blog
Hotarari / Decizii 2023
nr nume data KB desc.
1 HCL 1 repartizare excedent bugetar inregistrat la 31.12.2022 16-01-2023 929 Descarca
2 HCL 2 aprobare organigrama pt anul 2023 06-02-2023 3042 Descarca
3 HCL 3 aprobare salarii pers contractual și funct pub 06-02-2023 1365 Descarca
4 HCL 4 actualizare valori dom pub si privat 06-02-2023 14519 Descarca
5 HCL 5 plan lucrari si lista cantitati pt pers de la ajutor social 06-02-2023 4990 Descarca
6 HCL 6 stadiu inscriere date in registru agricol 06-02-2023 2906 Descarca
7 HCL 7 modificare HCL trecere din dom pub in privat 06-02-2023 647 Descarca
8 HCL 8 ajustare tarif salubrizare 06-02-2023 6416 Descarca
9 HCL 9 scoatare din funcțiune și dezafectarea imobilului denumit Sere pt demolare 06-02-2023 19450 Descarca
10 HCL 10 alegere presedinte de sedinta 06-02-2023 634 Descarca
11 HCl 11 aprobare buget local 2023 15-02-2023 7810 Descarca
12 HCL 12 aprobare Caiet de sarcini al serv de alim cu apa si canalizare 15-02-2023 13272 Descarca
13 HCL 13 aprobare investitie teren minifotbal Ursani 15-02-2023 9003 Descarca
14 HCL 14 aderare la ACoR pt audit 15-03-2023 1017 Descarca
15 HCL 15 aprobare Acord parteneriat cu ACoR 15-02-2023 4749 Descarca
16 HCL 16 aprobare contributie la ACoR 15-02-2023 955 Descarca
17 HCL 17 executie la trim IV 2022 03-03-2023 5950 Descarca
18 HCL 18 modificare organigrama 2023 03-03-2023 3409 Descarca
19 HCL 19 parteneriat cu CJV pentru dotare invatamant 03-03-2023 5291 Descarca
20 HCL 20 parteneriat cu CJV pentru BIBLIOTECI 03-03-2023 5900 Descarca
21 HCL 21 prelungire contracte SC Redcom Junior 03-03-2023 111 Descarca
22 HCL 22 prelungire contract SC Madeleine Beauty 03-03-2023 109 Descarca
23 HCL 23 Contract de delegare ADI APA 03-03-2023 5899 Descarca
24 HCL 24 Strategia ADIA APA 03-03-2023 39973 Descarca
25 HCL 25 Studiu de specialitate indicat de performanta ADI APA 03-03-2023 603 Descarca
26 HCL 26 aprobare Studiu de oportunitate pt PUZ ”Construire locuințe colective P+3+4 retras, After School, imprejmuire 03-05-2023 5706 Descarca
27 HCL 27 sprijin financiar ACS Flacara pt anul 2023 03-03-2023 738 Descarca
28 HCL 28 aprobare modificare forma geometrica si suprafata str.Al.I.Cuza 17-03-2023 1139 Descarca
29 HCL nr.29 aprobare studiu de oportunitate pt PUZ construire statie mixta carburant 17-03-2023 7252 Descarca
30 HCL 30 incetare mandat consilier 29-03-2023 69 Descarca
31 HCL 31 rectificare de buget martie 29-03-2023 131 Descarca
32 HCL 32 desemnare 2 consilieri pt evaluare secretar general 06-04-2023 76 Descarca
33 HCL 33 aprobare raport anual inventariere dom pub si privat 06-04-2023 1851 Descarca
34 HCL 34 actualizare liste bunuri date in folosinta Apavil 06-04-2023 158 Descarca
35 HCL 35 actualizare chirii ANL 06-04-2023 105 Descarca
36 HCL 36 Aprobare Plan actiune implementare Strategie servicii sociale 06-04-2023 266 Descarca
37 HCL 37 aprobare Plan actiune Centru de zi copii Saliste 06-04-2023 215 Descarca
38 HCL 38 aprobare caiet de sarcini și documentatie concesionare 300 mp Scarisoara 06-04-2023 1212 Descarca
39 HCL 39 initiere demersuri actualizare PUG și RLU oras Horezu 06-04-2023 110 Descarca
40 HCL 40 modificare HCL 5 din 2020 desemnare reprezentanti in CA Spital 06-04-2023 77 Descarca
