blog
Proiecte de hotărâri 2018
nr nume data KB desc.
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea unor tarife pentru activitatile desfasurate de SC HOREZU PRIM SRL.
26-03-2018 95 Descarca
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea actualizarii chiriilor locuintelor ANL.
26-03-2018 113 Descarca
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Declansare expropriere.
26-03-2018 589 Descarca
4 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea executiei bugetului local al orasului Horezu la data de 31.12.2017
26-03-2018 953 Descarca
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Inventar.
26-03-2018 504 Descarca
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Lista prioritate ANL GARSONIERA
26-03-2018 192 Descarca
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare STRATEGIE oras
26-03-2018 166 Descarca
8 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Sustinere FLACARA
26-03-2018 433 Descarca
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Reziliere contract concesiune
26-03-2018 271 Descarca
10 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Revocare HCL nr.15 din 29.03.2018
16-04-2018 268 Descarca
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Achizitionare teren
16-04-2018 241 Descarca
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare buget local 2018
16-04-2018 184 Descarca
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare buget SC Horezu Prim
16-04-2018 197 Descarca
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare valoare investitie Cresterea nivelului de operationalitate si specializare a serviciului voluntar pt situatii de urgenta
16-04-2018 292 Descarca
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dare in administrare a unor bunuri imobile proprietate UAT Horezu
16-04-2018 307 Descarca
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Deficit si excedent bugetar
16-04-2018 194 Descarca
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dezmembrare teren
16-04-2018 251 Descarca
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare si completare HCL 111 din 2017 impozite si taxe locale
16-04-2018 194 Descarca
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL achizitionare teren
16-04-2018 166 Descarca
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Plan de lucrari si deviz estimativ Lg.416
16-04-2018 2517 Descarca
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Regulament sporuri conditi vatamatoare
16-04-2018 817 Descarca
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Retea scolara
16-04-2018 580 Descarca
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Transmitere in folosinta gratuita teren catre ANL
16-04-2018 311 Descarca
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Vanzare locuinta ANL
16-04-2018 257 Descarca
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Ajustare tarif pentru activitatea de colectare, transport si depozitare gunoi menajer
18-04-2018 3126 Descarca
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dezmembrare teren str.T Vladimirescu
18-04-2018 251 Descarca
27 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 32 din 2009 infiintare SC Horezu Prim
18-04-2018 346 Descarca
28 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 118 din 2017 planul de ocupare a functionarilor publici
18-04-2018 465 Descarca
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificarea bugetului local pe anul 2018
18-04-2018 190 Descarca
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilire normativ consum combustibil
18-04-2018 278 Descarca
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare amenajament pastoral
31-05-2018 967 Descarca
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare documentatie concesionare 1709 mp Treapt
31-05-2018 2981 Descarca
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie buget la 31.03.2018
31-05-2018 2406 Descarca
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL aprobare plan ocupare functii
31-05-2018 1147 Descarca
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Presedinte de sedinta
31-05-2018 181 Descarca
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE
trecere din propietate publica in propietate privata a imobilului Clubul Pensionarilor
31-05-2018 1153 Descarca
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Acceptare donatie
28-06-2018 1010 Descarca
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 32/1999
28-06-2018 471 Descarca
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Flacara Horezu
28-06-2018 378 Descarca
40 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL nr. 27/23.04.2018
28-06-2018 161 Descarca
41 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Inchiriere centrale si teren aferent
28-06-2018 389 Descarca
42 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Anunț și proiect de hotărâre aprobare impozite și taxe locale 2019
16-10-2018 11843 Descarca
43 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Anunț inițiere proiect de hotărâre strategie energetică
17-12-2018 772 Descarca
44 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Anunț inițiere proiect de hotărâre acces rețele publice
17-12-2018 3450 Descarca
45 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Acceptare donatie
08-02-2019 899 Descarca
46 PROIECT DE HOTĂRÂRE
DOMENIU PUBLIC
08-02-2019 470 Descarca
47 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Revocare HCL 41
08-02-2019 462 Descarca
48 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Premiere echipa fotbal
08-02-2019 307 Descarca
49 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Schimbare administrator Horezu
08-02-2019 663 Descarca
50 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Executie buget
08-02-2019 2575 Descarca
51 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Achizitionare serviciu de consultanta pentu apel
08-02-2019 629 Descarca
52 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Program de măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice a orasului Horezu
08-02-2019 608 Descarca
53 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare conditii prelungire 2 contracte
08-02-2019 558 Descarca
54 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 31 indicatori investitie Cresa Pomul Vietii
