blog
Proiecte de hotărâri 2022
nr nume data KB desc.
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Repartizare excedent inreg la 31.12.2021
05-01-2022 1288 Descarca
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare indicatori Lunga
10-01-2022 2699 Descarca
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnare consilier in COU
25-01-2022 1864 Descarca
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Presedinte de sedinta
25-01-2022 1740 Descarca
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Retea scolara
25-01-2022 3255 Descarca
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare plan lucrari Lg.416
25-01-2022 5228 Descarca
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Vanzare locuinta ANL
25-01-2022 7909 Descarca
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Buget local 2022
04-02-2022 7861 Descarca
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare proiect statii electrice
06-02-2022 3513 Descarca
10 Actualizare plan masuri 22-02-2022 471 Descarca
11 Actualizare GLL 22-02-2022 399 Descarca
12 Aprobare plan Centru de zi 22-02-2022 498 Descarca
13 Aprobare plan DAS 22-02-2022 585 Descarca
14 Atestare administrator condominii Dima 22-02-2022 487 Descarca
15 Imputernicire primar 22-02-2022 490 Descarca
16 Prelungire scrisoare garantie Centru socio 22-02-2022 405 Descarca
17 Executie buget 31.12.2021 22-02-2022 1110 Descarca
18 Aprobare salarii 22-02-2022 480 Descarca
19 Repartizare suma invatamant 22-02-2022 394 Descarca
20 Organigrama 22-02-2022 1358 Descarca
21 PH infiintare Cabinet medicina muncii Spital 23-02-2022 1417 Descarca
22 PH aprobare indicatori proiect ”Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul Orășenesc Horezu, jud Valcea” 23-02-2022 2468 Descarca
23 PH ajustare tarif salubrizare 15-03-2022 1623 Descarca
24 PH aprobare incheiere contract de inchiriere cu Sacomet pt centrale 15-03-2022 2318 Descarca
25 Ph aprobare studiu de oportunitate teren 363 mp 15-03-2022 3497 Descarca
26 PH aprobare studiu oportunitate pt supr de 276 mp 15-03-2022 3942 Descarca
27 PH asociere cu CJ VL pt sportul de performanta 15-03-2022 3029 Descarca
28 PH modificare contr pajisti Plăiet 15-03-2022 960 Descarca
29 PH modif contr inchiriere pajisti Valeanu 15-03-2022 1235 Descarca
30 PH modif contr pajisti Daroaia 15-03-2022 1310 Descarca
31 PH modif contr pajisti Scarisoara 15-03-2022 1308 Descarca
32 PH modif contr pajisti Treapturi 15-03-2022 1314 Descarca
33 PH modificare retea scolara 2021-2022 15-03-2022 911 Descarca
34 PH rectificare buget cu 3 sume 15-03-2022 1721 Descarca
35 PH incetare de drept mandat consilier Badea 15-03-2022 1636 Descarca
36 PH concesionare 200 mp Parcare 25-03-2022 11779 Descarca
37 PH concesionare 363 mp Parcare Dârzu 25-03-2022 11839 Descarca
38 PH actualizare chirii ANL cu inflatia 25-03-2022 2134 Descarca
39 PH desemnare 2 consilieri pt evaluare secretar 25-03-2022 833 Descarca
40 PH aprobare contract de asociere in participatie 25-03-2022 6466 Descarca
41 PH aprobare cerere finantare gaze pe programul Anghel Saligny 30-03-2022 2624 Descarca
42 PA desemnare preprezentant in vederea votarii modificarilor din ADI APA 30-03-2022 3896 Descarca
