blog
Comisii de specialitate

Comisii de specialitate 2020-2024

I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, formată din consilierii :

 • Niță Gheorghe
 • Bâscu Stelian
 • Iliescu Sorin
 • Beregată Marius Valentin
 • Udrea Ion Adrian


II.Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agrement, formată din consilierii:

 • Popa Laurențiu
 • Diaconu Gheorghe
 • Stănică Ionuț Laurențiu
 • Antonie Cristian
 • Fiastru Liviu


III.Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, formată din consilierii:

 • Ogrezeanu Gheorghe
 • Ghițulescu Ionel
 • Gînju Mircea Emil
 • Nistor Ion Constantin
 • Puchin Liviu Constantin


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisii de specialitate 2016-2020

I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, formată din consilierii :

 • Drăgănescu Dumitru,
 • Iliescu Sorin, 
 • Zăvoianu Nicolae, 
 • Bâscu Stelian,
 • Simtea Gheorghe.


II.Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agrement, formată din consilierii:

 • Govoreanu Ligia,  
 • Sărdăroiu Ovidiu, 
 • Mocanu Emilia, 
 • Hoanță Doru, 
 • Popescu Andreea.


III.Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, formată din consilierii:

 • Gânju Mircea Emil
 • Badea Constantin
 • Nistor Ion
 • Puchin Liviu
 • Ogrezeanu Gheorghe
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.