blog
Hotarari / Decizii 2020
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Repartizare excedent bugetar
24-02-2020 595 Descarca
2 Hot. nr. 2
Modificare indicatori tehnico-economici obiectiv str. Mircea cel Batran
24-02-2020 1461 Descarca
3 Hot. nr. 3
Modificare si completare HCL 81 din 2019
24-02-2020 827 Descarca
4 Hot. nr. 4
Aprobare Plan de munca si lucrari Lg.416
24-02-2020 4280 Descarca
5 Hot. nr. 5
Regulament salubrizare
24-02-2020 18161 Descarca
6 Hot. nr. 6
Aprobare Scrisoare de garantie
24-02-2020 773 Descarca
7 Hot. nr. 7
Alegere presedinte sedinta pt data de 12.02.2020
15-03-2020 383 Descarca
8 Hot. nr. 8
Aprobare proiect Reabilitare, modernizare si extindere iluminat public
15-03-2020 879 Descarca
9 Hot. nr. 9
Plan SPAS 2020
15-03-2020 6816 Descarca
10 Hot. nr. 10
Plan Centru de Zi Salistea
15-03-2020 3313 Descarca
11 Hot. nr. 11
Bugetul local pe anul 2020
15-03-2020 4466 Descarca
12 Hot. nr. 12
Aprobarea executiei bugetului la 31.12.2019
15-03-2020 3824 Descarca
13 Hot. nr. 13
Stabilire salarii pt anul 2020
15-03-2020 1954 Descarca
14 Hot. nr. 14
Aprobarea retelei scolare 2020-2021
15-03-2020 1331 Descarca
15 Hot. nr. 15
Actualizare chirii ANL incepand cu 01.04.2020
15-03-2020 1246 Descarca
16 Hot. nr. 16
Transmitere concesiune de la SC Onrad la SC Radurazvi
15-03-2020 803 Descarca
17 Hot. nr. 17
Actualizarea grupului de lucru romi
15-03-2020 607 Descarca
18 Hot. nr. 18
Aprobarea planului local de masuri romi
15-03-2020 1593 Descarca
19 Hot. nr. 19
Presedinte de sedinta
15-03-2020 385 Descarca
20 Hot. nr. 20
Modif art.2 si art.3 HCl aprobare indicatori tehnico-econ obiectiv Reabilitare si moderinzare gradinita cu 10 sali de grupa
15-03-2020 1708 Descarca
21 Hot. nr. 21
Aprobare schimb teren si constructii
15-03-2020 14166 Descarca
22 Hot. nr. 22
Aprobare studiu de oportunitate pt PUZ Constructie aerodrom
15-04-2020 4014 Descarca
23 Hot. nr. 23
Comisie evaluare oferte depuse pt concesionare supr de 313 mp
15-04-2020 734 Descarca
24 Hot. nr. 24
Modificare HCL Scrisoare de garantie proiect centru socio-medical Săliște
15-04-2020 823 Descarca
25 Hot. nr. 25
Alocare suma bani pt cheltuieli coronavirus
15-04-2020 543 Descarca
26 Hot. nr. 26
Modificare indicatori proiect Infiintare centru ISU
15-04-2020 1878 Descarca
27 Hot. nr. 27
Modificare indicatori tehnico econ proiect Reabilitare, modernizare, dotare LICEU
15-04-2020 1571 Descarca
28 Hot. nr. 28
Vanzare locuinta ANL, ap.nr.19
15-04-2020 5643 Descarca
29 Hot. nr. 29
Dare in administrare invatamant
15-04-2020 4203 Descarca
30 Hot. nr. 30
Dare in administrare spital
15-04-2020 2709 Descarca
31 Hot. nr. 31
Trecere din dom pub al statului in dom pub al UAT
15-04-2020 582 Descarca
32 Hot. nr. 32
Inchidere automate de cafea si parcuri pe perioada stării de urgenta
27-03-2020 546 Descarca
33 Hot. nr. 33
Stabilirea procedurii de desfasurare a sedintelor CLH in situatii exceptionale
15-04-2020 992 Descarca
34 Hot. nr. 34
Aprobare docum necesare pt atribuire Contr delegare gestiune serv de salubrizare
04-05-2020 1560 Descarca
35 Hot. nr. 35
Modificare art.2, 3 si 4 indicatori tehnico econ propiect Infiintare parc de agrement.
