blog
Hotarari / Decizii 2019
nr nume data KB desc.
1 Hot. nr. 1
Aprobare repartizare excedent bugetar la 31.12.2019
20-04-2019 262 Descarca
2 Hot. nr. 2
Aprobare rețea școlara
20-04-2019 578 Descarca
3 Hot. nr. 3
Conditii exercitare drept de accesal furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea pub și privată a UAT
21-04-2019 2148 Descarca
4 Hot. nr. 4
Aprobarea Strategiei de eficiență energetică a orasului pt perioada 2018-2025
21-04-2019 220 Descarca
5 Hot. nr. 5
Aprobare plan lucrări și deviz estimativ Lg.416
21-04-2019 2123 Descarca
6 Hot. nr. 6
Aprobare proiect Extindere, dotare și modernizare Ambulatoriu
21-04-2019 383 Descarca
7 Hot. nr. 7
Modificare art.2 și 3 din HCL nr.6 din 2019
21-04-2019 272 Descarca
8 Hot. nr. 8
Aprobare plan anual de actiune pt Centrul de zi pt copii Săliște
21-04-2019 1130 Descarca
9 Hot. nr. 9
Aprobare plan anual de acțiune in vederea implementarii strategiei de dezv al serviciilor sociale
21-04-2019 2469 Descarca
10 Hot. nr. 10
Aprobare cont de executie la 31.12.2018
21-04-2019 2081 Descarca
11 Hot. nr. 11
transformare functie publica urmare a promovarii
21-04-2019 373 Descarca
12 Hot. nr. 12
Aprobare vanzare locuinta ANL nr.15 catre titularul contractului de inchiriere
21-04-2019 2602 Descarca
13 Hot. nr. 13
Aprobare vanzare locuinta ANL nr.13 catre titularul contractului de inchiriere
21-04-2019 2584 Descarca
14 Hot. nr. 14
Aprobare reactualizare chirii locuinte ANL
21-04-2019 568 Descarca
15 Hot. nr. 15
Plan munca in folosul comunitatii
21-04-2019 474 Descarca
16 Hot. nr. 16
Modificare și completare anexa domeniu public
21-04-2019 1266 Descarca
17 Hot. nr. 17
Ajustarea tarifelor de salubrizare
21-04-2019 2463 Descarca
18 Hot. nr. 18
Alegere presedinte de sedinta
21-04-2019 170 Descarca
19 Hot. nr. 19
Rezultat inventariere anuală bunuri publice și private UAT Horezu
06-05-2019 1207 Descarca
20 Hot. nr. 20
Actualizare valori active corporale și necorporale din inventarul bunurilor or.Horezu și modificarea listei bunurilor date in folosinta SC APAVIL
06-05-2019 3545 Descarca
21 Hot. nr. 21
Mandatare reprez or.Horezu sa aprobe noi membri in ADI Oltenia Carpatica
06-05-2019 326 Descarca
22 Hot. nr. 22
Modificare indicatori proiect Modernizare str.Mircea cel Batran, cu largire la 4 benzi de circulatie in or.Horezu, jud.Vl
06-05-2019 561 Descarca
23 Hot. nr. 23
Aprobare buget local pe anul 2019
21-05-2019 2470 Descarca
24 Hot. nr. 24
Aprobare organigrama
21-05-2019 1631 Descarca
25 Hot. nr. 25
Stabilire salarii de baza pt pers contractual si functionari
21-05-2019 1074 Descarca
26 Hot. nr. 26
modificare indicatori tehnico ec pt proiectul Construire creșă Pomul Vietii, in or.Horezu, jud.Valcea
21-05-2019 988 Descarca
27 Hot. nr. 27
Aprobare Regulament pt acordare titlu de Cetățean de Onoare
21-05-2019 839 Descarca
28 Hot. nr. 29
Aprobarea executiei buget local la 31.03.2019
18-06-2019 1859 Descarca
29 Hot. nr. 30
Asocierea or Horezu cu CJVL pentu sustinerea sportului de performanta
18-06-2019 779 Descarca
30 Hot. nr. 31
Bugetul Targului Cocosul de Hurez
18-06-2019 313 Descarca
31 Hot. nr. 32
Aprobare organigrama
18-06-2019 1468 Descarca
32 Hot. nr. 33
Dare in folosinta gratuita spații în incinta Liceului
18-06-2019 549 Descarca
33 Hot. nr. 34
vanzare locuință ANL Ion Elviraanzare locuință ANL Ion Elvira
18-06-2019 2782 Descarca
34 Hot. nr. 35
Dezmembrare 255 mp din Plăiețu-Olari
19-06-2019 450 Descarca
35 Hot. nr. 36
Intelegere Cooperare intre Horezu și Luxemburg
19-06-2019 753 Descarca
36 Hot. nr. 37
Conferirea titlului de Cetățean de Onoare dl.Niță Gheorghe
20-06-2019 186 Descarca
37 Hot. nr. 38
Protocol cooperare CJVL pentu organizarea Târgului Cocoșul de Hurez
19-06-2019 505 Descarca
38 Hot. nr. 39
Dare in folosinta gratuita spatiu in Corpul Fortuna Directie de Protectie a plantelor
19-06-2019 562 Descarca
39 Hot. nr. 40
Aegere presedinte de sedinta
19-06-2019 170 Descarca
40 Hot. nr. 41
modificare.HCL 82 si 94 din 2018 proiectul ”reabilitare, extindere zonă centrală pietonală...”
