blog
Hotarari / Decizii 2008
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1 - Constituirea comisiei de validare 22-02-2009 194 Descarca
2 Hot. nr. 2 - Validare consilieri locali 22-02-2009 196 Descarca
3 Hot. nr. 3 - Constituirea consiliului local 22-02-2009 209 Descarca
4 Hot. nr. 4 - Alegerea presedintelui de sedinta 23-02-2009 193 Descarca
5 Hot. nr. 5 - Alegerea viceprimarului 23-02-2009 193 Descarca
6 Hot. nr. 6 - Stabilirea comisiilor de specialitate 23-02-2009 203 Descarca
7 Hot. nr. 7 - Adoptare program 23-02-2009 191 Descarca
8 Hot. nr. 8 - Numirea responsabilului legal pentru proiectul SAPARD 23-02-2009 187 Descarca
9 Hot. nr. 9 - Invalidare si validare consilier local 23-02-2009 194 Descarca
10 Hot. nr. 10 - resp.SAPARD 23-02-2009 189 Descarca
11 Hot. nr. 11 - Aprobarea contractarii unui audit financiar 23-02-2009 181 Descarca
12 Hot. nr. 12 - Solicitarea unui sprijin financiar Consiliului Judetean Valcea 23-02-2009 182 Descarca
13 Hot. nr. 13 - Vanzare casute 23-02-2009 184 Descarca
14 Hot. nr. 14 - Aprobarea Planului Urbanistic Zonal Parc Industrial Treapt oras Horezu, judetul Valcea 23-02-2009 185 Descarca
15 Hot. nr. 15 - Revocare hot. Serban ION 23-02-2009 185 Descarca
16 Hot. nr. 16 - Revocare hot. Serban ANGHEL 23-02-2009 189 Descarca
17 Hot. nr. 17 - Revocare hot. Hunuzau 23-02-2009 188 Descarca
18 Hot. nr. 18 - Modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.68 din 07.12.2007 23-02-2009 191 Descarca
19 Hot. nr. 19 - Desemnarea reprezentantului orasului Horezu in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C APAVIL S.A. Valcea 23-02-2009 197 Descarca
20 Hot. nr. 20 - Aprobarea bugetului final pentru proiectul SAPARD Reabilitarea drumului forestier Romani de Sus-Lunga, or.Horezu, jud.Vilcea 23-02-2009 183 Descarca
21 Hot. nr. 21 - Aprobarea contractarii unui împrumut intern in valoare de 600000 lei 23-02-2009 189 Descarca
22 Hot. nr. 22 - Aprobarea Regulamentului Serviciului de iluminat public al orasului Horezu, judetul Valcea 23-02-2009 189 Descarca
23 Hot. nr. 23 - Aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu energie termica al orasului Horezu, judetul Valcea 23-02-2009 187 Descarca
24 Hot. nr. 25 - Aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al orasului Horezu, judetul Valcea 23-02-2009 191 Descarca
25 Hot. nr. 26 - Revocarea Hotararilor nr.15, 16 si 17 din 10.07.2008 23-02-2009 187 Descarca
26 Hot. nr. 27 - Aprobarea cererii domnului Hunuzau Doru 23-02-2009 191 Descarca
27 Hot. nr. 28 - Aprobarea cererii d-lui Serban Anghel 23-02-2009 189 Descarca
28 Hot. nr. 29 - Aprobarea cererii domnului Serban Ion 23-02-2009 190 Descarca
29 Hot. nr. 30 - Aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Horezu 23-02-2009 181 Descarca
30 Hot. nr. 31 - Rectificarea bugetului local pe anul 2008 23-02-2009 187 Descarca
31 Hot. nr. 32 - Aprobarea intocmirii unui Plan Urbanistic Zonal Plaiet – Olari, oras Horezu 23-02-2009 184 Descarca
32 Hot. nr. 33 - Aprobarea tarifelor de inchiriere utilaje 23-02-2009 180 Descarca
33 Hot. nr. 34 - Aprobarea desfiintarii a doua posturi 23-02-2009 183 Descarca
34 Hot. nr. 35 - Aprobarea conditiilor de prelungire a doua contracte 23-02-2009 192 Descarca
35 Hot. nr. 36 - Anularea facilitatii scutirii de la plata impozitului pe cladiri acordata S.C. FIVE CONTINENT SRL Horezu, incepand cu data de 01.09.2008 23-02-2009 181 Descarca
36 Hot. nr. 37 - Aprobarea Portofoliul de proiecte al Strategiei de dezvoltare economico-sociala a localitatii pe perioada 2008-2013 23-02-2009 183 Descarca
37 Anexa la Hot. nr. 37 23-02-2009 199 Descarca
38 Hot. nr. 38 - Aprobarea contributiei Consiliului Local Horezu, judetul Valcea, la asigurarea cheltuielilor, reprezentand cofinantarea si finantarea un 23-02-2009 187 Descarca
39 Hot. nr. 39 - Consiliul local al orasului Horezu - SF BAZA SPORTIVA 23-02-2009 173 Descarca
40 Hot. nr. 40 - Rectificarea bugetului local pe anul 2008 23-02-2009 186 Descarca
41 Hot. nr. 41 - Aprobarea modificarii preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare in orasul Horezu 23-02-2009 190 Descarca
