blog
Acte normative

 Activitatea Biroului Impozite si Taxe Locale este reglementata de urmatoarele acte normative:

 

 • Legea nr. 571/2003 (actualizata) - privind Codul Fiscal - Titlul IX;
 • H.G.nr. 44/2004 (actualizata) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal - Titlul IX;
 • O.G.nr. 92/2003 (actualizata) - privind Codul de procedur` fiscal`;
 • Ordinul Finantelor Publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea puiblic? ?i regimul juridic al acesteia, actualizat?;
 • Ordinul Ministrului Finantelor nr. 1753/2004, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv;
 • Legea nr.215/2001 (actualizata) a administratiei publice locale;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici, republicata si actualizata;

 


ACTE NECESARE PENTRU SCUTIRE de IMPOZIT pe CLADIRE si TERENUL AFERENT ACESTEIA, TAXA UTILIZARE TEMPORARA LOCURI PUBLICE


1. Pentru persoanele cu handicap (Legea nr.448/2006): 

 • cerere scrisa - furnizata de biroul I.T.L.
 • copie BI/CI
 • copie certificat de casatorie (dupa caz)
 • copie certificat de handicap + original pentru autentificare

 2. Pentru beneficiarii Legii nr. 189/2000, 118/1990 (persoane persecutate din motive politice):

 • cerere scrisa - furnizata de biroul I.T.L.
 • copie BI/CI
 • copie certificat de casatorie (dupa caz)
 • copie hotarare (decizie) + original pentru autentificare

3. Pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004:

 • cerere scrisa - furnizata de biroul I.T.L.
 • copie BI/CI
 • copie certificat de casatorie (dupa caz)
 • copii certificate doveditoare + originale pentru autentificare


4. Pentru veretani de razboi/vaduve de veterani de razboi:

 • cerere scrisa - furnizata de biroul I.T.L.
 • copie BI/CI
 • copie certificat de casatorie (dupa caz)
 • copie legitimatie de veteran de razboi/urmas de veteran de razboi + original pentru autentificare.

Persoanele care se incadreaza in prevederile Legilor nr. 189/2000 ; 118/1990 ; 341/2004 precum si veteranii de razboi beneficiaza si de scutirea impozitului pe mijlocul de transport.

nr nume data KB desc.
1 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice 16-02-2009 179 Descarca
2 Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice 16-02-2009 240 Descarca
3 Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice si juridice privind impozitele si taxele locale 16-02-2009 453 Descarca
4 Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice 16-02-2009 214 Descarca
5 Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor juridice 16-02-2009 263 Descarca
6 Declar. fiscală/Decizie de impun. pt. stabil. impozit pe mij. de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone-persoane fizice/juridice 16-02-2009 470 Descarca
7 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fizice 16-02-2009 285 Descarca
8 Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice 16-02-2009 275 Descarca
9 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice 16-02-2009 261 Descarca
10 Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice 16-02-2009 308 Descarca
11 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă în cazul contribuabililor pers. fizice/juridice 16-02-2009 462 Descarca
12 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 16-02-2009 321 Descarca
13 Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate 16-02-2009 286 Descarca
RSS 2001-2021. Toate drepturile rezervate.