20-06-2019 2080 Descarca
41 Hot. nr. 42
Demisie consilier Simptea si inlocuire cu Drăgulete
24-07-2019 351 Descarca
42 Hot. nr. 43
Demisie consilierGovoreanu înlocuire cu Chișevescu
24-07-2019 344 Descarca
43 Hot. nr. 44
Modificare HCL 1 din 28.06.2016
24-07-2019 223 Descarca
44 Hot. nr. 45
Domeniu public
24-07-2019 412 Descarca
45 Hot. nr. 46
Alipire Treapt
24-07-2019 378 Descarca
46 Hot. nr. 47
sustinere finantare Flacara
24-07-2019 240 Descarca
47 Hot. nr. 48
Modificare și complet Regulament, caiet de sarcini si contr delegare serv salubrizare
24-07-2019 764 Descarca
48 Hot. nr. 49
Modificare HCL 63 din 2018 centru socio medical
24-07-2019 572 Descarca
49 Hot. nr. 50
Achizitionare consultanta - revendicare imobiliara, lipsa folosinta
24-07-2019 395 Descarca
50 Hot. nr. 51
Modificare HCL 32 SC Horezu Prim
24-07-2019 228 Descarca
51 Hot. nr. 52
Modificare HCL 33 dare in admin spatii Universitatea Petrosani
19-08-2019 1393 Descarca
52 Hot. nr. 53
Situatii premiere Zilele Orasului
19-08-2019 1048 Descarca
53 Hot. nr. 54
Program manifestări Zilele Orasului
19-08-2019 1810 Descarca
54 Hot. nr. 55
Buget 2019 Horezu Prim
19-08-2019 672 Descarca
55 Hot. nr. 56
Executie bhuget 2018 Horezu Prim
19-08-2019 746 Descarca
56 Hot. nr. 57
Dare in administrare teren STS
23-09-2019 1024 Descarca
57 Hot. nr. 58
Modificare si completare HCL 29 amenzi salubrizare oras
22-09-2019 316 Descarca
58 Hot. nr. 59
Mandatare reprez UAT in ADI Apa Valcea pt modificare Statut
22-09-2019 473 Descarca
59 Hot. nr. 60
Mandatare reprez or.Horezu in ADI Oltenia Carpatica
22-09-2019 352 Descarca
60 Hot. nr. 61
Aprobarea executiei bugetului local la 30.06.2019
23-09-2019 1614 Descarca
61 Hot. nr. 62
Aprobarea modif Anexei la HCL 60 din 2018 centru ISU
23-09-2019 669 Descarca
62 Hot. nr. 63
Alegerea presedintelui de sedinta
23-09-2019 171 Descarca
63 Hot. nr. 64
Ajustare tarife salubrizare incepand cu sept 2019
23-09-2019 482 Descarca
64 Hot. nr. 65
Organigrama și stat de functii august
23-09-2019 1511 Descarca
65 Hot. nr. 68
Reprezentanti in CA ale institutiilor de invat si in CEAC
22-10-2019 503 Descarca
66 Hot. nr. 69
Mandatare in ADI Apa Valcea
22-10-2019 7433 Descarca
67 Hot. nr. 70
Modificare art.2 din HCL 55 taxa speciala salubritate
22-10-2019 226 Descarca
68 Hot. nr. 71
Aprobare majorare pret Gcal energie termica
22-10-2019 411 Descarca
69 Hot. nr. 74
Rectificare de buget
21-11-2019 2082 Descarca
70 Hot. nr. 75
Modificare HCL 34 din 2017 indicatori gradinita
21-11-2019 807 Descarca
71 Hot. nr. 76
Prelungire contract concesiune cabinete medicale.
21-11-2019 369 Descarca
72 Hot. nr. 77
Acordare drept de folosinta teren pt proiectul Apavilului - modernizare infrastructura apa si apa uzata
21-11-2019 611 Descarca
73 Hot. nr. 78
Aprobare studiu oportunitate pt concesionare 313 mp pe str.A.I.Cuza
21-11-2019 1056 Descarca
74 Hot. nr. 79
Aplicare masuri disciplinare
08-01-2020 575 Descarca
75 Hot. nr. 80
Organigrama
08-01-2020 2312 Descarca
76 Hot. nr. 81
Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020
08-01-2020 21099 Descarca
77 Hot. nr. 82
Apromarea incheierii unui act aditional
12-01-2020 436 Descarca
78 Hot. nr. 83
Stabilire destinatie folosinta cele 4 benzi de pe str.Mircea cel Batran
12-01-2020 615 Descarca
79 Hot. nr. 84
Manifestari cultural artistice in luna dec
12-01-2020 1132 Descarca
80 Hot. nr. 85
Alegere presedinte de sedinta
12-01-2020 383 Descarca
81 Hot. nr. 86
Aprobare executie buget local la 30.09.2019
12-01-2020 210 Descarca
82 Hot. nr. 87
Modificare si completare HCL 84 din 2019
12-01-2020 48 Descarca
RSS 2001-2020. Toate drepturile rezervate.