43 PH actualizare impozite si taxe locale cu inflatia 28-03-2022 11087 Descarca
44 PH preluare retea apa de la societate 31-03-2022 2719 Descarca
45 PH transmitere retea apa catre SC APAVIL SA 31-03-2022 1412 Descarca
46 PH modif HCL 99 indicatori ANL 07-04-2022 3079 Descarca
47 PH alegere presedinte de sedinta 25-04-2022 810 Descarca
48 PH alocare bani parohiei Balanesti 25-04-2022 1880 Descarca
49 PH modificare anexa salarii contractuali 25-04-2022 2286 Descarca
50 PH modificare organigrama 25-04-2022 5273 Descarca
51 PH modificare comisie consiliu local 25-04-2022 1837 Descarca
52 PH aprobare PUZ zona Vf.lui Roman 25-04-2022 6312 Descarca
53 PH modificare comisie tehnică urbanism 25-04-2022 1417 Descarca
54 PH vanzare locuinta ANL plata in rate 25-04-2022 8101 Descarca
55 PH stabilire tarife pentru serviciul de gestionarea cainilor fara stapan 25-04-2022 1890 Descarca
56 PH aprobare studiu oportunitate concesionare teren Scarisoara, domeniu privat 27-04-2022 7972 Descarca
57 PH aprobare vanzare locuinta pentru tineri plata integral 27-04-2022 13730 Descarca
58 PH alocare suma 25000 lei pt Ziua Copilului, 1 iunie 27-04-2022 3702 Descarca
59 PH aprobare achizitionare autoutilitara - Serviciul gestionare caini fara stapan 27-04-2022 18322 Descarca
60 PH aprobare caiet sarcini si documentatiei atribuire concesionare teren supraf 363 mp parcare Darzu 27-04-2022 16577 Descarca
61 PH condominii atestare 28-04-2022 1143 Descarca
62 PH vanzare ANL plata in rate 29-05-2022 2943 Descarca
63 PH scoatere din public in vederea demolarii 29-05-2022 2321 Descarca
64 PH concesionaPH concesionare teren + strandre teren + strand 29-05-2022 8770 Descarca
65 PH concesionare teren Treapt, langa parcul industrial 29-05-2022 4565 Descarca
66 PH concesionare 8484 mp Treapt 29-05-2022 5118 Descarca
67 PH concesionare 13511 mp 29-05-2022 4018 Descarca
68 PH concesionare 42650 mp teren Treapt 29-05-2022 3840 Descarca
69 PH modificare organigrama urmare a infiintarii a 2 posturi de asist med 29-05-2022 4324 Descarca
70 PH realocare suma bani 29-05-2022 3750 Descarca
71 PH declarare de interes public local a Drumurilor de la Vf.lui Roman 29-05-2022 1929 Descarca
72 PH acord de principiu 29-05-2022 3482 Descarca
73 PH achizitionare consultanta juridica 29-05-2022 1977 Descarca
74 PH evolutie tarife apa 22-06-2022 1913 Descarca
75 PH APROBARE DOCUMENTATIE CONCESIONARE 3683 MP 25-06-2022 12217 Descarca
76 PH APROBARE DOCUMENTATIE CONCESIONARE 23326 MP 25-06-2022 3733 Descarca
77 PH APROBARE AUTORIZARE TAIERE COPACI 25-06-2022 4461 Descarca
78 PH MODIFICARE STAT DE FUNCTII 25-06-2022 3541 Descarca
79 PH VANZARE LOCUINTA ANL 25-06-2022 4929 Descarca
80 PH MAJORARE CHELTUIELI NEELIGIBILE ADAPOST CAINI 25-06-2022 3056 Descarca
81 PH APROBARE INDICATORI INVESTITIE APARARE DE MAL RAUL LUNCAVAT 25-06-2022 3139 Descarca
82 PH APROBARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE URBANA HOREZU 25-06-2022 2220 Descarca
83 Anexă la PH aprobare Strategie
Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană
27-06-2022 7301 Descarca
