blog
Proiecte de hotărâri 2020
nr nume data KB desc.
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare excedent bugetar
08-01-2020 1287 Descarca
2 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL nr.81 din 28.11.2019
20-01-2020 446 Descarca
3 Anexe la Raportul de specialitate
1 + 2 + 3 la HCL nr.81 din 28.11.2019
20-01-2020 1535 Descarca
4 Raport de specialitate
HCL nr.81 din 28.11.2019
20-01-2020 474 Descarca
5 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare art. II din HCL nr.22 din 28.03.2019
20-01-2020 1215 Descarca
6 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Plan de lucrări Legea nr. 416
23-01-2020 2691 Descarca
7 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare Regulament salubrizare Vâlcea
23-01-2020 1835 Descarca
8 Anexa
Regulament salubrizare Valcea
23-01-2020 15759 Descarca
9 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare și completare HCL 81 - 28.11.2019
23-01-2020 1412 Descarca
10 Anexe la Raportul de specialitate
Mod calcul
23-01-2020 1535 Descarca
11 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Solicitare scrisoare de garantie
29-01-2020 1586 Descarca
12 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea proiectului "Reabilitare, modernizare și extindere sistem de iluminat public în orașul Horezu, județul Vâlcea" precum și a cheltuielilor aferente
11-02-2020 4571 Descarca
13 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Planului anual de acțiune în vederea implementării Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate de furnizorii publici și privați la nivelul orașului Horezu, județul Vâlcea, pe anul 2020
11-02-2020 7943 Descarca
14 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea, pe anul 2020, a Planului anual de acțiune pentru Centrul de zi pentru copii Săliște, din orașul Horezu, județul Vâlcea
11-02-2020 3798 Descarca
15 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea actualizării chiriilor locuințelor ANL și intrarea în vigoare a cuantumului acestor chirii începând cu data de 01.04.2020
14-02-2020 2286 Descarca
16 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea rețelei școlare din orașul Horezu, județul Vâlcea pentru anul școlar 2020-2021
14-02-2020 2425 Descarca
17 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual
14-02-2020 3703 Descarca
18 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea execuției bugetului local al orașului Horezu la data de 31.12.2019
14-02-2020 6322 Descarca
19 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea bugetului local pe anul 2020
14-02-2020 6565 Descarca
20 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren de la SC ONRAD TRANS SRL la SC RADURAZVI TRANSPORT SRL
14-02-2020 4889 Descarca
21 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea initierii procedurilor pentru înființarea unei Societăți Comerciale cu răspundere limitată, de interes local, sub autoritatea Consiliului local
14-02-2020 1847 Descarca
22 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Actualizarea componenței Grupului de lucru local pentru asigurarea implementării Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome în Unitatea Administrativ Teritorială orașul Horezu, județul Vâlcea
14-02-2020 1483 Descarca
23 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, pe anul 2020
14-02-2020 2608 Descarca
24 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alegerea președintelui de ședință
14-02-2020 357 Descarca
25 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare indicatori tehnico economici gradinita
19-02-2020 2815 Descarca
26 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Efectuarea unui schimb de imobil - terenuri și construții, între orașul Horezu și domnul Dăscălete Ștefan
20-02-2020 12628 Descarca
27 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Aprobare Studiu oportunitate pt PUZ Construire aerodrom
17-03-2020 3761 Descarca
28 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Comisie evaluare oferte concesiune
17-03-2020 1476 Descarca
29 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL 6 Scrisoare garantie centru socio cultural
17-03-2020 1893 Descarca
30 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Alocare suma bani coronavirus
17-03-2020 3631 Descarca
31 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare HCL indicatori ISU
17-03-2020 2447 Descarca
32 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modificare indicatori tehnico ec obiectiv LICEU
18-03-2020 2494 Descarca
33 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Trecere in domeniul public al UAT a terenului de 240 mp
25-03-2020 2191 Descarca
34 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dare in administrare bunuri imobile catre Spital
25-03-2020 3166 Descarca
35 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Dare in administrare imobile LICEU
25-03-2020 5048 Descarca
36 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Vanzare ANL Giurgiuveanu Dorela
25-03-2020 2745 Descarca
37 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Infiintare societate
25-03-2020 2233 Descarca
38 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Inchidere automate de cafea din oras
25-03-2020 1032 Descarca
39 PROIECT DE HOTĂRÂRE
Modalitate de vot CLH in situatii extreme
25-03-2020 1694 Descarca
RSS 2001-2009. Toate drepturile rezervate.