04-05-2020 2269 Descarca
36 Hot. nr. 36
Introducere in domeniul public drumuri
07-05-2020 1354 Descarca
37 Hot. nr. 37
Indexare impozite si taxe cu inflatia
14-05-2020 9421 Descarca
38 Hot. nr. 38
Prelungire PUG
14-05-2020 469 Descarca
39 Hot. nr. 39
Aprobare inventar bunuri dom pub si privat
14-05-2020 2429 Descarca
40 Hot. nr. 40
Trecere in dom privat imobil pt dezafectare pct.Fortuna
14-05-2020 11744 Descarca
41 Hot. nr. 41
Rectificare buget
29-05-2020 4426 Descarca
42 Hot. nr. 42
Alipire drum
29-05-2020 3807 Descarca
43 Hot. nr. 43
Alipire Lunga
29-05-2020 10321 Descarca
44 Hot. nr. 44
Executie buget 31.03.2020
11-06-2020 3674 Descarca
45 Hot. nr. 45
Metodologie sprijin financiar BONĂ
11-06-2020 6486 Descarca
46 Hot. nr. 46
Aprobare SF si indicatori PIATA
11-06-2020 1517 Descarca
47 Hot. nr. 47
Sustinere financiara FLACĂRA
11-06-2020 552 Descarca
48 Hot. nr. 48
Presedinte de sedinta
11-06-2020 379 Descarca
49 Hot. nr. 49
Documentatie contract de delegare salubrizare
28-07-2020 2029 Descarca
50 ANEXA I
Studiu de oportunitate și fundamentare pentru delegarea gestiunii activității de colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în județul Vâlcea
28-07-2020 5941 Descarca
51 ANEXA II
SECT. I - CS Valcea
28-07-2020 735 Descarca
52 ANEXA II
SECT. II - FORMULAR
28-07-2020 1602 Descarca
53 ANEXA II
SECT. III - Instrucțiunile către ofertanți
28-07-2020 405 Descarca
54 ANEXA II
SECT. IV - Contract Valcea
28-07-2020 1177 Descarca
55 ANEXA III
Regulament Salubrizare Valcea
28-07-2020 598 Descarca
56 Hot. nr. 50
Aprobare studiu de oportunitate pt concesionare 5000 m,p
27-07-2020 2467 Descarca
57 Hot. nr. 51
Modificare HCL cu arondarea loc la SPCLEP Horezu
27-07-2020 648 Descarca
58 Hot. nr. 52
Valoarea de valorificare a pavelelor recuperate
27-07-2020 490 Descarca
59 Hot. nr. 53
Presedinte de sedinta
30-09-2020 385 Descarca
60 Hot. nr. 54
Rectificare de buget
30-09-2020 4303 Descarca
61 Hot. nr. 55
Alipire Unirii
30-09-2020 1511 Descarca
62 Hot. nr. 56
Aprobarea caietului de sarcini și a documentației de atribuire pentru concesionarea prin licitație a unui teren intravilan in suprafață de 5.000 mp, proprietatea publică a UAT Orașul Horezu, situat in Orașul Horezu, str.T.Vladimirescu nr.4O, județul Vâlce
31-08-2020 16403 Descarca
63 Hot. nr. 57
Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru licitațiile privind concesionarea terenurilor proprietatea publică și privată a UAT Orașul Horezu, județul Vâlcea
31-08-2020 763 Descarca
64 Hot. nr. 58
Aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al orașului Horezu, județul Vâlcea a terenului forestier în suprafață de 8,8 ha situat în extravilanul unității administrativ- teritoriale orașul Horezu.
31-08-2020 600 Descarca
65 Hot. nr. 59
Stabilirea volumului si prețului pentru valorificarea masei lemnoase - lemn de foc - către populație din pasunea Scarisoara, pășune aflata in domeniul privat al Unitatii Administrativ Teritoriale Horezu.
31-08-2020 843 Descarca
66 Hot. nr. 60
Înființarea Sistemului de distribuție gaze naturale in orașul Horezu si Stațiunea Vârful lui Roman, județul Valcea precum si punerea la dispoziția SNTGN TRANSGAZ S.A., cu titlu gratuit a terenului din punctul “Romani”, satul Romanii de Jos, Orașul Horezu,
01-09-2020 723 Descarca
67 Hot. nr. 61
Aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului, instituțiilor și serviciilor din subordinea Consiliului Local Horezu, județul Vâlcea.
01-09-2020 3425 Descarca
68 Hot. nr. 62
Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Orașul Horezu, județul Vâlcea.
