blog
Proiecte de hotărâri 2015

Anunț inițiere proiect de hotărâre taxă specială de salubrizare

Anunț inițiere proiect de hotărâre Regulament salubrizare

nr nume data KB desc.
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2014
15-01-2015 157 Descarca
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local..Horezu nr.51/28.11.2013 privitoare la completarea şi modificarea H.C.L.nr.9/27.11.2011 privitoare la înfiintarea ,,Centrului de zi pentru copii Săliste”, oraşul Horezu, jud. Vâlcea.
15-01-2015 291 Descarca
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Planului de lucrări şi devizului estimativ privind lucrările de interes local propuse a se executa pe raza oraşului Horezu în perioada ianuarie-decembrie 2015, de persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în baza L
05-02-2015 144 Descarca
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Local Horezu nr.23/22.03.2011 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea unor străzi în oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, aprobaţi prin Hotărârea Consiliului l
20-02-2015 206 Descarca
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015 al S.C.HOREZU PRIM S.R.L.
20-02-2015 242 Descarca
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea bugetului local pe anul 2015
20-02-2015 293 Descarca
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatarea reprezentantului Orașului Horezu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe primirea de noi membri, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului și să semneze Actele Adiționale la
26-03-2015 251 Descarca
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de închiriere care au împlinit vârsta de 35 ani.
26-03-2015 241 Descarca
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatarea reprezentantului Oraşului Horezu în Adunarea Generală să aprobe cotizaţia anuală la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea
26-03-2015 301 Descarca
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea reactualizarii Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului local pentru situatii de urgenţă al oraşului Horezu, judeţul Vîlcea
26-03-2015 169 Descarca
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea rectificării limitelor hotarului unui teren.
27-03-2015 203 Descarca
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea cuantumului chiriei lunare aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de închiriere care au împlinit vârsta de 35 ani.
28-03-2015 244 Descarca
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului oraşului Horezu pe anul 2014
28-03-2015 190 Descarca
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatarea reprezentantului Orașului Horezu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe primirea de noi membri, modificarea și completarea Actului Constitutiv și a Statutului și să semneze Actele Adiționale la
27-03-2015 251 Descarca
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatarea reprezentantului Oraşului Horezu, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”pentru aprobarea cotizaţiei aferente anului 2015
05-05-2015 292 Descarca
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna februarie 2015, la şi de la locul de muncă cadrelor didactice de la Liceul «Constantin Brâncoveanu» Horezu şi pentru luna martie 2015 de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 „Căsuîa Piticilo
05-05-2015 203 Descarca
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna februarie 2015, la şi de la locul de muncă cadrelor didactice de la Liceul «Constantin Brâncoveanu» Horezu şi pentru luna martie 2015 de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 „Căsuîa Piticilo
05-05-2015 203 Descarca
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea aderării şi participarea oraşului Horezu la parteneriatul constituit de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu”.
05-05-2015 203 Descarca
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea concesionarii directe a terenului intravilan de 372 mp aferent clădirii Complexului de prestări servicii al Societăţii cooperativă meşteşugărească CERAMICA Horezu din str.T.Vladimirescu nr.82, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
05-05-2015 149 Descarca
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea şi mandatarea reprezentantului oraşului Horezu în Adunarea Generală a Asociaţiei să aprobe şi să semneze Actul Adiţional nr.
05-05-2015 306 Descarca
21 ANEXA PROIECT DE HOTĂRÂRE
Actul adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din Judeţul Vâlcea
05-05-2015 301 Descarca
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Atribuirea în folosinţa gratuită a obiectivului de investiţii „Capela mortuară”, Parohiei „Târg Horezu”, situat pe str.1 Decembrie nr.10, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
12-10-2015 144 Descarca
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului Horezu la data de 31.03.2015.
05-06-2015 148 Descarca
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al oraşului Horezu în Consiliul de Administraţie al Spitalului orăşenesc Horezu.
05-06-2015 142 Descarca
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificarea bugetului local pe anul 2015.
12-10-2015 260 Descarca
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea vănzârii directe a unui teren din domeniul privat al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea
05-06-2015 148 Descarca
27 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificarea anexei nr.4, capitolul V, punctul taxa pentru eliberare certificat de producător la Hotărârea Consiliului local nr.62/16.12.2014, referitoare la stabilirea şi aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015
05-06-2015 142 Descarca
28 PROIECT DE HOTĂRÂRE
aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 3767230,47 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri
25-06-2015 179 Descarca
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aderarea oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România-Filiala Judeţului Vâlcea, ca membru susţinător.
28-07-2015 245 Descarca
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aderarea oraşului Horezu, judeţul Vâlcea, la Asociaţia localităţilor şi zonelor istorice şi de artă din România.-A.L.Z.I.A.R.
