blog
ANUNT
miercuri 14 iul 2010

Primaria orasului Horezu-SGCL  Horezu cu sediul in localitatea Horezu, str. 1 Decembrie, nr. 7, jud Valcea anunta publicul interesat ca a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatile:

-Captarea, tratarea si distributia apei – cod CAEN 3600;
-Colectarea si epurarea apelor uzate – cod CAEN 3700;
-Furnizarea de abur si aer conditionat – cod CAEN 3530.

Punctul de lucru: loc. Horezu, jud. Valcea.

Dezbaterea publica privind Raportul la Bilantul de mediu pentru activitatile mai sus mentionate va avea loc la sediul Primariei orasului Horezu, str. 1 Decembrie, nr. 7, in data de 26.07.2010 orele 16.00.

Dezbaterea publica are drept scop:
* obtinerea unor informatii suplimentare privind impactul activitatii asupra populatiei din zona, bunurilor proprii sau de care beneficiaza in comun;
* sesizarea unor aspecte prin care se incalca legislatia privind protectia mediului;
* obtinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfasurata cu impact asupra mediului;
* inregistrarea unor propuneri care pot conduce la imbunatatirea activitatii si la fundamentarea deciziei ce se va lua de catre autoritatea pentru protectia mediului privind reglementarea.

Contestatiile, sugestiile legate de activitatea Primariei orasului Horezu-SGCL Horezu, la punctul de lucru mai sus mentionat se primesc la sediul APM Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6 pana la data de 23.07.2010.

 


    Primar,                                                                                 Secretar,
Prof. Ec. Nitu Constantin                                                        Jr. Procopie Iliescu

RSS 2001-2020. Toate drepturile rezervate.