blog
Hotarari / Decizii 2021
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Aprobare repartizare excedent
22-03-2021 766 Descarca
2 Hot. nr. 2
Suspendare temporară plată contractele din curtea liceului
22-03-2021 800 Descarca
3 Hot. nr. 3
Aprobare valoare si Scrisoare de garantie pt avans Centru ISU
22-03-2021 775 Descarca
4 Hot. nr. 4
Aprobare rețea școlară
22-03-2021 1233 Descarca
5 Hot. nr. 5
Plan lucrari Lg. 416
22-03-2021 4482 Descarca
6 Hot. nr. 6
Atestare administrator condominii
22-03-2021 528 Descarca
7 Hot. nr. 7
Aprobare studiu de oportunitate Plaiet lot 3
22-03-2021 8358 Descarca
8 Hot. nr. 8
Aprobare studiu de oportunitate Plaiet lot 8
22-03-2021 9058 Descarca
9 Hot. nr. 9
Președinte de ședință
22-03-2021 465 Descarca
10 Hot. nr. 10
Aprobare investiție faza SF, pasaj
22-03-2021 464 Descarca
11 Hot. nr. 11
Schimbare destinatie din sala de sport in Centrude vaccinare
22-03-2021 557 Descarca
12 Hot. nr. 12
Introducere in dom pub a terenului și a podului IRE
22-03-2021 891 Descarca
13 Hot. nr. 13
Executia bugetului
22-03-2021 3976 Descarca
14 Hot. nr. 14
ORGANIGRAMA si stat de functii
22-03-2021 5052 Descarca
15 Hot. nr. 15
Comisie evaluare secretar general
29-04-2021 504 Descarca
16 Hot. nr. 16
Aprobare studiu 10000 mp
29-04-2021 10398 Descarca
17 Hot. nr. 17
Aprobare sudiu concesionare teren Treapt la nr.147
29-04-2021 10396 Descarca
18 Hot. nr. 18
Desemnare repre CLH in cons de administratie Scoiala Postliceala
29-04-2021 787 Descarca
19 Hot. nr. 19
Atestare condominii Cebuc Mihai
29-04-2021 522 Descarca
20 Hot. nr. 20
Caiet sarcini lot 3 Plăiet
29-04-2021 10424 Descarca
21 Hot. nr. 21
Caiet sarcini lot 8 Plăieț
29-04-2021 10459 Descarca
22 Hot. nr. 22
Comisie evaluare documentatie concesiuni
29-04-2021 684 Descarca
23 Hot. nr. 23
Atestare condominii Orleanu Marcel
29-04-2021 530 Descarca
24 Hot. nr. 24
Dare in folosinta gratuita spatiu Judecatorie
29-04-2021 1686 Descarca
25 Hot. nr. 25
Dezmembrare teren pt ISU
15-05-2021 2031 Descarca
26 Hot. nr. 26
Aprobare caiet de sarcini pt concesionare 10.000 mp str.T.Vladimirescu nr.145
15-05-2021 10447 Descarca
27 Hot. nr. 27
Aprobare caiet de sarcini concesionare teren str.T.Vladimirtescu nr.127
15-05-2021 10526 Descarca
28 Hot. nr. 28
Trecere din pub in privat teren pt construire ANL
15-05-2021 1046 Descarca
29 Hot. nr. 29
Aprobare studiu de oportunitate concesionare 150 mp , str.T.Vladimirescu nr.128A
29-04-2021 8285 Descarca
30 Anexa
Schita
29-04-2021 491 Descarca
31 Hot. nr. 30
Transmitere concesiune de la SC Mags Construct la Conix
29-04-2021 777 Descarca
32 Hot. nr. 31
Aprobare realizare investitite, construire bloc locuinte sociale, faza SF
29-04-2021 581 Descarca
33 Hot. nr. 32
Trecere din dom pub al UAT Horezu in dom pub al statului
29-04-2021 591 Descarca
34 Hot. nr. 33
Aprobarea actualizarii chiriilor locuintelor ANL incepand cu 01.04.2021
29-04-2021 1092 Descarca
35 Hot. nr. 34
Aprobare valoare de valorificare a tamplariei recuperata din reabilitari
29-04-2021 752 Descarca
36 Hot. nr. 36
Aprobare buget local pe anul 2021
09-06-2021 5797 Descarca
37 Hot. nr. 37
Aprobare indexare impozite și taxe locale
09-06-2021 9160 Descarca
38 Hot. nr. 38
Stabilire salarii de baza pt anul 2021