28-07-2015 244 Descarca
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea organigramei, statului de funcţii, numărului de posturi şi regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor Horezu, judeţul Vâlcea.
28-07-2015 147 Descarca
32 ANEXA PROIECT DE HOTĂRÂRE
REGULAMENTUL DE ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL ORAŞULUI HOREZU
28-07-2015 192 Descarca
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru luna aprilie 2015, respectiv mai 2015, la şi de la locul de muncă cadrelor didactice de la Liceul «Constantin Brâncoveanu» Horezu şi de la Grădiniţa cu program prelungit „
28-07-2015 244 Descarca
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea vănzârii directe a unui teren din domeniul privat al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea
12-10-2015 148 Descarca
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificarea bugetului local pe anul 2015.
30-08-2015 199 Descarca
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Conferirea titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE” al oraşului Horezu, domnului profesor doctor Dinescu Nicolae, personalitate a culturii vâlcene.
30-08-2015 157 Descarca
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului Horezu la data de 30.06.2015.
30-08-2015 190 Descarca
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea regulilor şi măsurilor pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă pentru domeniul public şi privat din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea.
10-09-2015 147 Descarca
39 ANEXA PROIECT DE HOTĂRÂRE
PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA
25-09-2015 99 Descarca
40 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnarea unui avocat care sa reprezinte interesele Comisiei Locale de aplicare a legilor fondului funciar Horezu in Dosarul nr. 887/241/2011* cu Manastirea Hurezi, inregistrat pe rolul Judecatoriei Horezu.
25-09-2015 299 Descarca
41 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Horezu în Consiliile de Administraţie ale unităţilor preuniversitare de stat din oraşul Horezu.
12-10-2015 257 Descarca
42 ANEXA PROIECT DE HOTĂRÂRE
T A B E L N O M I N A L cu reprezentanţii Consiliului Local al oraşului Horezu în Consiliile de administraţie ale unităţilor preuniversitare de stat din Oraşul Horezu
20-10-2015 183 Descarca
43 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea angajării unui avocat care să reprezinte oraşul Horezu în litigiul cu Ministerul Fondurilor Europene, generat de Nota de constatare a Direcţiei Generale Programme Competitivitate privind implementarea proiectului cu titlul « Asigurarea suste
12-10-2015 257 Descarca
44 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Înfiinţarea Centrului National de Informare şi Promovare Turistică Horezu
25-09-2015 254 Descarca
45 ANEXA PROIECT DE HOTĂRÂRE
DECLARATIE DE IMPUNERE
20-10-2015 51 Descarca
46 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din oraşul Horezu, judeţul Vâlcea şi aprobarea « Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de salubrizare ».
20-10-2015 243 Descarca
47 ANEXA NE. 1 PROIECT DE HOTĂRÂRE
REGULAMENTUL DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
20-10-2015 64 Descarca
48 ANEXA NE. 2 PROIECT DE HOTĂRÂRE
DECLARATIE DE IMPUNERE
20-10-2015 51 Descarca
49 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
20-10-2015 194 Descarca
50 ANEXA PROIECT DE HOTĂRÂRE
REGULAMENTUL serviciului de salubrizare al oraşului Horezu, judeţul Vâlcea
20-10-2015 356 Descarca
51 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatarea reprezentantului Orașului Horezu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe prețurile și tarifele unice la serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare-epurare, furnizate de către S.C APAVI
20-10-2015 238 Descarca
52 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
25-10-2015 17414 Descarca
53 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
02-11-2015 194 Descarca
54 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea caietelor de sarcini ale serviciului de salubrizare a oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
02-11-2015 194 Descarca
55 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea execuţiei bugetului local al oraşului Horezu la data de 30.09.2015.
23-11-2015 190 Descarca
56 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Darea în administrare a clădirii din str.1 Decembrie nr.9, oraşul Horezu, judeţul Vâlcea, aparţinând domeniului public de interes local către Tribunalul Vâlcea pentru sediul Judecătoriei Horezu.
30-11-2015 195 Descarca
57 PROIECT DE HOTĂRÂRE 02-12-2015 355 Descarca
58 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare buget
07-12-2015 68 Descarca
59 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Acordare facilitati
07-12-2015 497 Descarca
60 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatarea reprezentantului Orașului Horezu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare
29-12-2015 198 Descarca
61 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificarea bugetului local pe anul 2015.
29-12-2015 199 Descarca
62 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea reactualizării Planului de evacuare în situaţii de urgenţă al oraşului Horezu .
29-12-2015 187 Descarca
63 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea reactualizării Planului de apărare împotriva inundaţiilor,fenomenelor meteorologice periculoase, gheţurilor, poluărilor accidentale şi accidente la construcţiile hidrotehnice al Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Horezu.
29-12-2015 187 Descarca
64 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale a oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
29-12-2015 186 Descarca
65 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea reactualizării Planului de apărare în cazul producerii unei situatii de urgentă specifice la seisme(cutremure) şi alunecări de teren al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Horezu
29-12-2015 187 Descarca
66 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea reactualizării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Horezu, judeţul Vâlcea.
29-12-2015 187 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.