blog
Biroul Reg Agricol, Spații verzi, Pasuni, Rel cu pub, Adm pt supravegherea animalelor

Date de contact:

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu,
245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250-86.01.90
Fax: 0250-86.04.81
E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

 

Atributii:

 • Participa la aplicarea Legilor fondului funciar: 18/1991, 169/1997 si 1/2000;
 • Intocmeste note de constatare la solicitarea cetatenilor privind pagubele sau litigiile cu alti cetateni;
 • Raspunde de punerea in aplicare a deciziilor D.G.A.I.A. Valcea;
 • Indeplineste si alte sarcini solicitate prin acte normative;
 • Organizeaza, intocmeste si tine evidenta Registrului Agricol;
 • Intocmeste si raspunde de eliberarea adeverintelor pe baza registrului agricol in conditiile legii;
 • Asigura operarea inregistrarilor in registrul agricol, efectuarea mentiunilor de modificari in baza documentelor care atesta proprietatea;
 • Intocmeste dari de seama statistice si le trimite la Directia Agricola, Directia de Statistica, Oficiul de Cadastru privind evidenta terenurilor agricole, situatia acestora pe categorii de folosinta, a animalelor si productiile realizate pe culturi agricole, produse agricole;
 • Raspunde de eliberarea certificatelor de productie, bilete de proprietate a animalelor si inregistreaza miscarea efectivelor de animale in conditiile legii;
 • Inmaneaza titlurile de proprietate, inregistrandu-le in registrul special de evidenta si urmareste achitarea taxei de eliberare;
 • Efectueaza operatiunile in registrul agricol pe baza titlurilor de proprietate;
 • Indeplineste atributiile responsabilului de arhiva in conditiile cu Legea nr. 16/1996;
 • Elibereaza la cerere adeverinte si copii de pe documentele din arhiva;
 • Indeplineste alte sarcini stabilite prin dispozitiile primarului, viceprimarului, secretarului si hotararile Consiliului Local;
 • Desfasoara activitatea impusa de legile Fondului Funciar privitor la dispozitia comisiei locale documentele din arhiva primariei si registrele agricole;
 • Pune la dispozitia biroului impozite si taxe datele din registrele agricole privind calcularea impozitelor si taxelor la gospodariile populatiei si unitatile cu personalitate juridical;

Activitatea Compartimentului Agricultura este reglementata de urmatoarele acte normative:

 • Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;
 • Legea nr. 7/1997 a cadastrului si publicitatii imobiliare;
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata;
 • Legea nr. 1/2000 si 247/2005 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997;
nr nume data KB desc.
1 formular cerere eliberare Anexa 1 si 2 17-02-2023 156 Descarca
2 formular cerere inregistrare bunuri 17-02-2023 156 Descarca
3 formular cerere modificare suprafete terenuri si constructii 17-02-2023 156 Descarca
4 formular cerere radiere-scadere terenuri si constructii 17-02-2023 156 Descarca
5 FORMULAR ELIBERARE ADEVERINTA 17-02-2023 156 Descarca
6 INFORMARE despagubiri pentru pagube produse culturilor agricole si animalelor 19-05-2023 1633 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.