41 HCL 41 aprobare Studiu de oportunitate concesionare teren str.A.l.I.Cuza 06-04-2023 1175 Descarca
42 HCL 42 inventariere biblioteca oraseneasca 06-04-2023 2974 Descarca
43 HCL 43 asociere cu CJV in vederea sustinerii sportului de performanta 24-04-2023 231 Descarca
44 HCL 44 aprobare documentatie concesionare teren pr str.Al.I.Cuza 24-04-2023 1219 Descarca
45 HCL 45 alocare bani Targ Izvorul Tamaduirii 24-04-2023 73 Descarca
46 HCL 46 aprobare DALI si indicatori tehnico econ pt obiectivul reabilitare primarie 02-05-2023 413 Descarca
47 HCL 47 aprobare DALI si indicatori tehnico econ pt investitia reabilitare Sc.Romani 02-05-2023 475 Descarca
48 HCL 48 aprobare DALI si indicatori tehnico econ pt investitia reabilitare Sc.Ursani 02-05-2023 322 Descarca
49 HCL 49 aprobare HCL 49 DALI si indicatori proiect iluminat public 02-05-2023 362 Descarca
50 HCL 50 aprobare initiere procedura pentru infiintare societate comerciala 02-05-2023 109 Descarca
51 HCL 51 indexare impozite și taxe cu inflatia 10-05-2023 10212 Descarca
52 HCL 52 acordare sprijin finaciar tabara pictura 10-05-2023 799 Descarca
53 HCL 53 modif HCL 9 din 2022 10-05-2023 476 Descarca
54 HCL 54 modificare HCL 4 din 2023 10-05-2023 3583 Descarca
55 HCL 55 alegere președinte de ședință 10-05-2023 692 Descarca
56 HCL 56 prelungire cu 1 an a contractului de delegare a furnizării energiei termice 10-05-2023 826 Descarca
57 HCL 57 modif pct 1 si 2 din anexa cu salariile 10-05-2023 1506 Descarca
58 H.58 rectificare, luna aprilie 10-05-2023 724 Descarca
59 HCL 59 modif si completare HCL 129 din 2022 proiect insule ecologice deseuri 22-05-2023 112 Descarca
60 HCL 60 alocare bani Targ Cocosul de Hurez 22-05-2023 847 Descarca
61 HCL 61 infiintare societate 22-05-2023 374 Descarca
62 HCL 62 aprobare asociere cu CJV implementare proiect Microbuze electrice pt elevii din jud Valcea 06-06-2023 5384 Descarca
63 HCL 63 aprobare executie bug trim III an 2023 06-06-2023 1052 Descarca
64 HCL 64 dare in folosinta gratuita bunuri achizitionate in cadrul proiectului reabilitare corpuri LICEU 06-06-2023 297 Descarca
65 HCL 65 aderare la GAL Horezu 06-06-2023 833 Descarca
66 HCL 66 modif Organigrama și stat de functii 06-06-2023 525 Descarca
67 HCL 67 modificare Act constitutiv societate 06-06-2023 502 Descarca
68 HCL 68 aprobarea Procedurii de selectie a partenerilor pt proiectele cu finantare europeana 06-06-2023 366 Descarca
69 HCL 69 modif HCL 33 din 2017 modificata prin mai multe HCL indicatori LICEU 06-06-2023 222 Descarca
70 HCL 70 alocare bani 1 Iunie 2023 06-06-2023 73 Descarca
71 H.71 rectificare iunie 19-06-2023 455 Descarca
72 HCL 72 modif indicatori proiect isu 26-06-2023 459 Descarca
73 HCL 73 modif indicatori proiect infiintare parc de agrement 26-06-2023 292 Descarca
74 HCL 74 aprobare DALI proiect piste bicicleta 26-06-2023 445 Descarca
75 HCL 75 aprobare contractare imprumut 20-07-2023 84 Descarca
76 HCL 76 modificare contract concesiune incheiat cu CNAIR 20-07-2023 140 Descarca
77 HCL 77 aprobare PUZ construire statie mixta carburant 20-07-2023 1294 Descarca
78 HCL 78 Revocare HCL 32 din 2021 trecere din dom pub al UAT in dom pub al statului 20-07-2023 40 Descarca
79 HCL 79 incetare mandat consilier local Buse Dumitru Gery 20-07-2023 585 Descarca
