blog
Hotarari / Decizii 2023
nr nume data KB desc.
1 HCL 1 repartizare excedent bugetar inregistrat la 31.12.2022 16-01-2023 929 Descarca
2 HCL 2 aprobare organigrama pt anul 2023 06-02-2023 3042 Descarca
3 HCL 3 aprobare salarii pers contractual și funct pub 06-02-2023 1365 Descarca
4 HCL 4 actualizare valori dom pub si privat 06-02-2023 14519 Descarca
5 HCL 5 plan lucrari si lista cantitati pt pers de la ajutor social 06-02-2023 4990 Descarca
6 HCL 6 stadiu inscriere date in registru agricol 06-02-2023 2906 Descarca
7 HCL 7 modificare HCL trecere din dom pub in privat 06-02-2023 647 Descarca
8 HCL 8 ajustare tarif salubrizare 06-02-2023 6416 Descarca
9 HCL 9 scoatare din funcțiune și dezafectarea imobilului denumit Sere pt demolare 06-02-2023 19450 Descarca
10 HCL 10 alegere presedinte de sedinta 06-02-2023 634 Descarca
11 HCl 11 aprobare buget local 2023 15-02-2023 7810 Descarca
12 HCL 12 aprobare Caiet de sarcini al serv de alim cu apa si canalizare 15-02-2023 13272 Descarca
13 HCL 13 aprobare investitie teren minifotbal Ursani 15-02-2023 9003 Descarca
14 HCL 14 aderare la ACoR pt audit 15-03-2023 1017 Descarca
15 HCL 15 aprobare Acord parteneriat cu ACoR 15-02-2023 4749 Descarca
16 HCL 16 aprobare contributie la ACoR 15-02-2023 955 Descarca
17 HCL 17 executie la trim IV 2022 03-03-2023 5950 Descarca
18 HCL 18 modificare organigrama 2023 03-03-2023 3409 Descarca
19 HCL 19 parteneriat cu CJV pentru dotare invatamant 03-03-2023 5291 Descarca
20 HCL 20 parteneriat cu CJV pentru BIBLIOTECI 03-03-2023 5900 Descarca
21 HCL 21 prelungire contracte SC Redcom Junior 03-03-2023 111 Descarca
22 HCL 22 prelungire contract SC Madeleine Beauty 03-03-2023 109 Descarca
23 HCL 23 Contract de delegare ADI APA 03-03-2023 5899 Descarca
24 HCL 24 Strategia ADIA APA 03-03-2023 39973 Descarca
25 HCL 25 Studiu de specialitate indicat de performanta ADI APA 03-03-2023 603 Descarca
26 HCL 26 aprobare Studiu de oportunitate pt PUZ ”Construire locuințe colective P+3+4 retras, After School, imprejmuire 03-05-2023 5706 Descarca
27 HCL 27 sprijin financiar ACS Flacara pt anul 2023 03-03-2023 738 Descarca
28 HCL 28 aprobare modificare forma geometrica si suprafata str.Al.I.Cuza 17-03-2023 1139 Descarca
29 HCL nr.29 aprobare studiu de oportunitate pt PUZ construire statie mixta carburant 17-03-2023 7252 Descarca
30 HCL 30 incetare mandat consilier 29-03-2023 69 Descarca
31 HCL 31 rectificare de buget martie 29-03-2023 131 Descarca
32 HCL 32 desemnare 2 consilieri pt evaluare secretar general 06-04-2023 76 Descarca
33 HCL 33 aprobare raport anual inventariere dom pub si privat 06-04-2023 1851 Descarca
34 HCL 34 actualizare liste bunuri date in folosinta Apavil 06-04-2023 158 Descarca
35 HCL 35 actualizare chirii ANL 06-04-2023 105 Descarca
36 HCL 36 Aprobare Plan actiune implementare Strategie servicii sociale 06-04-2023 266 Descarca
37 HCL 37 aprobare Plan actiune Centru de zi copii Saliste 06-04-2023 215 Descarca
38 HCL 38 aprobare caiet de sarcini și documentatie concesionare 300 mp Scarisoara 06-04-2023 1212 Descarca
39 HCL 39 initiere demersuri actualizare PUG și RLU oras Horezu 06-04-2023 110 Descarca
40 HCL 40 modificare HCL 5 din 2020 desemnare reprezentanti in CA Spital 06-04-2023 77 Descarca
41 HCL 41 aprobare Studiu de oportunitate concesionare teren str.A.l.I.Cuza 06-04-2023 1175 Descarca
42 HCL 42 inventariere totală Bibliotecă orășenească 06-04-2023 2119 Descarca
43 HCL 43 asociere cu CJV in vederea sustinerii sportului de performanta 24-04-2023 231 Descarca
44 HCL 44 aprobare documentatie concesionare teren pr str.Al.I.Cuza 24-04-2023 1219 Descarca
45 HCL 45 alocare bani Targ Izvorul Tamaduirii 24-04-2023 73 Descarca
46 HCL 46 aprobare DALI si indicatori tehnico econ pt obiectivul reabilitare primarie 02-05-2023 413 Descarca
47 HCL 47 aprobare DALI si indicatori tehnico econ pt investitia reabilitare Sc.Romani 02-05-2023 475 Descarca
48 HCL 48 aprobare DALI si indicatori tehnico econ pt investitia reabilitare Sc.Ursani 02-05-2023 322 Descarca
49 HCL 49 aprobare DALI si indicatori proiect iluminat public 02-05-2023 359 Descarca
50 HCL 50 aprobare initiere procedura pentru infiintare societate comerciala 02-05-2023 109 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.