blog
Direcția de Asistență Socială

 

Date de contact:

Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 7, Horezu,
245800, Jud. Valcea
Telefon: 0250860190 
Fax: 0250860481
E-mail: primaria@orasul-horezu.ro

 

Atributii:

      Compartimentul de asistenta sociala are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror personae aflate in nevoie.
      In exercitarea atributiilor prevazute de lege compartimentul de asistenta sociala desfasoara activitati in urmatoarele domenii:
    A. In domeniul protectiei copilului:
      -monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
      -identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;
      -realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
      -actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
      -exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
      -sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
      -identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;
      -asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
      -asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent;
      -colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.
      -realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
      -asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
      -sprijina accesul in institutiile de asistenta sociala destinate copilului sau mamei si copilului si evalueaza modul in care sunt respectate drepturile acestuia;
      -asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;
    B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:
      -evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
      -identifica situatiile de risc si stabileste masuri de preventie si de reinsertie a persoanelor in mediu familial si in comunitate;
      -elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
      -organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
      -organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;
      -evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
      -asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
      -asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
      -asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
      -realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
      -dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
      -colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
      -asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;
      -asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;
      -asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.


A. In domeniul protectiei copilului:

 1. monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrative teritoriala, respectarea si realizarea lor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
 2. identifica copiii aflati in dificultate, elaboreaza documentatia pentru stabilirea masurilor speciale de protectie a acestora si sustine in fata organelor competente masurile de prevenire a abandonului copilului;
 3. realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului;
 4. actioneaza pentru clarificarea situatiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, in vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului;
 5. exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile si in conditiile prevazute de lege;
 6. sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
 7. identifica, evalueaza si acorda sprijin material si financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura consiliere si informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiile acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc;
 8. asigura si urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organelle competente pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal;
 9. asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri precum si a comportamentuluio delicvent;
 10. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale in vederea identificarii situatiilor deosebite care apar in activitatea de protectie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situatii si a stabilirii masurilor pentru imbunatatirea acestei actvitati.
 11. realizeaza parteneriate si colaboreaza cu organizatiile neguvernamentale si cu reprezentantii societatii civile in vederea dezvoltarii si sustinerii masurilor de protectie a copilului;
 12. asigura relationarea cu diverse servicii specializate;
 13. asigura realizarea activitatilor in domeniul asistentei sociale in conformitate cu respoinsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare;

 

B. In domeniul protectiei persoanelor adulte:

 1. evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile si resursele acesteia;
 2. elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala pentru prevenirea sau combaterea situatiilor de risc social, inclusive interventii focalizate pentru consumatorii de alcool, precum si pentru persoanele cu probleme psihosociale;
 3. organizeaza acordarea drepturilor de asistenta sociala si asigura gratuit consultanta de specialitate in domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;
 4. organizeaza si raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala si faciliteaza accesul acesteia in late institutii specializate;
 5. evalueaza si monmitorizeza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana precum si respectarea drepturilor acesteia;
 6. asigura consiliere si informatii privind problematica sociala;
 7. asigura prin instrumente si activitati specifice asistentei sociale prevenirea si combaterea situatiilor care implica risc crescut de marginalizarea si excludere sociala, cu prioritate a situatiilor de urgenta;
 8. asigura relationarea cu diverse servicii publice sau cu alte institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei sociale;
 9. realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
 10. dezvolta parteneriate si colaboreaza cu institutii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale in functie de realitatile locale pentru persoanele cu handicap si persoanele varstnice;
 11. colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor in vederea dezvoltarii de programe de asistenta sociala de interes local;
 12. asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap, prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali si ingrijitori la domiciliu pentru acestia;
 13. asigura amenajarile teritoriale si institutionale necesare, astfel incat sa fie permis accesul neangradit al persoanelor cu handicap;
 14. asigura realizarea activitatilor de asistenta sociala in conformitate cu responsabilitatile ce ii revin, stabilite de legislatia in vigoare.Acte necesare:
Asistent personal

 • copie B.I. asistent personal;
 • copie B.I. persoana cu handicap sau C.N.P. dupa caz;
 • cazier judiciar;
 • fisa medicala de la Medicina Muncii și AVIZ psihologic;
 • copie act studii;
 • copie certificate grad de invaliditate a persoanei cu handicap;
 • aviz DGASPC Vâlcea în cazul solicitarilor noi;
 • angajament la notar al asistentului personal.