09-06-2021 2061 Descarca
39 Hot. nr. 39
Aprobarea majorarii chelt neeligibile pt proiectul cu centrul socio-medical
09-06-2021 1792 Descarca
40 Hot. nr. 40
Aprobare Regulament consiliu local
09-06-2021 22361 Descarca
41 Hot. nr. 41
Extindere cimitir existent Romani-Saliste
09-06-2021 779 Descarca
42 Hot. nr. 42
Studiu de oportunitate concesionare 5000 mp
09-06-2021 8885 Descarca
43 Hot. nr. 43
Aprobare documentatie pt concesionare 150 mp
09-06-2021 10927 Descarca
44 Hot. nr. 44
Atestare Dinica administrator condominii
09-06-2021 527 Descarca
45 Hot. nr. 45
Presedinte de sedinta perioada mai-iulie
09-06-2021 470 Descarca
46 Hot. nr. 46
Studiu de oportunitate concesionare 2000 mp
09-06-2021 9034 Descarca
47 Hot. nr. 47
Modificare HCL 2 din 2018 transmitere catre ANL a terenului pt construire locuinte specialisti
09-06-2021 817 Descarca
48 Hot. nr. 48
Desfiintare si construire centrala termica primarie
09-06-2021 547 Descarca
49 Hot. nr. 49
Executie buget la 31.03.2021
19-07-2021 3922 Descarca
50 Hot. nr. 50
Aprobare studiu de oportunitate pt PUZ Locuinte specialisti invatamant
19-07-2021 7998 Descarca
51 Hot. nr. 51
Infiintare Comisie tehnica de amenajare a teritoriului
19-07-2021 2099 Descarca
52 Hot. nr. 52
Aprobare studiu oportunitate concesionare teren in supr de 1307 mp si constructie
19-07-2021 10472 Descarca
53 Hot. nr. 53
Aprobare act aditional la contractul de inchiriere pt centrale
19-07-2021 916 Descarca
54 Hot. nr. 54
Amanarea ajustarii tarifului pt activitatea de maturat
19-07-2021 576 Descarca
55 Hot. nr. 55
Asociere CJVL
19-07-2021 2129 Descarca
56 Hot. nr. 56
Rectificare de buget
19-07-2021 775 Descarca
57 Hot. nr. 57
Aprobare imprumut
19-07-2021 985 Descarca
58 Hot. nr. 58
Documentatie concesionare 2000 mp
18-08-2021 11175 Descarca
59 Hot. nr. 59
Documentatie concesionare 5000 mp
18-08-2021 11096 Descarca
60 Hot. nr. 60
Introducere in dom pub teren in Treapt
18-08-2021 1637 Descarca
61 Hot. nr. 61
Aprobare norme procedurale achizitionare servicii de credit bancare
18-08-2021 6293 Descarca
62 Hot. nr. 62
Alocare 6000 lei Liceului C-tin Brancoveanu pt premiere
18-08-2021 773 Descarca
63 Hot. nr. 63
Aprobare contract finatare prima etapa pt curetnt Vf.lui Roman
18-08-2021 5932 Descarca
64 Hot. nr. 64
Predare amplasament CNI pt executare proiect drum DC147A
18-08-2021 868 Descarca
65 Hot. nr. 65
Studiu oportunitate 4415 mp+constructie, str.T.vladimirescu
26-10-2021 9631 Descarca
66 Hot. nr. 66
Studiu oportunitate concesionare 11044 mp, lot.2 Olari
26-10-2021 4707 Descarca
67 Hot. nr. 67
Studiu de oportunitate 20000 mp str.Stadionului, Treapt
26-10-2021 10755 Descarca
68 Hot. nr. 68
Studiu oportunitate pt concesionarea a 3000 mp Treapt
26-10-2021 8444 Descarca
69 Hot. nr. 69
Trecere din dom pub al statului in dom pub al UAT Horezu 240 mp
26-10-2021 911 Descarca
70 Hot. nr. 70
Modificare contract concesiune , suprafata concesionata - CONIX
26-10-2021 858 Descarca
71 Hot. nr. 71
Dare in folosinta dratuita linie electrica subterana catre DEO, pct Treapt
26-10-2021 2055 Descarca
72 Hot. nr. 72
Modif HCL valorificare tamplarie recuperata din reabilitare Corp B si C
26-10-2021 1610 Descarca
73 Hot. nr. 73
Scrisoare de garantia pt investitia CONSTRUIRE ADAPOST CÂINI