01-09-2020 8130 Descarca
69 Hot. nr. 63
Executie buget la 30.06.2020
28-09-2020 4003 Descarca
70 Hot. nr. 65
Aprobare implementare proiect Construire adapost pt caini
28-09-2020 4402 Descarca
71 Hot. nr. 66
Presedinte de sedinta
28-09-2020 401 Descarca
72 Hot. nr. 67
Rectificare bugetara
28-09-2020 4052 Descarca
73 Hot. nr. 68
Desemnare reprezentanti in CA invatamant
28-09-2020 998 Descarca
74 Hot. nr. 74
Trecere din public in privat si dezafectare cladire
11-11-2020 1053 Descarca
75 Hot. nr. 75
Modificare HCL lemne
11-11-2020 899 Descarca
76 Ordinul Prefectului nr.588
Ordinul Prefectului nr.588 constatare indeplinire conditii de constituire a CLH
11-11-2020 730 Descarca
77 Hot. nr. 1
Alegerea presedintelui de sedinta
08-12-2020 489 Descarca
78 Hot. nr. 2
Comisiile de specialitate al CLH
08-12-2020 926 Descarca
79 Hot. nr. 3
Regulament CLH
08-12-2020 19632 Descarca
80 Hot. nr. 4
Reprezentanti CLH in CA invatamant
08-12-2020 1130 Descarca
81 Hot. nr. 5
Reprezentati in CA Spital
08-12-2020 527 Descarca
82 Hot. nr. 6
Modificare HCL 60 gaze
08-12-2020 828 Descarca
83 Hot. nr. 7
Comisie numarare voturi
08-12-2020 474 Descarca
84 Hot. nr. 8
Alegere viceprimar
08-12-2020 481 Descarca
85 Hot. nr. 9
Demarare procedura de inchiriere teren
08-12-2020 513 Descarca
86 Hot. nr. 10
Aprobare suma pt utilizare CT1 si CT2
08-12-2020 527 Descarca
87 Hot. nr. 11
Achizitie tablete liceu
11-01-2021 1551 Descarca
88 Hot. nr. 12
Proiect dezinfectanti liceu
11-01-2021 1906 Descarca
89 Hot. nr. 13
Acordare burse școlare
11-01-2021 828 Descarca
90 Hot. nr. 14
Repartizare bunuri catre persoanele defavorizate
11-01-2021 783 Descarca
91 Hot. nr. 15
Mandatare in ADI Apa
11-01-2021 1136 Descarca
92 Hot. nr. 16
Aprobare depunere documentatie pentru Statiune de inters national
11-01-2021 570 Descarca
93 Hot. nr. 17
Aprobare introducere in dom pub drum
11-01-2021 821 Descarca
94 Hot. nr. 18
alocare suma bani catre manastirea Hurezi
11-01-2021 566 Descarca
95 Hot. nr. 19
Aprobare executie buget
11-01-2021 4521 Descarca
96 Hot. nr. 20
Infiintare serviciu de iluminat
11-01-2021 614 Descarca
97 Hot. nr. 21
Aprobarea delegarii serviciului de iluminat
13-01-2021 741 Descarca
98 Anexa nr.1 la HCL 21
Studiu de oportunitate
13-01-2021 12580 Descarca
99 Anexa nr.2 la HCL 21
Caiet de sarcini
13-01-2021 4533 Descarca
100 Anexa nr.3 la HCL 21
Regulament
13-01-2021 14005 Descarca
101 Hot. nr. 22
Rectificare de buget
11-01-2021 4625 Descarca
102 Hot. nr. 23
aprobare Act aditional la Contr de asociere pt sustinerea sportului de performanta
13-01-2021 1199 Descarca
103 Hot. nr. 24
Aprobare investitie Camping
13-01-2021 1972 Descarca
104 Hot. nr. 25
Aprobare masuri buna gospodarire
24-02-2021 10390 Descarca
105 Hot. nr. 26
Stabilire impozite și taxe locale pentru anul 2021
24-02-2021 23145 Descarca
106 Hot. nr. 27
Mandatare in adunarea generala Apa Valcea
24-02-2021 848 Descarca
107 Hot. nr. 28
Contr OCPI
24-02-2021 1808 Descarca
108 Hot. nr. 29
Sustinere echipa de fotbal in anul 2021
24-02-2021 589 Descarca
109 Hot. nr. 30
Tarif deseuri recilabile
24-02-2021 1031 Descarca
110 Hot. nr. 31
Infiintare serviciu dezinfectie, dezinsectie, deratizare
24-02-2021 540 Descarca
111 Hot. nr. 32
Modif Regulament salubrizare
24-02-2021 1152 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.