08-02-2019 559 Descarca
55 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Sustinere echipa fotbal
08-02-2019 535 Descarca
56 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare SF pt investitia Reabilitare, modernizare iluminat public
08-02-2019 640 Descarca
57 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Inregistrare oras in SNEP
08-02-2019 723 Descarca
58 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Transformare post promovare
08-02-2019 736 Descarca
59 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Revocare HCL 45 din 2018
08-02-2019 229 Descarca
60 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Repartizare garsionera ANL
08-02-2019 796 Descarca
61 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Program evenimente zilele orasului
08-02-2019 732 Descarca
62 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegere presedinte de sedinta
08-02-2019 177 Descarca
63 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dare in folosinta gratuita spatiu catre OCPI
08-02-2019 557 Descarca
64 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare implementare proiect Centru local integrat pt situatii de urgenta
08-02-2019 1478 Descarca
65 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Acordare mandat special ADI APA
08-02-2019 767 Descarca
66 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare SF și indicatori tehnici ec pt proiectul Reabilitare, modernizare și extindere zona centrala pietonala
08-02-2019 428 Descarca
67 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Mandatare reprez oras in ADI APA Valcea pt modif contr delegare gestiune
08-02-2019 733 Descarca
68 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Desemnare reprezentanti CLH in CA ale unitatilor preuniversitare de stat
08-02-2019 664 Descarca
69 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Declararea de interes public a unui bun aflat in domeniu privat
08-02-2019 353 Descarca
70 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Completare Strategie de Dezvoltare Econ si Soci a orasului Horezu
08-02-2019 944 Descarca
71 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare taiere nuc
08-02-2019 513 Descarca
72 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dezmembrare teren Romanii de Sus
08-02-2019 767 Descarca
73 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Completare Anexa domeniu public
08-02-2019 683 Descarca
74 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare regulament privind accesul in centrul istoric al orasului str.Independentei, Brancoveanu-partial și N.Iorga Partial
08-02-2019 1701 Descarca
75 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare organizare procedura licitatie pub deschisa in vederea delegarii gestiunii serv pub de alimentare cu energie termica in sistem centralizat
08-02-2019 698 Descarca
76 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare de buget
08-02-2019 416 Descarca
77 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare implementare proiect Infiintare centru socio cultural si medical
08-02-2019 1039 Descarca
78 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Achizitionare serviciu consultanta
08-02-2019 900 Descarca
79 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare alipire cu terenuri Treapt
08-02-2019 634 Descarca
80 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare SF si indicatori tehnico ec pt proiectul Extinderea, dotarea și modernizarea ambulatoriului Spitalului orasenesc
08-02-2019 617 Descarca
81 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Completare Anexa domeniu public
08-02-2019 527 Descarca
82 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 29 din 2018
08-02-2019 554 Descarca
83 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Rectificare de buget
08-02-2019 423 Descarca
84 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 75 din 2018 prin introducerea la sit jurid a unor nr cad
08-02-2019 702 Descarca
85 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Asociere or Horezu cu CJV in vederea sustinerii sportului de performanta
08-02-2019 508 Descarca
86 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare deplassare delegati Luxemburg
08-02-2019 369 Descarca
87 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare doc tehnico ec pt Amenajare camping în or Horezu, jud Valcea
08-05-2019 484 Descarca
88 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare docum de atribuire pt concesionare a 313 mp in or.Horezu
08-05-2019 872 Descarca
89 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare pret local al energiei termice facturate populatie de catre operator SC REIMAR
08-05-2019 429 Descarca
90 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare program manifestari cultural-artistice in decembrie
08-05-2019 617 Descarca
91 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare SF si indicatori tehnico ec pt proiectul Modernizare, extindere si dotare complex sportiv Horezu, or.Horezu, jud Vl
08-05-2019 984 Descarca
92 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Completare anexa la HCL 99 din 2018 cu numerele cadastrale corespunzatoare
08-05-2019 911 Descarca
93 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Declarare de interes pub bun si modif Anexa dom pub
08-05-2019 454 Descarca
94 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Declarare procedura de insolventa prin reorganizare a SC Horezu Prim SRL
08-05-2019 546 Descarca
95 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dezmembrare imobil-teren in 2 loturi
08-05-2019 654 Descarca
96 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 56 din 2018
08-05-2019 507 Descarca
97 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 68 din 2018 desemnare reprez in CA ale unitatilor preuniversitare de stat
08-05-2019 427 Descarca
98 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 82 din 2018 Reabilitare, modernizare, extindere zona centrala pietonala
08-05-2019 464 Descarca
99 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare și completare Anexa dom pub
08-05-2019 718 Descarca
100 PROIECT DE HOTĂRÂRE
rectificare buget pe anul 2018
08-05-2019 415 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.