blog
Rapoarte și strategii
nr nume data KB desc.
1 Raport Primar 2009
RAPORT cu privire la starea economică, socială şi de mediu a oraşului Horezu în anul 2009
29-03-2010 136 Descarca
2 Raport la un an de mandat 07-08-2009 352 Descarca
3 Raport gestionare bunuri
RAPORT Privind situatia gestionarii bunurilor care apartin domeniului public si privat al orasului Horezu, pe anul 2008.
22-04-2009 288 Descarca
4 Strategie 2007-2013
STRATEGIA DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A ORASULUI HOREZU PE PERIOADA 2007 – 2013
17-02-2009 256 Descarca
5 Raport de activitate la doi ani de mandat 09-02-2011 6405 Descarca
6 Raport Primar 2012
RAPORT cu privire la starea economică, socială şi de mediu a oraşului Horezu în anul 2012
31-03-2013 1087 Descarca
7 Raport cu privire la Starea economica, sociala si de mediu a or Horezu in anul 2011 20-05-2012 3602 Descarca
8 Raport privind situatia gestionarii bunurilor care apartin dom pub si privat al or horezu pe anul 2009 20-05-2010 333 Descarca
9 Raport rezultate inventariere anuala pe 2012 20-04-2013 892 Descarca
10 Raport rezultate inventariere anuala pe anul 2011 20-04-2012 1074 Descarca
11 Raport Primar 2013
RAPORT cu privire la starea economică, socială şi de mediu a oraşului Horezu în anul 2013
26-03-2014 3024 Descarca
12 RAPORT INVENTAR 2014 22-04-2014 176 Descarca
13 Strategia de dezvoltare 2014-2020
Strategia de dezvoltare economica si sociala a orasului Horezu pe perioada 2014-2020
23-04-2014 12786 Descarca
14 Raport primar pe anul 2014 31-03-2015 9205 Descarca
15 Raport Primar 2016
Raport cu privire la starea economică, socială si de mediu a orașului Horezu in anul 2015
10-03-2016 8825 Descarca
16 SDES Horezu 2014-2020-Revizuita 11-04-2018 15109 Descarca
17 Raport Primar 2017
Raport cu privire la starea economică, socială si de mediu a orașului Horezu in anul 2016
03-04-2017 11246 Descarca
18 Raport primar
Raportul primarului pentru anul 2017
31-03-2018 2168 Descarca
19 SDES Horezu 2014-2020-Revizuita
Strategia de dezvoltare economica si sociala a orasului Horezu pe perioada 2014-2020
05-10-2018 13068 Descarca
20 Raport Primar 2019
Raport cu privire la starea economică, socială si de mediu a orașului Horezu in anul 2018
25-03-2019 7338 Descarca
21 Raport Primar 2020
Raport cu privire la starea economică, socială si de mediu a orașului Horezu in anul 2019
01-04-2020 11842 Descarca
22 Raport Primar 2021
Raport cu privire la starea economică, socială si de mediu a orașului Horezu in anul 2020
25-03-2021 7358 Descarca
23 Raport primar 2021
Raport cu privire la starea economică, socială si de mediu a orașului Horezu in anul 2021
08-04-2022 9374 Descarca
24 Strategie Horezu 2001-2030 01-07-2022 7301 Descarca
25 Raport primar 2022
Raport cu privire la starea economică, socială si de mediu a orașului Horezu in anul 2022
28-03-2023 941 Descarca
26 Strategie modificată
Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Orașului Horezu pentru perioada 2021-2030 - SIDU
20-07-2023 3639 Descarca
27 SIDU 2021-2030 HOREZU ACTUALIZARE
REVIZIA 3
06-10-2023 7957 Descarca
28 SIDU 2021-2030 HOREZU ACTUALIZARE
REVIZIA 4
21-02-2024 7211 Descarca
29 Raport primar anul 2023 22-03-2024 8433 Descarca
30 SIDU 2021-2030 HOREZU ACTUALIZARE
REVIZIA 5
05-04-2024 22740 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.