blog
Hotarari / Decizii 2019
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Aprobare repartizare excedent bugetar la 31.12.2019
21-04-2019 262 Descarca
2 Hot. nr. 2
Aprobare rețea școlara
21-04-2019 578 Descarca
3 Hot. nr. 3
Conditii exercitare drept de accesal furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea pub și privată a UAT
22-04-2019 2148 Descarca
4 Hot. nr. 4
Aprobarea Strategiei de eficiență energetică a orasului pt perioada 2018-2025
22-04-2019 220 Descarca
5 Hot. nr. 5
Aprobare plan lucrări și deviz estimativ Lg.416
22-04-2019 2123 Descarca
6 Hot. nr. 6
Aprobare proiect Extindere, dotare și modernizare Ambulatoriu
22-04-2019 383 Descarca
7 Hot. nr. 7
Modificare art.2 și 3 din HCL nr.6 din 2019
22-04-2019 272 Descarca
8 Hot. nr. 8
Aprobare plan anual de actiune pt Centrul de zi pt copii Săliște
22-04-2019 1130 Descarca
9 Hot. nr. 9
Aprobare plan anual de acțiune in vederea implementarii strategiei de dezv al serviciilor sociale
22-04-2019 2469 Descarca
10 Hot. nr. 10
Aprobare cont de executie la 31.12.2018
22-04-2019 2081 Descarca
11 Hot. nr. 11
transformare functie publica urmare a promovarii
22-04-2019 373 Descarca
12 Hot. nr. 12
Aprobare vanzare locuinta ANL nr.15 catre titularul contractului de inchiriere
22-04-2019 2602 Descarca
13 Hot. nr. 13
Aprobare vanzare locuinta ANL nr.13 catre titularul contractului de inchiriere
22-04-2019 2584 Descarca
14 Hot. nr. 14
Aprobare reactualizare chirii locuinte ANL
22-04-2019 568 Descarca
15 Hot. nr. 15
Plan munca in folosul comunitatii
22-04-2019 474 Descarca
16 Hot. nr. 16
Modificare și completare anexa domeniu public
22-04-2019 1266 Descarca
17 Hot. nr. 17
Ajustarea tarifelor de salubrizare
22-04-2019 2463 Descarca
18 Hot. nr. 18
Alegere presedinte de sedinta
22-04-2019 170 Descarca
19 Hot. nr. 19
Rezultat inventariere anuală bunuri publice și private UAT Horezu
07-05-2019 1207 Descarca
20 Hot. nr. 20
Actualizare valori active corporale și necorporale din inventarul bunurilor or.Horezu și modificarea listei bunurilor date in folosinta SC APAVIL
07-05-2019 3545 Descarca
21 Hot. nr. 21
Mandatare reprez or.Horezu sa aprobe noi membri in ADI Oltenia Carpatica
07-05-2019 326 Descarca
22 Hot. nr. 22
Modificare indicatori proiect Modernizare str.Mircea cel Batran, cu largire la 4 benzi de circulatie in or.Horezu, jud.Vl
07-05-2019 561 Descarca
23 Hot. nr. 23
Aprobare buget local pe anul 2019
22-05-2019 2470 Descarca
24 Hot. nr. 24
Aprobare organigrama
22-05-2019 1631 Descarca
25 Hot. nr. 25
Stabilire salarii de baza pt pers contractual si functionari
22-05-2019 1074 Descarca
26 Hot. nr. 26
modificare indicatori tehnico ec pt proiectul Construire creșă Pomul Vietii, in or.Horezu, jud.Valcea
22-05-2019 988 Descarca
27 Hot. nr. 27
Aprobare Regulament pt acordare titlu de Cetățean de Onoare
22-05-2019 839 Descarca
RSS 2001-2009. Toate drepturile rezervate.