavil 22-03-2023 123 Descarca
46 PH actualizare chirii ANL 22-03-2023 190 Descarca
47 PH Plan actiune implementare Strategie servicii sociale 22-03-2023 274 Descarca
48 PH Plan Centru de zi Săliște 22-03-2023 197 Descarca
49 PH documentatie concesionare 300 mp Scarisoara 22-03-2023 1023 Descarca
50 PH initiere demersuri actualizare PUG 22-03-2023 277 Descarca
51 PH modif HCL 5 din 2020 reprezentanti in CA Spital 22-03-2023 277 Descarca
52 PH asociere cu CJ VL pt sport 10-04-2023 262 Descarca
53 PH aprobare documentatie concesionare teren str.Al.I.Cuza 10-04-2023 1023 Descarca
54 PH alocare suma bani pt Targul Izvorul Tamaduirii 10-04-2023 81 Descarca
55 PH aprobare indicatori tehnico econ proiect Reabilitare primarie 19-04-2023 660 Descarca
56 PH intiere procedura infiintare societate comerciala 19-04-2023 2631 Descarca
57 PH indicatori tehnico economici proiect Iluminat 19-04-2023 3974 Descarca
58 PH aprobare indicatori tehnico economici proiect Reabilitare primarie 19-04-2023 660 Descarca
59 PH indicatori tehnico economici proiect reabilitare Sc Romani 19-04-2023 724 Descarca
60 PH indicatori tehnico economici Proiect Sc Ursani 19-04-2023 4430 Descarca
61 PH sprijin financiar tabara de pictura 21-04-2023 480 Descarca
62 PH modificare Anexa 2 din HCL nr.4 din 2023 21-04-2023 412 Descarca
63 PH presedinte de sedinta 21-04-2023 50 Descarca
64 PH modificare HCL 3 din 2023 -salarii 26-04-2023 167 Descarca
65 PH modificare HCL 9 proiect: statii electrice 26-04-2023 301 Descarca
66 PH prelungire Contract delegare de gestiune energie termica 26-04-2023 81 Descarca
67 PH rectificare buget local 2023, luna aprilie 27-04-2023 86 Descarca
68 PH modif si complet HCL nr.129 din 2022 11-05-2023 298 Descarca
69 PH infiintare societate comerciala 11-05-2023 657 Descarca
70 PH alocare bani Targ Cocosul de Hurez 11-05-2023 71 Descarca
71 PH executie buget trim I 19-05-2023 1027 Descarca
72 PH aderare GAL pt Planul Strategic 2023 2027 19-05-2023 150 Descarca
73 PH asociere cu CJV in vederea depunerii spre finantare a proiectului Microbuze electrice pt elevi 19-05-2023 544 Descarca
74 PH dare in folosinta gratuita catere Liceu a bunurilor achizitionate pe proiecte Reabilitare modernizare ... 19-05-2023 285 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.