42 Hot. nr. 42 - SF baza sportiva 23-02-2009 155 Descarca
43 Hot. nr. 43 - Aprobarea reabilitarii, modernizarii si dotarii Casei de Cultura 23-02-2009 192 Descarca
44 Hot. nr. 44 - Aprobarea Planului de activitati culturale pe urmatorii 3 ani 23-02-2009 192 Descarca
45 Hot. nr. 45 - Aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului public de alimentare cu energie termica 23-02-2009 187 Descarca
46 Anexa la Hot. nr. 45 23-02-2009 68 Descarca
47 Hot. nr. 46 - Aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de sarcini si Documentatiei de atribuire 23-02-2009 189 Descarca
48 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 46 23-02-2009 53 Descarca
49 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 46 23-02-2009 93 Descarca
50 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 46 23-02-2009 84 Descarca
51 Hot. nr. 47 - Aprobarea incadrarii zonei Treapt din orasul Horezu, judetul Valcea, ca spatiu periurban al orasului 23-02-2009 193 Descarca
52 Hot. nr. 48 - Aprobarea Regulamentului de administrare si exploatare a drumurilor comunale si drumul forestier aflate in domeniul public al orasului Horezu 23-02-2009 174 Descarca
53 Anexa la Hot. nr. 48 23-02-2009 17 Descarca
54 Hot. nr. 49 - Studiu fezabilitate I 23-02-2009 206 Descarca
55 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 49 23-02-2009 54 Descarca
56 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 50 23-02-2009 54 Descarca
57 Hot. nr. 50 - Studiu fezabilitate II 23-02-2009 206 Descarca
58 Hot. nr. 51 - Aprobarea unei statii de plecare si sosire pe raza orasului Horezu 23-02-2009 186 Descarca
59 Hot. nr. 52 - Privind aprobarea prelungirii termenului de executie si a contractului pentru programul SAPARD 23-02-2009 189 Descarca
60 Hot. nr. 53 - Modificarea si completarea Anexei – Contractul de Asociere nr.10107 din 07.10.2005 - la Hotararea Consiliului Local Horezu nr. 46 din 29 23-02-2009 235 Descarca
61 Hot. nr. 54 - Aprobarea datei de incepere, respectiv de intrerupere a energiei termice 23-02-2009 189 Descarca
62 Hot. nr. 55 - Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pe anul 2009 23-02-2009 239 Descarca
63 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 55 23-02-2009 51 Descarca
64 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 55 23-02-2009 96 Descarca
65 Anexa nr. 3 la Hot. nr. 55 23-02-2009 88 Descarca
66 Anexa nr. 4 la Hot. nr. 55 23-02-2009 57 Descarca
67 Anexa nr. 5 la Hot. nr. 55 23-02-2009 56 Descarca
68 Anexa nr. 6 la Hot. nr. 55 23-02-2009 63 Descarca
69 Hot. nr. 56 - Aprobarea organigramei si statelor de functii 23-02-2009 174 Descarca
70 Hot. nr. 57 - Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Horezu 23-02-2009 171 Descarca
71 Anexa la Hot. nr. 57 23-02-2009 314 Descarca
72 Hot. nr. 58 - Eliberare autorizatie 23-02-2009 197 Descarca
73 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 58 23-02-2009 264 Descarca
74 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 58 23-02-2009 10 Descarca
75 Hot. nr. 59 - Comisie de evaluare 23-02-2009 192 Descarca
76 Hot. nr. 60 - Mandatarea reprezentantului orasului Horezu in asociatia APA Valcea 23-02-2009 187 Descarca
77 Anexa nr. 1 la Hot. nr. 60 23-02-2009 92 Descarca
78 Anexa nr. 2 la Hot. nr. 60 23-02-2009 143 Descarca
79 Hot. nr. 61 - Planului urbanistic zonal Varful lui Roman-extindere, lotizare si introducere in intravilan 23-02-2009 184 Descarca
80 Hot. nr. 62 - Rectificare buget 23-02-2009 190 Descarca
81 Hot. nr. 63 - Prelungire SAPARD 23-02-2009 189 Descarca
82 Hot. nr. 64 - Ajustarea preturilor locale pentru producerea si distributia energiei termice in sistem centralizat 23-02-2009 180 Descarca
83 Hot. nr. 65 - Aprobarea incheierii unui contract de superficie si imputernicirea Primarului sa semneze acest contract la notarul public 23-02-2009 203 Descarca
84 Hot. nr. 66 - Rectificarea bugetului local pe anul 2008 23-02-2009 196 Descarca
85 Hot. nr. 67 - ST.FEZ SALISTE 23-02-2009 197 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.