26-10-2021 862 Descarca
74 Hot. nr. 74
Modificare stat de functii
26-10-2021 2719 Descarca
75 Hot. nr. 75
Alegere presedinte de sedinta
26-10-2021 520 Descarca
76 Hot. nr. 76
Aprobare parteneriat cu CNAIR pt Centura ocolitoare
26-10-2021 4399 Descarca
77 Hot. nr. 77
Modif HCL valorificare lemne din Scarisoara
26-10-2021 613 Descarca
78 Hot. nr. 78
Aprobare PUZ locuinte pt tineri specialisti
26-10-2021 13937 Descarca
79 Hot. nr. 79
Dare in folosinta gratuita Spitalului aparatura achizitionata prin proiect
26-10-2021 2353 Descarca
80 Hot. nr. 80
Transmitere fara plata bunuri aflate in stare de functionare de la UAT Horezu la Spitalul Horezu
26-10-2021 11891 Descarca
81 Hot. nr. 81
Modif indicatori tehnico econ, proiect dezinfectanti liceu
26-10-2021 1933 Descarca
82 Hot. nr. 82
Modif contract de concesiune
26-10-2021 839 Descarca
83 Hot. nr. 83
Studiu de oportunitate pt 278 mp, str.Stadionului
26-10-2021 9579 Descarca
84 Hot. nr. 84
Aprobare executie cont la data de 30.06.2021
10-10-2021 4316 Descarca
85 Hot. nr. 85
Aprobare actualizare Statut Oras Horezu
10-10-2021 15202 Descarca
86 Hot. nr. 86
Actualizare ROF
10-10-2021 30591 Descarca
87 Hot. nr. 87
Aprobare documentatie concesionare 2 ha teren in str.Stadionului nr.6A
10-10-2021 10929 Descarca
88 Hot. nr. 88
Aprobare concesionare 3000 mp in Treapt
10-10-2021 10969 Descarca
89 Hot. nr. 89
Aprobare concesionare lot.2 Plăiet, Olari
10-10-2021 10774 Descarca
90 Hot. nr. 90
Aprobare concesionare 1307 mp si constructie in supr de 513 mp ”POD IRE”
10-10-2021 10856 Descarca
91 Hot. nr. 91
Majorare pret energie termica
10-10-2021 879 Descarca
92 Hot. nr. 92
Aprobare ajustare tarif gunoi
10-10-2021 2201 Descarca
93 Hot. nr. 93
Modif.anexa hcl.60 din 2018 proiect ISU
10-10-2021 8437 Descarca
94 Hot. nr. 94
Mandatere primar sa voteze primirea in ADI APA comuna Fârtățești
10-10-2021 885 Descarca
95 Hot. nr. 95
Dom pub teren pct. Sere
10-10-2021 1432 Descarca
96 Hot. nr. 96
Sustinere eveniment sportiv
10-10-2021 767 Descarca
97 Hot. nr. 97
Aprobare imprumut de la Trezoreria Statului
10-10-2021 1108 Descarca
98 Hot. nr. 98
Aprobarea înființării unor posturi de natură contractuală
10-10-2021 858 Descarca
99 Hot. nr. 99
Aprobare SF+ indicatori tehnico econ pt obiectiv CONSTRUIRE bloc ANL specialisti
10-10-2021 2594 Descarca
100 Hot. nr. 100
Aprobare SF+indicatori tehnico econ UTILITĂȚI construire bloc ANL specialisti
10-10-2021 2342 Descarca
101 Hot. nr. 101
Reactualizare Deviz general Centru socio medical Saliste
10-10-2021 1739 Descarca
102 Hot. nr. 102
Arondare Cresa la Gradinita cu PP nr.1
10-10-2021 528 Descarca
103 Hot. nr. 103
Rectificare de buget
01-11-2021 3890 Descarca
104 Hot. nr. 104
Procedură identificare beneficiari de stimulent educațional pt copiii din grădinițe
01-11-2021 3719 Descarca
105 Hot. nr. 105
Reprezentantii cons local in CA invatamant
01-11-2021 1159 Descarca
106 Hot. nr. 106
Documentatie concesionare tren pct.Sere+constructii
01-11-2021 11033 Descarca
107 Hot. nr. 107
Aprobare documentatie licitatie 278 mp , str.Stadionului
01-11-2021 11059 Descarca
108 Hot. nr. 108
Introducere in dom pub teren Treapt
01-11-2021 1128 Descarca
109 Hot. nr. 109
Introducere in dom.pub a str.Aricesti