84 PH aprobare documentatie conces 46298 mp 27-06-2022 11553 Descarca
85 PH aprobare docum concesionare 13537 mp 27-06-2022 11432 Descarca
86 PH documentatie concesionare 8493 mp Treapt 27-06-2022 11374 Descarca
87 PH materiale reparare conductă apă 28-06-2022 2591 Descarca
88 PH alegere presedinte de sedinta 22-07-2022 810 Descarca
89 PH aprobare Plan local de actiune si Grup de lucru local comunitate romi 22-07-2022 3463 Descarca
90 PH dezmembrare lot Treapt 22-07-2022 3087 Descarca
91 PH dezmembrare teren pt schimb 22-07-2022 2283 Descarca
92 PH dezmembrare teren Treapt punct Stejari Targ 22-07-2022 2803 Descarca
93 PH executie buget trim I 22-07-2022 8467 Descarca
94 PH rectificare buget 22-07-2022 1503 Descarca
95 PH modificare comisie concesiuni supleanti 22-07-2022 1664 Descarca
96 PH Regulament de organizare si functionare DAS 22-07-2022 8754 Descarca
97 PH Regulament organizare Centru de Zi Saliste 22-07-2022 6709 Descarca
98 PH aprobare indicatori Reabilitare strazi in orasul Horezu 25-07-2022 4025 Descarca
99 PH aprobare participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public
obiectivul de investiții : ”Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pe străzile: Tudor Vladimirescu, general Magheru, 1 Decembrie, Mănăstirii și Mocăniței din orașul Horezu, județul Vâlcea”
18-08-2022 3000 Descarca
100 PH aprobare buget pt zilele orasului 25-08-2022 1409 Descarca
101 PH schimb terenuri cu UAT Maldaresti 25-08-2022 1448 Descarca
102 PH majorare pret energie termica 25-08-2022 2713 Descarca
103 PH alipire 2 loturi Treapt pt teren proiect ISU 25-08-2022 2890 Descarca
104 PH alipire 2 loturi Treapt 25-08-2022 2870 Descarca
105 PH executie bugatara trim II 25-08-2022 11442 Descarca
106 PH aprobare Act aditional CNAIR pt Varianta ocolitoare Horezu 25-08-2022 2326 Descarca
107 PH aprobare incheiere acord de parteneriat cu Asociastis Club SportivMures Rally Team 25-08-2022 5451 Descarca
108 PH declarare bunuri de uz si interes public 25-08-2022 3954 Descarca
109 PH studiu de oportunitate Plaiet 25-08-2022 4495 Descarca
110 anexa - extras ortofotoplan PH aprobare studiu de oportunitate Plaiet 25-08-2022 2315 Descarca
111 anexa raport evaluare zona Plaietu-Olari 25-08-2022 14671 Descarca
112 PH trecere din public în privat teren 29-08-2022 1418 Descarca
113 PH vanzare borduri 29-08-2022 738 Descarca
114 Proiect de hotarare -Rectificarea bugetului local pe anul 2022 20-09-2022 6932 Descarca
115 Proiect de hotarare -Acordarea unui sprijin financiar pentru desfasurarea unei tabere de pictura 20-09-2022 8694 Descarca
116 PH reprezentanti in CA invatamant 23-09-2022 1082 Descarca
117 PH modificare contract concesiune 23-09-2022 1597 Descarca
118 PH declarare de uz str.merilor 23-09-2022 1656 Descarca
119 PH complatre nomenclator stradal 23-09-2022 1368 Descarca
120 PH aprobare indicatori proiect Reabilkitare strazi 23-09-2022 4130 Descarca
121 PH alipire 2 loturi in Treapt 23-09-2022 1350 Descarca
122 P.H. rectificare sept 27-09-2022 324 Descarca
123 P.H. incetare mandat demisie Dascalete 07-10-2022 511 Descarca
124 PH aprobare proiect Cresterea eficientei energetice la BL.O3, O4, TCMM 07-10-2022 3611 Descarca