Alocatie de stat

 • copie buletin sot, sotie
 • copie certificat nastere copil
 • cerere tip
 • extras de cont(opțional) 
 • certificat de căsătorie (unde este cazul)
 

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Vâlcea

nr nume data KB desc.
1 CARTA 17-02-2009 41 Descarca
2 COD DE ETICA 17-02-2009 37 Descarca
3 DESCRIEREA SERVICIULUI PENTRU CARE SE SOLICITA ACREDITAREA SERVICIULUI DE CONSILIERE 17-02-2009 65 Descarca
4 Plan local de actiune -Rromii 2006-2008 17-02-2009 37 Descarca
5 PLAN STRATEGIC 17-02-2009 22 Descarca
6 RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITATII SPAS HOREZU 17-02-2009 36 Descarca
7 REGULAMENT 17-02-2009 27 Descarca
8 REZULTATUL AUTOEVALARII 17-02-2009 138 Descarca
9 Cerere pentru acordarea alocatiei copil nou nascut 17-02-2009 13 Descarca
10 Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala 17-02-2009 53 Descarca
11 Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri 17-02-2009 946 Descarca
12 Cerere si Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea trusoului pentru nou nascuti 17-02-2009 119 Descarca
13 Cerere-pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii 17-02-2009 112 Descarca
14 Campanie de informare
Modificarea conditiilor de stabilire si acordare a ajutorului social si a alocatiei pentru sustinerea familiei
09-03-2012 2929 Descarca
15 CONDITII DE ACORDARE AJUTOR SOCIAL 14-11-2018 40 Descarca
16 Conditii de acordare/excludere a ALOCATIEI PENTRU SUSTINERTEA FAMILIEI 14-11-2018 60 Descarca
17 Condiții acordare incetare tichete grădiniță 14-11-2018 613 Descarca
18 LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului social 14-11-2018 41 Descarca
19 Acordare compensare căldură 14-11-2018 218 Descarca
20 Acordare tichete grădiniță 27-11-2019 1003 Descarca
21 Conditii acordare si excludere alocatie 27-11-2019 809 Descarca
22 Conditii acordare și excludere ajutor social 27-11-2019 555 Descarca
23 Conditii acordare ajutor caldura 27-11-2019 623 Descarca
24 Cerere evaluare complexa comisie DGASPC Valcea 10-02-2020 291 Descarca
25 Fișă medicală sintetică 10-02-2020 71 Descarca
26 Fişă de evaluare psihologică 10-02-2020 84 Descarca
27 Fişă psihopedagogică 10-02-2020 76 Descarca
28 Sprijin financiar pt plata serviciilor oferite de bone
Proiect de hotarare
14-05-2020 1573 Descarca
29 Metodologia-acordare SPRIJIN FIN BONE 14-05-2020 874 Descarca
30 Acordare compensare căldură 28-09-2020 218 Descarca
31 Condiții acordare, incetare tichete grădiniță 28-09-2020 206 Descarca
32 Informare tichete gradinita 02-08-2021 2170 Descarca
33 Adeverinta crestere copil - MODEL 12-08-2021 811 Descarca
34 Adeverinta pt stimulent 12-08-2021 166 Descarca
35 Informare indemnizatie crestere copil 2021 12-08-2021 971 Descarca
36 Cerere indemnizatie crstere copil, stimulent, alocatie de stat 12-08-2021 3469 Descarca
37 Formular cerere ÎNCĂLZIRE beneficiari ASF și VMG 17-10-2022 1985 Descarca
38 formular ÎNCĂLZIRE pentru cei care nu sunt beneficiari de ASF și VMG 17-10-2022 8098 Descarca
39 formular CERERE acordare drepturi de asistentă socială 17-10-2022 8098 Descarca
40 Părinți în străinătate 13-03-2023 594 Descarca
41 CERERE - DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistență socială 31-10-2023 343 Descarca
42 DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 31-10-2023 30 Descarca
43 Declarație pe propria răspundere privind modificările intervenite 31-10-2023 34 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.