80 HCL 80 modificare SIDU 20-07-2023 71 Descarca
81 Anexa la HCL 80 - SIDU_Horezu_Revizia 1 20-07-2023 3639 Descarca
82 HCL 81 prelungire contract concesiune serviciu de salubrizare oras 20-07-2023 78 Descarca
83 HCL 82 modificare anexa retea scolara 20-07-2023 1409 Descarca
84 HCL 83 presedinte de sedinta pt data de 27.07.2023 14-08-2023 63 Descarca
85 HCL 84 imputernicirea primarului sa obtina denumirea pt ADI Zona Metropolitana Horezu 14-08-2023 79 Descarca
86 HCL 85 imputernicire primar sa semneze declaratia pt finalizarea vanzarii ap 8 ANL 14-08-2023 112 Descarca
87 HCL 86 alocare din bugetul local a unei sume de bani pt realizarea unui bust - poet Hurezeanu 14-08-2023 75 Descarca
88 HCL 87 modificare HCL transmitere in folosinta pe durata constructiei a terenului de 5000 mp pt cimitir 14-08-2023 128 Descarca
89 HCL 88 presedinte de sedinta pt urmatoarele 3 luni 14-08-2023 72 Descarca
90 HCL 89 modificare Organigrama - asistent medical comunitar 14-08-2023 528 Descarca
91 HCL 90 modificare CA Spital Orasenesc Horezu 14-08-2023 606 Descarca
92 HCL 91 aprobare proiect Digitalizare Spital orasenesc Horezu 14-08-2023 216 Descarca
93 HCL 92 modificare CA invatamant 14-08-2023 937 Descarca
94 HCL 93 aprobare proiect Reabilitare Scoala Profesionala Romanii de Jos 14-08-2023 120 Descarca
95 HCL 94 aprobare documentatie DALI proiect reabilitare Sc Profesionala Romanii de Jos 14-08-2023 336 Descarca
96 HCL 95 aprobare SF pt investitia Varianta de ocolire Horezu 18-08-2023 3506 Descarca
97 hcl 96 RECTIFICARE DE BUGET LUNA AUGUST 18-08-2023 98 Descarca
98 HCL 97 aprobare buget de venituri si cheltuieli pt SC Edil Trans Horezu SRL 18-08-2023 6767 Descarca
99 HCL 98 aprobare executie buget trim II 12-09-2023 604 Descarca
100 HCL 99 bani zilele orasului 12-09-2023 66 Descarca
101 HCL 100 modificare forma geometrica lot teren 12-09-2023 127 Descarca
102 HCL 101 majorare pret energie termica 12-09-2023 1547 Descarca
103 HCL 102 prelungire contract comodat OCPI 12-09-2023 1242 Descarca
104 HCL 103 aprobare modificare PMUD 12-09-2023 75 Descarca
105 HCL 104 modificare indicatori proiect ISU 12-09-2023 1940 Descarca
106 HCL 105 modificare indicatori Varianta de ocolire Horezu 12-09-2023 645 Descarca
107 HCL 106 trecere din dom pub al UAT in dom Județului 12-09-2023 1242 Descarca
108 HCL 107 aprobare documentatie inchiriere spațiu parter CNIPT 12-09-2023 2580 Descarca
109 HCL 108 schimbare destinatie parte cladirea CNIPT 12-09-2023 76 Descarca
110 HCL 109 modificare organigrama 12-09-2023 7114 Descarca
111 HCL 110 aprobare SF si indicatori tehnico econ proiect Construire locuinte NZEB 15-09-2023 3898 Descarca
112 HCL 111 modif indicatori pt proiectul reabilitare CENTRU 02-10-2023 2426 Descarca
113 HCL 112 Revizia 2 Strategia de Dezvoltare ( SIDU) 02-10-2023 632 Descarca
114 Anexă la HCL 112 - Strategia 02-10-2023 3501 Descarca
115 HCL 113 comisie evaluare oferte INCHIRIERI 02-10-2023 823 Descarca
116 HCL 114 membri in CA invatamant 06-10-2023 1205 Descarca
117 HCL 115 studiu oportunitate PUZ after school 06-10-2023 624 Descarca
118 HCL 116 modificare contract delegare gestiune energie termica 06-10-2023 672 Descarca