01-11-2021 856 Descarca
110 Hot. nr. 110
Rectificare de buget
09-11-2021 4419 Descarca
111 Hot. nr. 111
Aprobare cerere și deviz gen estimativ pt investiția Reabilitare si extindere retea de apa
09-11-2021 2802 Descarca
112 Hot. nr. 112
Aprobare cerere si deviz pentru investitia Reabilitare strazi in orasul Horezu
09-11-2021 2868 Descarca
113 Hot. nr. 113
Aprobare modif indicatori investitie Reabilitare si modernizare LICEU
05-11-2021 1966 Descarca
114 Hot. nr. 114
Majorari cheltuieli neeligibile Construire adapost caini și aprobare buget indicativ
09-11-2021 3129 Descarca
115 Hot. nr. 115
Acordare mandat general pt reprezentarea in instanta a CLH
11-12-2021 791 Descarca
116 Hot. nr. 116
Protocol incheiat cu UM Curtea de Arges pt.tragere temporara
11-12-2021 4085 Descarca
117 Hot. nr. 117
Trecere din dom.pub.in dom.privat constructie pt.dezafectare
11-12-2021 1088 Descarca
118 Hot. nr. 118
Aprobare dezmembrare tere Stejari Targ
11-12-2021 1743 Descarca
119 Hot. nr. 119
Aprobare Studiu de oportunitate concesionare teren pct.Stejari-Targ
11-12-2021 9084 Descarca
120 Hot. nr. 120
Aprobare acord de implementare investitie Cresterea sigurantei pacientilor in Spitalul Horezu
11-12-2021 1984 Descarca
121 Hot. nr. 121
Aprobare procedura si conditii de acordare ajutor de urgenta
11-12-2021 6897 Descarca
122 Hot. nr. 122
Alegere presedinte de sedinta
11-12-2021 477 Descarca
123 Hot. nr. 123
Desemnare consilieri locali in Comisia de evaluare a probei interviu pt inst.de invat
11-12-2021 744 Descarca
124 Hot. nr. 124
Aprobare suplimentare sustinere financiara echipa de fotbal
11-12-2021 773 Descarca
125 Hot. nr. 125
Aprobare colaborare cu Obștea Horezu pt deszapezire
11-12-2021 790 Descarca
126 Hot. nr. 126
Executie buget la data de 30.09.2021
28-01-2022 4276 Descarca
127 Hot. nr. 127
Suma pt cadoruri copii scoala
28-01-2022 606 Descarca
128 Hot. nr. 128
Documentatie concesionare teren Targ Treapt
28-01-2022 10673 Descarca
129 Hot. nr. 129
Aprobare date tehnice str.Florilor
28-01-2022 1096 Descarca
130 Hot. nr. 130
Modificare indicatori tehnico economici proiect amenajare Parc - Treapt
28-01-2022 2706 Descarca
131 Hot. nr. 131
Reactualizare Deviz Centru Socio-Medical
28-01-2022 5291 Descarca
132 Hot. nr. 132
Mdificare HCL 64 predare amplasament CNI - drum LUNGA
28-01-2022 946 Descarca
133 Hot. nr. 133
Rectificare de buget
03-02-2022 4079 Descarca
134 Hot. nr. 134
Aprobare prelungire scrisoare de garantie nr.2 din 27.01.2021
03-02-2022 781 Descarca
135 Hot. nr. 135
Solicitare suma bani pt ajutor incalzire cu lemne
03-02-2022 766 Descarca
136 Hot. nr. 136
Realocare suma de bani de la un proiect la altul
03-02-2022 589 Descarca
137 Hot. nr. 137
Rectificare de buget
03-02-2022 4112 Descarca
138 Hot. nr. 138
Act aditional sustinere sport Consiliul Judetean
03-02-2022 1417 Descarca
139 Hot. nr. 139
Impozite și taxe locale 2022
28-01-2022 22949 Descarca
140 Hot. nr. 140
Sustinere financiara echipa fotbal in 2022
28-01-2022 646 Descarca
141 Hot. nr. 141
Aprobare documentatie pt concesionare lot 7 in parcul Industrial Treapt
28-01-2022 15358 Descarca
142 Hot. nr. 142
Statie autobuz T.Vladimirescu, completata
28-01-2022 770 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.