blog
Hotarari / Decizii 2024
nr nume data KB desc.
1 HCL 1 repartizare excedent și acoperire deficit 12-01-2024 71 Descarca
2 HCL 2 modif si compl Organigrama 2024 29-01-2024 235 Descarca
3 HCL 3 neasumare 29-01-2024 801 Descarca
4 HCL 4 trecere din dom pub al orasului in dom pub al jud 4000 mp 12-02-2024 146 Descarca
5 HCL 5 aprobare Regulament organiz si funct serv de salubrizare din jud VL 12-02-2024 22819 Descarca
6 HCL 6 aprobare plan lucrari pentru VMI 12-02-2024 452 Descarca
7 HCL 7 aprobare inscriere date in registrul agricol 12-02-2024 289 Descarca
8 HCL 8 dezmembrare în 3 loturi 12-02-2024 218 Descarca
9 HCL 9 aprobare dezmembrare in 4 loturi 12-02-2024 277 Descarca
10 HCL 10 trecere din public in privat teren 12-02-2024 80 Descarca
11 HCL 11 trecere din pub in privat teren Treapt 12-02-2024 83 Descarca
12 HCL 12 trecere din pub in privat lot Treapt 12-02-2024 82 Descarca
13 HCL 13 aprobare inventar domeniu privat terenuri 12-02-2024 273 Descarca
14 HCL 14 procedură acordare ajutoare de urgenta si masuri suport 12-02-2024 731 Descarca
15 HCL 15 taxă toaletă 12-02-2024 72 Descarca
16 HCL 16 presedinte de sedinta pt urmatoarele 3 luni 12-02-2024 74 Descarca
17 HCL 17 aprobare acord de parteneriat incheiat cu SC NTX Concept 12-02-2024 383 Descarca
18 HCL 18 aprobare valoare de vanzare la tamplaria PVC recuperata de la Ursani 12-02-2024 74 Descarca
19 HCL 19 Acord parteneriat in vederea implementarii VO Horezu 12-02-2024 2584 Descarca
20 HCL 20 modificareDeviz general aprobat prin HCL 94 12-02-2024 2888 Descarca
21 HCL 21 aprobare preluare personal medico sanitar de la Cresa 12-02-2024 810 Descarca
22 HCL 22 aprobare buget local pe anul 2024 22-02-2024 1418 Descarca
23 HCL 23 actualizare chirii ANL cu inflatia 22-02-2024 845 Descarca
24 HCL 24 aprobare Act constitutiv actualizat SC Edil Trans Horezu 22-02-2024 1268 Descarca
25 HCL 25 alocare bani pentru compewtitia de box 22-02-2024 781 Descarca
26 HCL 26 trecere din pub in privat ”Clădire sediu politie” in vederea scoaterii din functiune 22-02-2024 1183 Descarca
27 HCL 27 modificare Strategie - Revizia 4 22-02-2024 830 Descarca
28 Anexa la HCL 27 - SIDU 22-02-2024 7211 Descarca
29 HCL 28 rectificare de buget 28-02-2024 42 Descarca
30 HCL 29 executie buget la data de 31.12.2023 28-02-2024 480 Descarca
31 HCL 30 aprobare valorificare bunuri recuperate din fostul sediu al politiei 28-02-2024 75 Descarca
32 HCL 31 aprobare trecere din dom pub in privat a supr de 580 mp 28-02-2024 66 Descarca
33 HCL 32 modificare Anexa la HCL 13 din 2024 privind inventarul domeniului privat 28-02-2024 71 Descarca
34 HCL 33 aprobare implementare proiect Instalare de capacitati energetice din surse regenerabile 11-03-2024 2754 Descarca
35 HCL 34 probare SF pt proiectul Instalare capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile 11-03-2024 2304 Descarca
36 HCL 35 aprobare parteneriat cu CNAIR pt Proiectare si Executie VO Horezu 11-03-2024 6021 Descarca
37 HCL 36 aprobare solicitare Scrisoare de garantie proiect Amenajare teren minifotbal sat Urșani 18-03-2024 86 Descarca
38 HCL 37 comisie desemnare 2 consilieri pt evaluare secretar 18-03-2024 40 Descarca
39 HCL 38 modificare organigrama 18-03-2024 685 Descarca
40 HCL 39 modificare ROF Centru de zi pt copii Saliste 18-03-2024 420 Descarca
41 HCL 40 modif art.2 din HCL 31 trecere din pub in privat 18-03-2024 68 Descarca
42 HCL 41 modif anexa la HCL 13 domeniu privat al UAT 18-03-2024 234 Descarca
43 HCL 42 aprobare studiu de oportunitate concesionare 16256 mp 22-03-2024 1086 Descarca
44 HCL 43 Caiet de sarcini pt concesionare in Parcul Industrial 22-03-2024 1064 Descarca
45 HCL 44 Aprobare Studiu de oportunitate concesionare teren 580 mp str.T.Vladimirescu 22-03-2024 1600 Descarca
46 HCL 45 caiet de sarcini pt concesionare 580 mp str.T.Vladimirescu 22-03-2024 1144 Descarca
47 HCL 46 valorificare tamplarie PVC recuperata din sediu primarie 22-03-2024 74 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.