125 PH aprobare indicatori ambulatoriu faza PT 13-10-2022 1383 Descarca
126 PH aprobare proiect blocuri Nzeb 13-10-2022 6664 Descarca
127 PH reabilitare sc Romanii de Jos 13-10-2022 7301 Descarca
128 PH reabilitare scoala Ursani 13-10-2022 7259 Descarca
129 PH rectificare de buget 13-10-2022 6881 Descarca
130 PH declarare bun de uz si interes public local - Adapostul de caini 13-10-2022 1410 Descarca
131 PH contract servicii pt deszapezire 13-10-2022 4341 Descarca
132 Ph actualizare date tehnice Drum satesc Romani 26-10-2022 2419 Descarca
133 PH perioadă de inventariere 26-10-2022 1783 Descarca
134 PH presedinte de sedinta 26-10-2022 1740 Descarca
135 PH dare in folosinta gratuita 2 microbuze catre LCB 27-10-2022 2762 Descarca
136 PH rectificare de buget 27-10-2022 6881 Descarca
137 PH rectificare de buget
luna noiembrie
08-11-2022 427 Descarca
138 PH prelungire Scrisoare garantie ISU 08-11-2022 463 Descarca
139 P.H. alocare bani memorial handbal 08-11-2022 520 Descarca
140 P.H. impozite și taxe locale pt anul 2023
si anexele aferente
17-11-2022 31886 Descarca
141 PH aprobare protocol incheiat cu Ministerul Muncii dotare cu echipament 18-11-2022 4180 Descarca
142 PH aprobare manifestări culturale in luna Decembrie 18-11-2022 1516 Descarca
143 PH executie buget trimestrul 3 18-11-2022 9050 Descarca
144 PH rectificare de buget 18-11-2022 6881 Descarca
145 PH modificare comisie licitatie 18-11-2022 1389 Descarca
146 PH aprobare studiu de oportunitate concesionare 3380 MP
punctul ”La Stejari-Targ”
18-11-2022 9396 Descarca
147 PH aprobare studiu de oportunitate conces zona Treapt 18-11-2022 9693 Descarca
148 PH contract comodat microbuze scolare 18-11-2022 2850 Descarca
149 PH modificare componenta comisie de specialitate nr.III CLH 18-11-2022 1159 Descarca
150 PH modificare indicatori tehnico economici obiect de investitii reabilitare liceu 18-11-2022 2859 Descarca
151 PH aprobare acord de parteneriat Biserica Ursani 21-11-2022 2684 Descarca
152 PH aprobare acord parteneriat Manastirea 21-11-2022 2540 Descarca
153 PH aprobare proiect nosocomiale spital 21-11-2022 3856 Descarca
154 ANUNT proiecte ordine de zi sedinta ordinară DECEMBRIE 06-12-2022 634 Descarca
155 PH rectificare de buget 20-12-2022 6881 Descarca
156 PH aprobare retea scolara pt anul 2023-2024 22-12-2022 2411 Descarca
157 PH dezmembrare in 4 loturi Treapt 22-12-2022 4073 Descarca
158 PH modificare anexa 1 si 2 salarii cu minimul pe economie 22-12-2022 2437 Descarca
159 PH sustinere financiara Flacara in anul 2023 22-12-2022 2576 Descarca
160 PH modificare HCL 100 docum conces 22-12-2022 13585 Descarca
161 PH modificare HCL nr.98 din 2022 documentatie concesiune 22-12-2022 13431 Descarca
162 PH aprobare caiet sarcini concesionare 100000 mp privat 22-12-2022 13028 Descarca
163 PH aprobare caiet sarcini concesionare 3380 mp Stejari 22-12-2022 13102 Descarca
164 PH introducere in dom pub teren+constructie punctul Sacrisoara 22-12-2022 3207 Descarca
165 PH mandatare ADI APA 22-12-2022 8520 Descarca
166 BUGET local INIȚIAL anul 2023 29-12-2022 1085 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.