119 HCL 117 modificare anexe - procedura de selectie a partenerilor pt anumite proiecte 06-10-2023 429 Descarca
120 HCL 118 revocare hotarare 106 06-10-2023 641 Descarca
121 HCL 119 modificare SIDU revizia 3 06-10-2023 643 Descarca
122 Anexă la HCL 119 - SIDU revizia 3 06-10-2023 7957 Descarca
123 HCL 120 declararea de uz si interes pub local a Centrului local integrat 13-10-2023 99 Descarca
124 HCL 121 dare in folosinta gratuita spatiu+teren catre IJP Valcea 13-10-2023 3460 Descarca
125 HCL 122 dare in folosinta gratuita spatiu +teren catre Jandarmi 13-10-2023 3410 Descarca
126 HCL 123 modif salarii cu minimul pe economie 13-10-2023 178 Descarca
127 HCL 124 modificare indicatori proiect iluminat bun 31-10-2023 4212 Descarca
128 HCL 125 aprobare asociere ADI Zona Metropolitana Horezu 06-11-2023 921 Descarca
129 HCL 126 aprobare Registrul local al Spatiilor verzi 06-11-2023 34331 Descarca
130 HCL 127 modificare stat de functii 06-11-2023 138 Descarca
131 HCL 128 rectificare de buget 06-11-2023 771 Descarca
132 HCL 129 aprobare contract servicii deszapezire 06-11-2023 336 Descarca
133 HCL 130 presedinte de sedinta pt urmatoarele 3 luni 06-11-2023 38 Descarca
134 HCL 131 act aditional nr.2 la Protocol CNAIR pt VO Horezu 06-11-2023 275 Descarca
135 HCL 132 aprobare PT pt obiectivul Reabilitare si modernizare sc+gradinita Ursani 06-11-2023 438 Descarca
136 HCL 133 participare proiect Cocosul de hurez mileniul III 13-11-2023 745 Descarca
137 HCL 134 rectificare de buget nov 13-11-2023 724 Descarca
138 HCL 135 reorganizare Aparat specialitate primar 15-11-2023 295 Descarca
139 HCL 136 aprobarePT si documentatie de proiectare și indicatori tehnici pt proiectul Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul or.Horezu 21-11-2023 523 Descarca
140 HCL 137 dare in folosinta gratuita echipament medical la Spital pe proiecte 12-12-2023 243 Descarca
141 HCL 138 alocare bani pt achizitionare cadouri copii 12-12-2023 69 Descarca
142 HCL 139 ROF aparat specialitate Primar 12-12-2023 3380 Descarca
143 HCL 140 modificare organigrama Spital 12-12-2023 862 Descarca
144 HCL 141 Regulament Spital 12-12-2023 4685 Descarca
145 HCL 142 executie buget la data de 30.09.2023 12-12-2023 618 Descarca
146 HCL 143 rectificare de buget 12-12-2023 797 Descarca
147 HCL 144 modificare indicatori proiect Iluminat 12-12-2023 2373 Descarca
148 HCL 145 Plan Masuri cf.Ordinului1394 reducere graduala sume energie termică 12-12-2023 253 Descarca
149 HCL 146 aprobare rectificare buget 18-12-2023 77 Descarca
150 HCL 147 imprumut pentru 2 proiecte in baza OUG 92 18-12-2023 102 Descarca
151 HCL 148 fazare PARC 18-12-2023 620 Descarca
152 HCL 149 rectificare de buget 28-12-2023 97 Descarca
153 HCL 150 etapizare proiect Iluminat 28-12-2023 786 Descarca
154 HCL 151 achizitionare serviciu de asistenta juridica avocat 28-12-2023 40 Descarca
155 HCL 152 impozite si taxe locale 2024 12-01-2024 2748 Descarca
156 HCL 153 stabilire salarii incepand cu 01.01.2024 12-01-2024 1841 Descarca
157 HCL 154 aprobare sustinere financiar ACS Flacara in anul 2024 12-01-2024 76 Descarca
158 HCL 155 retea scolara 12-01-2024 1392 Descarca
159 HCL 156 ajustare tarif pt prestarea serviciului de salubrizare 12-01-2024 6360 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.