blog
Serviciul public Voluntar pentru Situații de Urgență

Date de contact:

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu,
245800, Jud. Valcea
Telefon: 025o860190
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

 

Atributii:

Pe linie de protectie civila:

 1. Planifica si conduce activitatile de intocmire, aprobare, actualizare, pastrare si de aplicare a documentelor operative(Planul de Protectie Civila, Planul de aparare impotriva dezastrelor, Planul de evacuare, Planul de alarmare)
 2. Sa conduca, pregatirea formatiunilor de protectie civila si sa le verifice prin exercitii de alarmare, in vederea mentinerii starii de operativitate si de interventie in caz de dezastre.
 3. Sa organizeze si sa conduca, prin comisia de protectie civila, potrivit ordinelor sefului protectiei civile, actiunile formatiunilor de protectie civila pentru inlaturarea urmarilor produse de dezastre, atacuri aeriene sau teroriste;
 4. Sa asigure masurile organizatorice, materialele si documentele necesare privind instiintarea si aducerea personalului de conducere la locul de conducere, in mod oportun, in caz de dezastre sau la ordin;
 5. Sa elaboreze si sa duca la indeplinire planurile privind activitatile de protectie civila anuale si lunare, pregatirea comisiei, formatiunilor si populatiei, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale de instruire si sa le prezinte spre aprobare sefului protectiei civile al orasului;
 6. Sa conduca, prin membrii comisiei, pregatirea comandantilor, formatiunilor si populatiei, sa tina lunar evidenta pregatirii acestora si sa raporteze datele despre acestea la Inspectoratul de Protectie Civila Judetean Valcea;
 7. Sa conduca, lunar, instructajele metodice- sub directa indrumare si coordonare a sefului protectiei civile al orasului- cu comandantii de formatiuni precum si antrenamente privind exercitiile tactice planificate, potrivit documentelor intocmite in acest sens.
 8. Sa asigure colaborarea cu formatiunile de pompierii civili si de Cruce Rosie, cu formatiunile de paza si protectie, Gardienii Publici si Seviciul de Ambulanta de pe raza orasului pentru realizarea masurilor de protectie cuprinse in documentele operative si pentru desfasurarea pregatirii de protectie civila in special, in timpul aplicatiilor, exercitiilor si alarmarilor;
 9. Sa intocmeasca situatia cu mijloacele, aparatura, utilajelor si instalatiilor de pe teritoriul orasului, care pot fi folosite in caz de dezastre sau in cazuri speciale si sa o actualizeze permanent;
 10. Sa stabileasca posibilitatile de utilizare pentru adapostire prin folosirea constructiilor subterane existente(subsoluri, beciuri) sau a proprietatilor naturale ale terenului si intocmesc documentatiile tehnice pentru amenajara acestora ca spatii de adapostire pentru protectia civila in timp de razboi sau la dezastre;
 11. Sa faca propuneri si sa organizeze impreuna cu Comisia de Protectie Civila evacuarea populatiei, angajatilor, colectivitatilor de animale si a unor bunuri materiale in situatii speciale, in conformitate cu prevederile planurilor intocmite in acest scop si in raport cu situatia creata;
 12. Sa asigure periodic, prin intermediul presei scrise si al mijloacelor audiovizuale locale, instruirea cu notiuni elementare a cetatenilor, asupra principalelor masuri pe care acestia trebuie sa le ia in caz de dezastru;
 13. Sa participe, obligatoriu, la toate convocarile, bilanturile, analizele si la alte activitati conduse de esaloanele superioare;
 14. Sa intocmeasca si sa propuna anual bugetul de venituri si cheltuieli pentru compartimentul de protectie civila in colaborare cu compartimentul de contabilitate;
 15. Sa asigure si sa vegheze permanent respectarea regulilor de pastrare si evidenta a documentelor secrete, a hartilor si literaturii de protectie civila;
 16. Sa raporteze Inspectoratului de Protectie Civila si Comisiei de dezastre de la judet despre orice eveniment deosebit de pe raza orasului , eventual cu Comisia de Protectie Civila sa evalueze pagubele estimative;
 17. Sa raporteze inspectoratului imediat superior despre plecarea in concediu legal de odihna, deplasari in teren, invoiri sau scutiri medicale,detasari, pentru aprobare;
 18. Informeaza oportun despre depasirea valorilor permise ale calitatii factorilor de mediu si producerea unor dezastre, precum si gasirea in teritoriu a munitiilor ramase neexplodate si participa efectiv la limitarea si inlaturarea efectelor acestora;
 19. Sa indeplineasca toate atributiile pe linie de mobilizare a economiei si pregatire a teritoriului pentru aparare;
 20. Sa indeplineasca , sa execute, ordinele primite de la Centrul Militar Judetean. Sa intocmeasca anual tabele nominale cu tinerii care urmeaza sa fie recrutati si sa le predea Centrului Militar Judetean;
 21. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, hotarari ale Guvernului Romaniei si alte acte normative in legatura cu domeniul de activitate al compartimentului;
 22. Executa si alte insarcinari date de primar, viceprimar sau secretar.


Activitatea compartimentului protectie civila este reglementata de urmatoarele acte normative:

 • Legea nr. 481/ 2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Instructiunile privind Organizarea si Inzestrarea Inspectoratelor, Comisiilor si Formatiunilor de Protectie;
 • Hotararea Guvernului nr. 642/2005, pentru aprobarea criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ - teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile in functie de tipurile de riscuri specifice;
 • Hotararea Guvernului nr. 547/2005 pentru aprobarea strategiei nationale de protectie civila O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, modificata si completata prin Legea nr. 15/2005;
 • Legea nr. 307/ 2006 privind apararea impotriva incendiilor, actualizata;
 • Legea nr. 195/2001 privind voluntariatul, modificata prin Legea nr. 339/2006;
 • Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
nr nume data KB desc.
1 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL ORASULUI HOREZU 17-02-2009 471 Descarca
2 PLAN INUNDATII 2014 04-03-2014 6635 Descarca
3 Plan măsuri prevenire incendii 2023 13-12-2023 221 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.